Tittel Mp3 Beskrivelse Undertittel Varighet Spill av
Morgenandakt 29.05.2009 Prost i Sør-Innherrad prosti, Nils Åge Aune, snakker om hvordan Gud ser ut. Nils Åge Aune om alle mennesker. 00:07:00
favoritt
Morgenandakt 03.06.2009 Lærer og sosialrådgiver Tonje Haugeto Stang, bosatt i Sarpsborg, snakker om vårens hvitveis og nåden fra Gud. Tonje Haugeto Stang om all Åndens velsignelse 00:07:00
favoritt
Morgenandakt 03.07.2009 Kapellan i Grønland menighet, Oslo, Sunniva Gylver, snakker om Tmomas tvileren og det største mirakel av alle: Jesu oppstandelse fra de døde. Sunniva Gylver om mirakel. 00:07:00
favoritt
Morgenandakt 23.07.2009 Generalsekretær i Blå Kors, Geir Gundersen, snakkar om Gud som kommunikator, ein som gjer oss betre i å praktisera kjærleikens kunst. Geir Gundersen om å vera alt i alle. 00:07:01
favoritt
Morgenandakt 09.10.2009 Odd Jarle Eidner snakker om Mor Theresa og hennes kall og liv. Odd Jarle Eidner om Mor Theresa 00:07:00
favoritt
Morgenandakt 27.10.2009 Sunniva Gylver snakker om hvor de døde er etter døden og om å være sammen for alltid. Sunniva Gylver om åvære sammen for alltid 00:07:00
favoritt
Morgenandakt 11.11.2009 Tonje Haugeto Stang snakker om skattelistene og det å betale skatt og toll til dem som skal ha det. Tonje Haugeto Stang om å gi alle det du skylder 00:07:00
favoritt
Morgenandakt 13.11.2009 Tonje Haugeto Stang snakker om å være flau over å være kristen, at det gir en forpliktelse overfor andre mennesker. Tonje Haugeto Stang om å vise alle ære 00:07:00
favoritt
Morgenandakt 16.11.2009 Eilev Erikstein forteller om kirkens betydning i forbindelse med murens fall i Berlin for 20 år siden. Der tente man lys og ba om fred. Eilev Erikstein om å tenne lys 00:07:01
favoritt
Morgenandakt 19.11.2009 Eilev Erikstein er ikke i tvil. Det Gud ønsker er å gi oss det aller beste: Sin nåde. Eilev Erikstein om nåde 00:07:02
favoritt
Morgenandakt 20.11.2009 Eilev Erikstein mener at alle mennesker har behov for Guds velsignelse. Den gjelder alle og det handler om nåde uten krav om tro. Eilev Erikstein om velsignelsens betydning 00:07:02
favoritt
Morgenandakt 02.12.09 Siv Limstrand er opptatt av at rikdom må vendes mot dem som trenger den. Det gjelder også vår tid og omsorg. Som prest i Kirkens Bymisjon vet hun hva det betyr. Guds visjon er rettferdighet og rett for alle. Siv Limstrand om rikdom. 00:07:04
favoritt
Morgenandakt 04.12.09 Siv Limstrand tar utgangspunkt adventstidas lengsel, lystenning, tid for ettertanke og refleksjoner. Uansett, det er rim for alle. Siv Limstrand om at det er rom for alle 00:07:04
favoritt
Morgenandakt 15.12.09 Nils Aage Aune opplevde at en elg spiste opp et kirsbærtre, men ut av en liten stubb blomstret det opp året etter. Det handler om blomstring mot alle odds, og det handler også jula om. Nils Aage Aune om blomstring mot alle odds 00:07:01
favoritt
Morgenandakt 17.12.09 Nils Aage Aune var til stedet i Berlin da man feiret 20 år uten mur. Før murens fall var det mange klager, og nettopp retten til å klage er andaktens hovedbudskap. Klagen kan også rettes mot Gud. Han tåler den. Nils Aage Aune om klagerett 00:07:03
favoritt
Morgenandakt 24.12.09 Herborg Finnset Heiene oppfordrer oss til å tenke på Gud som ble menneske, født i en stall. Et sårbart menneske. Det fyller henne med undring og gjør henne ydmyk. Et glimt av Guds hemmelighet. Julens mysterium. Herborg Finnset Heiene om julens mysterium 00:07:03
favoritt
Morgenandakt 30.12.09 Nils Terje Andersen tar oss med til verdens første åpne og inkluderende kirke. Stallen i Betlehem. Her var alle søkende velkommen, uansett bakgrunn. Dagens kirker har mye å lære av det som skjedde julenatt. Det er rom for alle. Nils Terje Andersen om inkluderende felleesskap. 00:07:00
favoritt
Morgenandakt 31.12.09 På årets siste dag er Nils Terje Andersen opptatt av å ta vare på alle de gode dagene i året som ligger bak. Kjenne på "ettervarmen." Samtidig oppfordrer han oss til å få øye på portene inn til hellige steder og øyeblikk. Nils Terje Andersen ettervarme på årets siste dag. 00:06:58
favoritt
Morgenandakt 07.01.10 Silje Kivle Andreassen minner om at vi er en uke inn i 2010. Hvordan har det godt med våre nyttårsforsetter? Hun håper at uansett nyttårsforsetter at vi alle kan være med på å gjøre denne kloden vår til et enda bedre sted å være. Silje Kivle Andreassen om nyttårsforsetter 00:07:00
favoritt
Morgenandakt 14.01.10 Egil Svartdahl avslutter sin livsreise med opprydding, og han oppdager sår som må leges. Det er ikke slik at tiden leger alle sår. For Svartdahl handler det om oppgjør før sår kan leges, opprydding. Det gir mot til å se videre. Egil Svartdahl om opprydding 00:07:01
favoritt
Mot helg 15.01.10 Fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, tar utgangspunkt i merket MOT som fotballspillerne bærer på drakta. Det handler om å vise mot i positiv betydning. Mot til å se sitt medmenneske. Vise omsorg. Et helt spesielt Jesu-ord gir fylkesmannen mot. Svein Ludvigsen om å vise mot 00:07:06
favoritt
Morgenandakten 19.01.10 Ragnhild Gjepsen tar utgangspunkt i en fjelltur der hun lærte hvor viktig det er å disponere kreftene. Likevel, det er ikke alltid like lett, og i livet kan noen og en hver bli slitne. Budskapet er at som dagen er skal styrken være. Ragnhild Jepsen om ny kraft 00:07:01
favoritt
Morgenandakten 20.01.10 Ragnhild Jepsen liker å være velkledd, men det er en "klesdrakt" som er den aller beste, og det er kjærlighet. Kjærlighet er det vakreste vi kan vise oss selv og hverandre. Ragnhild Jepsen om å kle seg i kjærlighet 00:07:04
favoritt
Morgenandakten 21.01.10 Ragnhild Jepsen er opptatt av at verdifulle mennesker trenger oppmuntring. Det handler om å være gode mot hverandre, ja støtte hverandre. Når dagene kan kjennes mørke og tankene blir tunge, ja da trenger vi alle oppmuntring. Ragnhild Jepsen om oppmuntring 00:07:00
favoritt
Morgenandakten 03.02.10 Hvem er Jesus? Ja, det er Tonje Haugeto Stang opptatt av. Hun er ikke i tvil. Han er gud. Gud har sprengt grensene og trått ut av det aller helligste. Han vle mennesket Jesus. Tonje Haugeto Stang med et viktig spørsmål 00:07:02
favoritt
Morgenandakten 10.02.10 Nils Åge Aune er opptatt av at evig liv er noe allerede nå. Ikke bare noe framtidig. Den som tror er allerede nå en evighetsvandrer. Nils Åge Aune om å være evighetsvandrer 00:07:03
favoritt
Morgenandakten 18.02.10 Nils Terje Andersen mener at OL's motto "raskere, høyere, sterkere" nok kan ha sin misjon for utøverrne. Men for alle oss andre bør vi kanskje tenke annerledes,vi bør gå litt saktere og dypere. Nils Terje Andersen om OL og verdier 00:07:05
favoritt
Morgenandakten 25.02.10 Rune Larsen er opptatt av alle menneskers genuine behov, å bli sett! Det å vite at det er noen som bryr seg er viktig og nødvendig for alle. Alt dette leser han ut av fortellingen om den barmhjertige samaritan. Rune Larsen om å bli sett 00:07:03
favoritt
Mot helg 05.03.10 Vidar Bøe er mest kjent som "Ildsjelen" fra Idretts- gallaen på Hamar. Her forteller han om dyp sorg da sønnen hans døde bare 17 år gammel. Gudstroen våknet til liv og gir ham et håp som bærer. Gud har byttet plass. Fra baklomme til innerlomma. Vidar Bøe om håpet 00:07:08
favoritt
Morgenandakten 04.03.10 Marie Aakre spør om Guds kjærlighet er et gudsbilde preget av snillisme der livets alvor ikke blir tatt på alvor. Hvor er Guds allmakt? Vrede? Hun er selv trygg på at i alle livets situasjoner er hennes gudsbilde preget av en kjærlig Gud. Marie Akre om gudsbilde 00:07:01
favoritt
Mot helg 16.04.10 Nyutnevnt fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, legger ikke skjul på sin kristne tro. Men han innrømmer at det ikke alltid er like lett å tro. Likevel, hvis han hadde forstått alt, hadde det vel ikke vært tro. Mystikken ligger alltid som troens bakteppe. Erling Lae 00:07:06
favoritt
Morgenandakten 30.03.10 Per Arne Dahl oppfordrer oss til å gi opp våre soningsforsøk. Vi forsøker til vi møter veggen. Påske er å få øye på ham som forsonet Gud og mennesket. I stedet for selvplaging kan vi få ta i mot nåde som en gave, ja til alle tider. Per Arne Dahl om forsoning 00:07:04
favoritt
Morgenandakten 21.04.10 Filosofen Henrik Syse mener at alle mennesker søker sannhet. Han er glad for å tro på Jesus som direkte eller indirekte forteller oss om hva som er rett og galt, godt og ondt, sannhet og falskhet.. Kanskje det er noe dypt inne i alle mennesker som søker det som er i overensstemmelse med Guds rettferd og vilje. Henrik syse om hva som er rett eller galt. 00:07:04
favoritt
Mot helg 23.04.10 Sigrunn Saltbones arbeider i KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid. Hun møter daglig mennesker som ømsker å bli hørt og sett, og hun mener eneste veien til å fjerne fordommer knyttet til våre nye landsmenn, er økt kunnskap. Det har vi alle mulighet for å skaffe oss. Sigrun er også med i Multikulturelt Gospelkor, og skriver selv sanger. En av dem får vi høre i programmet, en sang om håp. En dag skal Gud tørke bort hver tåre. En dag skal vi få møte våre kjære. De vi savner. Sigrun Saltbones om fordommer 00:07:05
favoritt
Mot helg 30.04.10 Anders Midtsundstad har torrets syndrom. Han opplevde oppveksten problematisk. Nå arbeider han for å hjelpe mennesker som lett faller utenfor med å få en meningsfullfritid. Det handler om nestekjærlighet, og hans enkle tro er at Gud er god. Å problematisere gudstro er vanskelig når livet ikke har vært enkelt. Anders Midtsundstad om meningsfull fritid 00:07:05
favoritt
Morgenandakten 29.04.10 Silje Kivle Andreassen tar utgangspunkt i en helt spesiell busstur. Hun ble utfordret til å hjelpe en medpassasjer, men lot være. Et nederlag som hun lærte noe av. Jesu sinnelag ser og hjelper. Vi kan argumentere bort utfordringer av rent egoistiske grunner. Slik var ikke Jesus. Der var det ingen skillelinjer, hverken kulturelle eller religiøse. Han hjalp alle. Silje Kivle Andreassen om det rette sinnelag 00:07:05
favoritt
Mot helg 21.05.10 Valgerd Svarstad Haugland tar utgangspunkt i sangen "Gud har ein plan med ditt liv", en sang som hun lener seg mot både i med og motgang. Det å være i Guds plan med livet har alltid vært viktig for henne, kanskje spesielt viktig i medgangen. Å legge livet sitt i Guds hender og be om hans veiledning er ikke ikke tegn på svakhet, men om trygghet. Valgerd Svarstad Haugland om Guds plan. 00:07:00
favoritt
Morgenandakten 10.05.10 Hege Fagermoen har gode minner om mennesker som i bestemte livssituasjoner sa: "Jeg vil tenke på deg." Vi har alle dager der vi trenger spesiell omsorg. Ja, av og til får vi frimodighet til å si: "Jeg vil be for deg." Hege Fagermoen om omsorg 00:07:02
favoritt
Morgenandakten 20.05.10 Odd Jarle Einer unner alle gode fridager i pinsa der vi kan nyte vår og smak av sommer. Samtidig utfordrer han oss til ikke å glemme pinsens egentlige innhold, at pinsa er kirkens fødselsdag, og at pinse og Den Hellige Ånd hører sammen. Ja, på en måte er pinsa kirkens store bursdagsfest. Odd Jarle Einer om pinse 00:07:05
favoritt
Morgenandakten 07.06.10 Pernille Astrup gleder seg over årets lyseste måned, og minner om at lyset er skapt av Gud.. Når lyset vekker oss hver morgen, er det Gud som kaller på oss i kjærlighet og minner oss om at innerst i oss er vi fylt av lys. Pernille Astrup om skaperlyset 00:04:14
favoritt
Mot helg 11.06.10 Fredrik Winsnes mener at fotball ikke kan være en religin selv om noen opplever det slik. Det er ikke snakk om noen tilbedelse til høyere makter. Kun tilbedelse av idoler. For ham er det viktig å ta med seg Det nye testamente's budskap om nestekjærlighet. Det gjelder både på og utenfor banen. Det handler om å være god mot andre, og selv å være ærlig mot seg selv. Fredrik Winsnes om viktige livsverdier 00:04:19
favoritt
Morgenandakten 22.06.10 Siv Limstrand tar utgangspunkt i spørsmålet "What Would Jesus Do?", et spørsmål hun fant prega inn på et farga gummiarmbånd. Ut fra dette spørsmålet tar hun en vandring i livet, og er spesielt innom de som er rammet av HIV. Hva ville Jesus ha gjort? Hun er ikke i tvil. I møte med alle mennesker ville Jesus ha sagt: Så godt at jeg fant deg igjen. Siv Limstrand om hva Jesus ville ha gjort 00:04:23
favoritt
Morgenandakten 06.07.10 Per Arne Dahl minner oss om at selv Jesu disipler lurte på hvem Jesus var. Svarene Jesus gav gir håp for alle. Han er Messias, Guds sønn. Per Arne Dahl om hvem Jesus er 00:05:05
favoritt
Mot helg 16.07.10 Solveig Leithaug tar utgangspunkt i sangen "Give me Jesus". Den handler om å ta Jesus med seg i alle livets situasjoner, fra morgen til kveld. Det handler om hverdagstro. Ja, når den tiden kommer da hun er kommet ved veis ende og skal dø, vil hun ha bruk for denne sangen. Solveig Leithaug om hverdagstro 00:04:59
favoritt
Morgenandakten 19.07.10 Karsten Isachsen oppfordrer til å bruke sommerdager sammen med hverandre, barn og barnebarn. Det er ikke bortkastet tid. "Det som du gav, kan ingen ta fra deg." Samtidig handler det om det vi er, at vi sprer glede og varme før vi må gå fra hverandre. Selv er han glad for å være et menneske med håp, å leve med og for Herren. Alltid. Karsten Isachsen om hva vi har og er. 00:02:58
favoritt
Mot helg 23.07.10 Jan Erik Larsen innrømmer gjerne at han er glad i alt som "brummer", men allert mest er han glad i sin famile, mennesker og ikke minst Jesus. Han har med seg en sterk fortelling om "stakkars Abrahamsen" som han fikk være med å hjelpe. Kristentro er å være medmenneske. Jan Erik "Autofil" Larsen om kristentro 00:05:13
favoritt
Morgenandakten 27.07.10 Nils Terje Andersen ønsker seg ikke ny TV, men mer stillhet. Stillheten har nemlig mange fiender. Vi omgir oss med så mye støy som redder oss fra stillheten. Jesus søkte alltid stillheten. Han trakk seg unna støyen. Kanskje det er det vi må gjøre for å få øye på oss selv. I støyen blir lett sjelen underernært og ånden ignorert. Nils Terje Andersen om å søke stillhet 00:04:06
favoritt
Morgenandakten 05.08.10 Ludvig Aasen er opptatt av vi mennesker er unike, ja en perle i Guds skaperverk. Vi har alle en verdi som ingen kan ta fra oss. Samtidig ligger det en stor perle gjemt i den kristne tro. Å finne perlen er å la seg finne av Gud. Å leve er derfor å lete etter kostbare perler, og selv vite at en er funnet. Ludvig Aasen om "perlejakt" 00:04:06
favoritt
Morgenandakten 10.08.10 Geir Gundersen har latt seg fascinere av Johnny Cash sine siste sanger. En av dem er "Help me." Herre, jeg er trøtt av å gå ensom, hjelp meg! Slik synger en mann som vet at han snart skal dø. Han samler all sin livserfaring og vender seg mot sin Far i himmelen. Han vender hjemover med tillit og tro, og et rop om hjelp. Geir Gundersen om ropet om hjelp. 00:03:52
favoritt
Morgenandakten 16.08.10 Ragnhild Jepsen tar utganspunkt i Egon Olsen's: "Eg har ein plan".Guds plan er større og mer fantastisk enn vi mennesker kan fatte. Guds plan handler om frelse og framtid, ja planen knytter seg til Jesu død oh oppstandelse. Vi er alle del av Guds plan, umistelige og verdifulle. Ragnhild Jepsen om Guds plan 00:04:10
favoritt
Mot helg 20.08.10 Anne Grete Preus vil heller tro enn å vite. I det legger hun at skråsikkerhet 0g påståelighet fjerner lett inderligheten, og hvis Gud er i det skjulte, hvem kan da vite. Det handler om tro. Hun forteller også om at troen har vært en ressurs når livet har vært vanskelig. Ordet tro er et vesentlig og rikt begrepfor alle som søker i den verden som ikke fins på kartet. Anne Grete Preus om tro 00:04:24
favoritt
Morgenandakten 23.08.10 Per Anders Nordengen tar utgangspunkt i at sommeren er over, og gleder seg over alle gode sommerminner. Samtidig minner sommerslutt om at høsten står får døren. Nordengen utvikler tankerekken og tenker på livets høst. Uansett hvilken livsfase vi befinner oss i, om det er sommer eller høst, ja så er det godt å være i Guds hånd og oppleve Guds omsorg. Per Anders Nordengen om Guds omsorg 00:04:42
favoritt
Mot helg 27.08.10 Steinar Leirvik er prest, RBK-supprter, men tilbringer mer tid blant rusmisbrukere i Vår Frue kirke i Trondheim. Han er opptatt av å være seg selv om han enten er på Lerkendal eller i kirken. Det er rom for alle, i alle livets situasjoner. I glede over en god fotballprestasjon, tap, livets tap, glede og smerte. Arbeidet med rusmisbrukere har gitt ham større tro på mennesket. Steinar Leirvik om mangfoldet. 00:05:08
favoritt
Morgenandakten 01.09.10 Jan Kay Krystad tar utgangspunkt i hvor ofte vi leter etter ord for å sette navn på ulike livsfaser. Ja, av og til er det vanskelig å sette ord på glede. Her har han hetter hvert, og ved god hjelp av Leonard Choen, blitt fortrolig med "Halleluja", et ord som rett og slett betyr å lovprise Gud. Jan Kay Krystad om halleljuja! 00:04:26
favoritt
Morgenandakten 02.09.10 Jan Kay Krystad mener at vi bør se oss i speilet. Ikke for å gremme oss over rynker og forfall, men for å oppdage hvor fantastisk Gud har skapt oss. Ikke bare oss, men hele Guds skaperverk forteller om en Guds godhet. Guds signatur finnes i et hvert menneske. Jan Kay Krystad om Guds godhet 00:04:33
favoritt
Morgenandakten 09.09.10 Siv Limstrand tar utgangspunkt i en helt spesiell musikkopplevelse i Vår Frue kirke i Trondheim der ungdom og folk fra gata faller til ro ved hjelp av musikk. Med samme tak over seg, den samme musikken og de samme lysene som skinner. Og inn i dette lyder salmistens ord: "Jeg har brakt min sjel til ro." Siv Limstrand om å falle til ro 00:04:28
favoritt
Morgenandakten 15.09.10 Henrik Syse minner om at våre menneskelige hus og bygninger kommer og går. Jordiske riker stiger og faller. Popularitet og berømmelse er her i dag, borte i morgen. Jordiske goder kan bli ødelagt,Spørsmålet er hva slags grunnmur vi bygger på. Henrik Syse om grunvollen 00:05:11
favoritt
Mot helg 17.09.10 Per Ragnar Haraldstad står midt i sorgarbeid i Mandal. 4 ungdommer ble brått revet bort i en tragisk bilulykke. Det finnes ingen mening. Bare bunnløs sporg og mange tårer. Likevel, han tror Gud er en Gud som alltid vil være med sine i alle faser av livet. Også når det brutale meningsløse skjer. Han er alltid nær den som sørger. Per Ragnar Haraldstad om sorg 00:05:19
favoritt
Morgenandakten 21.09.10 Silje Kivle Andreassen en småbarnmor. Hun bruker seg selv i møte med barnas møte med trafikkregler. Hun lærer barna sine trafikkregler rett og slett fordi hun elsker dem. Hun har mye å lære av Jesus som alltid lot kjærligheten bestemme handlingene. Silje Kivle Andreassen om kjærlighetens vei 00:04:32
favoritt
Morgenandakten 27.09.10 David Gjerp lar seg imponere over hvordan våre nye landsmenn bekjenner sin tro. De er ikke flaue over å være muslime eller buddist. Han ønsker for sin egen del å være like klar på sin kristne bekjennelse, ja kjenne seg fri til å kalle seg kristen. David Gjerp om kristen bekjennelse 00:05:05
favoritt
Morgenandakten 29.09.10 David Gjerp tar et oppgjør med vår bruk av ord. Baktalelse og sladder. Ikke bare det, misunnelse og dømmesyke bygger også murer mellom mennesker. Han vil heller bygge broer, og de aller viktigste brosteinene er ordene: "Kan du tilgi meg?" David Gjerp om å bygge broer. 00:04:36
favoritt
Morgenandakten 11.10.10 Nils Åge Aune synes regnbuen er vakker. Den er et spektalkulært naturfenom. Han minner om at den er satt på himmelen til påmminelse om Guds nåde.Og nåde er noe vi alle trnger, både fra Gud og våre medmennesker. Nils Åge Aune om regnbue og nåde 00:03:59
favoritt
Morgenandakten 18.10.10 Tonje Haugeto Stang er ikke sikker på at alle syttenåringer gleder seg til myndighetsdagen. Det er mye ansvar som følger med. Frihet og ansvar. Men slik er det vel for oss alle, og vi trenger å få råd. Lytte til andres erfaringer. Tonje Haugeto Stang om frihet og ansvar 00:04:13
favoritt
Morgenandakten 20.10.10 Tonje Haugeto Stang er på flyttefot. Hun skildres alt som må gjøres, og ikke minst forteller hun om alt hun vil ha med seg i sitt nye hjem. Ting som betyr noe for henne, og som skaper hjemmeatmosfæren. Dette bruker hun til å minne oss om at Gud vil være et hjem for oss, et hjem der vi alle er elsket. Tonje Haugeto Stang om å være hjemme 00:04:09
favoritt
Morgenandakten 21.10.10 Tonje Haugeto Stang forteller om sin barndoms opplevelse av en målrettet far angående skiturer. Likevel, hun hatet skiturene, men lærte noe om det å nå målet. Hun oppfordrer oss til å ta vare på hverandre, "vente" på hverandre, slik at vi alle når målet. Tonje Haugeto Stang om målrettet liv 00:04:21
favoritt
Morgenandakten 25.10.10 Pernille Astrup synes at det vanskeligste for henne som prest, er å gi pårørende trøst i begravelsen. Hun deler med oss et gudsord som hun alltid har med til de sørgende, et gudsord som hun selv mange ganger tar sin tilflukt til. Pernille Astrup om trøst. 00:04:14
favoritt
Morgenandakten 29.10.10 Pernille Astrup skildrer hendene sine. Hender som stryker, hender som trøster, hender som foldes i bønn. Hun ser linjene i sine hender, skapt av Gud. Hendene minner henne om Guds hender. Alle mennesker er risset inn som linjer i Guds store hånd. Pernille Astrup om hender 00:04:02
favoritt
Mot helg 29.10.10 Venke Knutson er glad for å få snakke om sin tro, selv om hun ikke er vant med det. Hun stotrer litt. Likevel er det viktig. Hun har ikke alle svarene, men tror på en himmel der hun skal få møte Jesus. Selv om hun kan oppleve at troen er svak, kommer hun likevel til Gud. Venke Knutson om tro og himmel 00:05:02
favoritt
Morgenandakten 01.11.10 Per Arne Dahl er glad for at Allehelgensdag blir markert. Det kjøpes lykter og kranser som aldri før. Vi er opptatt av våre kjære som er død, men skal vi en gang møte dem igjen? Hva med gjenkjennelse? Disse spørsmålene er Dahl opptatt av noen dager før Allehelgensdag. Per Arne Dahl om Allehelgensdag 00:04:28
favoritt
Morgenandakten 02.11.10 Per Arne Dahl fortsetter sin vandring mot Allehelgensdag. I dag er det avskjed han har i tankene. Spesielt tenker han på avskjeden med sin døende far. Det er en fortelling om trygghet og håp. Ikke minst minnes han sin fars siste ord: "Glad i dere." Per Arne Dahl om avskjed 00:04:53
favoritt
Mot helg 05.11.10 Ola Garli mistet sin sønn i en tragisk klatreulykke. Sønnen hadde nettopp båret sin datter til dåp. Så ble hans livstrå klippet over. Garli forteller om sorg, fortvilelse og sinn. Han er selv prest, men på Allehelgsensdag vil han sitte i kirkebenken sammen med sin familie, som sørgende. Da håper han å bli båret videre gjennom bønner og salmesang. Ola Garli om sorg 00:05:25
favoritt
Morgenandakten 08.11.10 Ragnhild Jepsen tar med seg den gode følelsen fra Allehelgensdag inn i en ny uke. Hun minnes med glede alle som har gått foran, og som har vist henne flik av Guds kjærlighet, ja spredd lys over livsveien. Ragnhild Jepsen om søndagsfølelse 00:03:54
favoritt
Morgenandakten 11.11.10 Ragnhild Jepsen synes det er flott å kalles Guds barn. Det forteller henne noe om en kjærlighet som ikke er avhengig av våre prestasjoner. Barn skal elskes med vilkårsløs kjærlighet.. Hos Gud er alle ønsket og velkommen. Ragnhild Jepsen om å være Guds barn 00:04:10
favoritt
Morgenandakten 10.11.10 Ragnhild Jepsen tar utgangspunkt i arbeidsplassen sin, Nidarosdomen. Denne vakre katedralen minner henne om Guds storhet. Ikke bare når det gjelder selve byggverket, men at Gud er en Gud for alle. Det er Guds storhet. Ragnhild Jepsen om Guds storhet 00:03:47
favoritt
Mot helg 12.11.10 Vidar Nisja spiller fortball for Viking, og han innrømmer at han gjerne skulle ha vært på Ullevål i helga. Cupfinale. Men fotball er ikke alt. Han er overbevist om at det finnes en Gud, og bekjenner at er en kristen. Han ønsker gjerne å fortelle om dette gjennom livet sitt. Selv opplever han fotballmiljøet som åpent og ærlig, og roser sine fotball-kolleger. Vidar Nisja om gudstro 00:04:57
favoritt
Morgenandakten 17.11.10 Geir Gundersen kjenner på en indre trang til å leve i sannhet og virkelighet. En hellig uro. En hellig uro som ønsker å kjenne Guds kjærlighet i livets erfaringer, erfaringer som kan gjøres oss til mennesker som elsker, og som kaller fra motet hos medmennesker. Geir Gundersen om hellig uro. 00:04:10
favoritt
Mot helg 26.11.10 Trine Skei Grande elsker advent og jul. Det handler om forventning, og ikke minst om kjærlighet. Fellesskap mennesker i mellom, og ikke minst Guds kjærlighet. Hun kaller seg kristen, men har ikke sans for begrepet personlig kristen, for det går jo ikke an å være upersonlig kristen. Drivkraften i troen er kjærlighet til sine medmennesker, og hun liker ikke å møte noen med løftet pekefinger. Trine Skei Grande om tro og advent. 00:04:52
favoritt
Morgenandakten 29.11.10 Siv Limstrand undres over ordet sannhet. Det er ikke alltid like lett å vite, og det er heller ikke lett å vite hva det motsatte er. Det er ikke bare løgn. Det er også forstillelsen, ja det som holdes unna. Hun er glad for at hun kan holde for sant det Jesus sa om seg selv. Han er sannhet, og han talte alltid sant om det å være menneske, og ikke minst at han ble svak for de svakeste. Siv Limstrand om sannhet 00:04:12
favoritt
Morgenandakten 02.12.10 Siv Limstrand tar utgangspunkt at denne dagen er Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri. Er det nødvendig i 2010? Hun viser til at ca.12 millioner mennesker i dag er å betrakte som slaver. Halvaparten av dem er barn. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og rettigheter.. Det betyr at alle har rett til et liv i frihet" Siv Limstrand om frihet 00:04:43
favoritt
Mot helg 03.12.10 Liv Kjersti Skjeggestad tar utgangspunkt i at denne dagen er FN's internasjonale dag for funksjonshemmede. Da handler det om menneskeverd og mennerskers grunnleggende rettigheter. Hun provoseres av et samfunn som ikke legger til rette og gjør hverdagen mer vanskelig enn nødvendig. For henne handler menneskeverd også sammen med troen på at Gud har skapt alle med samme verdi, helt uavhengig av det å være funksjonsfrisk eller funksjonshemmed. Liv Kjersti Skjeggestad om menneskeverd. 00:04:55
favoritt
Morgenandakten 08.12.10 Jan Kay Krystad tenner gjerne et lys i adventstida. Et lite lys kan bryte stummende mørke, ja ingen ting kan bryte mørke som et lys. Han er glad for at Jesus kaller seg lyset, verdens lys, for ingen kan fylle lengsler, søken og tomme rom som Gud. Jan Kay Krystad om å tenne lys. 00:04:13
favoritt
Morgenandakten 07.12.10 Jan Kay Krystad ønsker ofte en "en gang for alle opplevelse" av at Gud finnes. Den har aldri kommet, men likevel kjenner han sterkt på Guds nærhet, at han ikke er alene og aldri uten Gud. Jan Kay om trygghet 00:04:33
favoritt
Morgenandakten 09.12.10 Jan Kay Krystad løfter frem to ildsjeler i denne andakten. De jobber ikke for seg seg, men gjør sin gjerning for at andre skal lykkes. Den ene ildsjelen, Kim, er knyttet til fotballaget Follo, mens den andre ildsjelen kan vi kun lese om, døperen Johannes! Jan Kay Krystad om ildsjeler. 00:04:28
favoritt
Morgenandakten 14.12.10 Per Anders Nordengen minner oss om at det er ikke alle som gleder seg til jul. I vårt nærmiljø kan det være mennesker som på en spesiell måte gruer seg til jul. Og tenk på dem som går julen i møte uten mat og tak over hodet. På mange måter er advent og jul som et forstørrelsesglass. Det forsterker både gleder og sorger. Men Gud er hos oss, også i harde tider. Per Anders Nordengen om adventens mørke sider. 00:04:33
favoritt
Mot helg 17.12.10 Eivind Arnevåg har vært aktiv fotballspiller på øverste nivå i Norge. Nå er han fotballtrener for KFUM i Oslo. Klubben bygger på kristne grunnverdier, og noe av det viktigste er å se og verdsette den enkelte spiller for den man er. Eivind Arnevåg om å bli sett. 00:04:42
favoritt
Morgenandakten 23.12.10 Karsten Isachsen begynner sin andakt med å trekke fram barnas forventning. Julen er en munter tid. Han siterer en gammel salme: "I denne søte juletid bør man seg rett fornøye." Likevel, det er en setning fra livets julegudstjeneste som alltid har fulgt ham: "Vi har fått livets gave, ikke fordri vi er gode, men fordi vi er elsket." Karsten Isachsen om å være elsket. 00:04:25
favoritt
Morgenandakten 28.12.10 Henrik Syse mener at det er viktig som aldri før å fremheve menneskelivet som godt og hellig, uavhengig av religiøs tilhørighet. Religiøsitet og fred hører sammen, og vi må sammen mot alle som hater, og skaper skiller og fiendskap mellom mennesker. Henrik Syse om religiøst hat 00:04:48
favoritt
Morgenandakten 03.01.11 Nils Terje Andersen minner oss om at ikke alle i Norge denne dagen opplever lyset fra sola. Likevel, det finnes et lys som skinner. Lyset som er opphavet til alt liv, og som kan skinne i våre hjerter. Kristus er verdens lys, og det forteller oss at vi er elsket og ønsket. At det er framtid og håp. Derfor ønsker han oss et godt lyst år. Nils Terje Andersen om et lyst nytt år 00:03:59
favoritt
Morgenandakten 04.01.11 Nils Terje Andersen minner oss om at det er solformørkelse denne tirsdagen. Tenk at den lille månen kan formørke sollyset. Skygge for sola. Han bruker dette bildet for å gjøre oss oppmerksom på at vi mennesker kan skygge for hverandre, skygge for lyset, for det gode, ja for kjærligheten. Han oppfordrer oss til å komme ut av skyggene slik at vi får møte ham som kom for å lyse for alle. Jesus. Nils Terje Andersen om et lyset 00:03:49
favoritt
Morgenandakten 10.01.11 Ingun Fossland er sykehusprest i Tromsø, og er sterkt berørt av trafikkulykka i Lavangsdalen. Hun leter ikke etter mening i det meningsløse, men vil gjerne være en medvandrer i sorgen, Hun er glad for at det alltid er noen som bærer håpet og som ber, når hun ikke klarer det. Kjærligheten er sterkere enn døden. Ingun Fossland i sorg 00:03:37
favoritt
Morgenandakten 18.11.10 Jan Erik Larsen er fascinert av personen Jesus, og hevder at Jesus er verdens mest betydningsfulle historiske person. At Jesus var mest opptatt av enkeltmennesker, og at han aldri avviste noen, ja det er beundringsverdig. Han møtte alle med tilgivelse og nåde. Jan Erik Larsen om Jesus. 00:04:11
favoritt
Morgenandakten 24.01.11 Hanne Elstrøm gir en stor hyllest til Åge Samuelsen. Han "malte" Jesus Kristus for henne fra hun var ganske ung, ikke minst gjennom sangen "O Jesus du som fyller alt i alle." Den gav henne den første spede bekjennelsen og lovsang. En følelse av å være verdifull! Hanne Elstrøm om Jesus-bilder 00:04:49
favoritt
Morgenandakten 26.01.11 Hanne Elstrøm lar seg fascinere av vinteren. Hun finner så mange symboler som minner henne om Gud og livet. Snøen er som korrekturlakk som dekker over alle små og store feil gjennom sommeren. Alt får hvile gjennom vinteren. Men trå varsomt i nysnøen. Du setter så tydelige spor. Hanne Elstrøm om vinterbilder 00:03:57
favoritt
Morgenandakten 27.01.11 Hanne Elstrøm tar utgangspunkt i uvær over Skagerak. Redd?! Ja! Følelesen av ikke å ha kontroll er vanskelig. Vi kjenner alle behovet for at noen er hos oss i mørket og stormen. Hun trenger Gud i livets stormer. En som trøster, og som sier: Fred, det er jeg". På bølgens rygg! Hanne Elstrøm om livets storm 00:04:41
favoritt
Morgenandakten 01.02.11 David Gjerp forteller om St. Laurentius som led martyrdøden fordi han trosset ordre om om å gi øvrigheten kirkens rikdommer. Han gav det til de fattige, for det er menneskene, alle mennesker, som er den egentlige rikdommen. Og gjennom sitt liv viste Laurentius nestekjærlighet i praksis. David Gjerp om rikdom 00:04:17
favoritt
Mot helg 04.02.11 Inger Lise Rypdal samler for tiden fulle hus på Edderkoppen Teater i Oslo. Hun elsker 70-tallet! Det handler om livsglede og en periode der folk gikk litt saktere. Hun er glad for at hun har fått bety noe for mennesker, men innrømmer at det også har vært feiltrinn. Men barnetroen, troen på Jesus, har alltid vært der. Inger Lise Rypdal om livsglede og sårbarhet 00:04:39
favoritt
Morgenandakten 07.02.11 "Sauer er ålreite dyr!" Slik begynner Egil Svartdahl sin andakt, men kunne vel ha tenkt seg at Bibelen kunne ha sammenlignet oss med andre dyr. Likevel, han kjenner seg igjen, både når det gjelder flokkmentalitet, den forsvarsløse og vanedyret. Mennesket trenger en hyrde slik sauene gjør det. Vi er ikke bare et tall i den store flokken. Vår gode hyrde kaller oss ved navn. Egil Svartdahl om hyrden 00:03:58
favoritt
Mot helg 18.02.11 Ola B. Johannessen kan se tilbake på 50 år som skuespiller, og det var teaterlivet som blåste liv i kristentroen. Han opplever troen på Gud som en positiv kraft i livet som inspirerer ham til å arbeide for fellesskap mellom mennesker. Alle mennesker på jorden er søsken. Ola B. Johannessen om Guds kraft 00:05:38
favoritt
Morgenandakten 23.02.11 Per Arne Dahl ser tilbake på VM's Åpningsgudstjeneste der Gjermund Eggen sang "Alltid freidig". Han lar tankene gå videre til Hans Børlis dikt, Vinter-Kristus. Der skildres Kristus i lys av kulde og snø. En Kristus for februarmåned og Ski-VM. Per Arne Dahl om "vinter-kristus" 00:04:33
favoritt
Morgenandakten 28.02.11 Liv Kjersti Skjeggestad mener at alle mennesker har krav på å bli akseptert. Det skaper trygghet. Hun er glad for gode venner som akspterer henne slik hun er, men er først og fremst glad for å være akseptert av Gud. Tilgivelse og nåde har gitt henne en positiv og trygg Gudsrelasjon. Liv Kjersti Skjeggestad om Gudsrelasjon 00:04:17
favoritt
Morgenandakten 02.03.11 Liv Kjersti Skjeggestad er opptatt av at alle mennesker lengter etter, og behøver kjærlighet, Likevel, vi har ulike erfaringer knyttet til det å bli elsket. Selv er hun glad for å ha erfart en kjærlighet som er uforbeholden og betingelsesløs, Guds kjærlighet. Liv Kjersti Skjeggestad om Guds kjærlighet 00:04:30
favoritt
Mot helg 18.03.11 Anders Rambekk har lagt opp som fotballspiller. Fotballskoene er lagt på hylla, men ikke gudstroen. Han forteller om rike år som fotballspiller, men er glad for den tryggheten troen har gitt ham. Anders Rambekk om tro og idrettsglede 00:04:37
favoritt
Morgenandakten 11.04.11 Nils Terje Andersen gleder seg til påske selv om han gjerne skulle hatt fri i påska. Å være prest i denne høytiden er vanskelig. Å gripe påskens mysterium er ikke lett, og han har ikke sansen for bombastiske meninger, Påsken åpner for ulike opplevelser. Det er et mysterium at Jesus døde og stod opp. Tro er ikke et regnestykke som gir svar på alle gåter. Nils Terje Andersen om påskens mysterium 00:04:20
favoritt
Mot helg 15.04.11 Ole Børud var solist allerede som 4 år gammel. Han sang sammen med sin familie i Børudgjengen. Med sangen fulgte også barntroen, en tro som har vokst seg moden og som har ført til et bevisst valg på å tro på Gud og Jesus. Han utfordres daglig på det han mener er kristendommens største utfordring, kjærlighet. Ole Børud om sang og barnetro 00:04:16
favoritt
Morgenandakten 14.04.11 Nils Terje Andersen forteller om sitt spesielle ikon som han har på dashbordet. Det gir ham hele tiden en påminnelse om det viktigste symbolet, korset. Likevel, hverdagen er full av symboler som kan minne oss om Gud, og han tenker ikke minst på alle vårtegn som minner oss om Gud som skaper. Nils Terje Andersen om ikon på dashbordet 00:04:37
favoritt
Morgenandakten 03.05.11 Hanne Elstrøm griper tak i at det er pressefrihetens dag, og kobler dagen til dagens bibelord: "Det gamle er borte, se det nye er blitt til." Hun er glad for alle journalister som tør å rope ut mot undertrykkelse og og urettferdighet. Frihet. Hanne Elstrøm om frihet 00:04:20
favoritt
Morgenandakten 05.05.11 Hanne Elstrøm liker ikke tanken på å bli gammel, selv om hun har mange gode minner om sin bestemor. Det bor et barn i alle. Et barn som roper etter trygghet. Hanne Elstrøm om trygghet 00:05:01
favoritt
Mot helg 06.05.11 Geir Gundersen ble alvorlig syk sist sommer. Nå forteller han om en smertefull livserfaring der han lærte at det ikke alltid går som man planlegger. Sykdommen gjorde at livet fikk en ny retning. Han lærte å ta i mot kjærlighet fra sykehuspersonell og sine nærmeste. Den beste livserfaringen var at Gud alltid var der. Geir Gundersen om smertefull livserfaring 00:04:59
favoritt
Morgenandakten 16.05.11 Anne Vada har nettopp mistet en av sine nærmeste musikervenner. Han døde av kreft, og oppleves meningsløst. Likevel, det er mye å takke for. Alle de gode minnene gir sorgen smil. Så er det å være menneske det å oppleve både sorg og tap, men midt i tapet er det håp. Anne Vada om "Sorgens smil" 00:03:54
favoritt
Morgenandakten 18.05.11 Anne Vada tror at bønnen har bært henne gjennom livet. Hun har opplevd Gud som en trygg favn,. Likevel, i voksen alder er det ikke alltid like lett å tro når bønnesvar uteblir. Selv har hun funnet mye trøst i Fadervår som på mange måter favner hele livet, også tilgivelsen. Anne Vada om bønn 00:04:09
favoritt
Morgenandakten 19.05.11 Anne Vada har latt seg imponere av Marte Wexelsen Goksøyr. Hun har Downs og er en ivrig skribent. Gjennom det hun skriver får vi alle en påminnelse om hvor verdifulle vi er. "Må man være lytefri for å ha livets rett?" Vi er alle skapt i Guds bilde, og hvordan kan noen da tenke på sorteringssamfunn. Anne Vada om menneskeverd 00:03:27
favoritt
Mot helg 20.05.11 Solveig Leithaug deler sin livserfaring om det å tro. Det blir det hverdagstro ut av. I gleder og sorger, ja, i alle livets situasjoner opplever hun at Gud er nær. Ja, også når dagen kommer da hun skal forlate denne verden, er hun sikker på at Gud vil være der. Solveig Leithaug om hverdagstro. 00:04:43
favoritt
Morgenandakten 07.06.11 Geir Gundersen minner oss om at Guds kjærlighet er uten krav og vilkår, den tåler alt og faller aldri bort. Dette er en kjærlighet som frigjør glede, takk og frihet. Geir Gundersen om kjærlighet uten krav. 00:04:27
favoritt
Morgenandakten 06.06.11 Geir Gundersen trekker frem et godt eksempel på den absolutte kjærligheten. Foreldres kjærlighet til sine barn. Den vil alltid være der. Slik er det med Guds kjærlighet til oss. Gud vil alltid elske. Geir Gundersen om absolutt kjærlighet 00:04:15
favoritt
Morgenandakten 16.06.11 Tar du en utfordring? Slik starter Ragnhild Jepsen sin andakt. Hun tenker på alle oppgaver som venter på arbeidsplass eller nabolag. Vi trenger å hjelpe hverandre til å se ressursar og potensial. Ja, oppfordre hverandre til å si ja! Hva er vi redd for? Ragnhild Jepsen om utfordring 00:04:14
favoritt
Morgenandakten 21.06.11 Rune Larsen er opptatt av Guds omsorg. At Gud bærer sine barne gjennom alle livets faser. Likevel, Gud ønsker ikke en passiv og negativ holdning til livet. Han ønsker å gi oss en sterk tro og et positivt syn på livet. Du kan! Rune Larsen om tro og omsorg 00:04:24
favoritt
Morgenandakten 22.06.11 Rune Larsen minner oss om at det å være menneske er å oppleve vår, sommer, høst og vinter i livet. Det betyr at det i livet kan svinge, også fra tro til tvil. Det er normalt. Han har lært mye om dette av noen venner som mistet sitt ett år gamle barn. Da var trøsten at Gud går med alle dager, også i motbakkene. Rune Larsen om ærlige tvilere 00:04:15
favoritt
Morgenandakten 29.06.11 Pernille Astrup begynner med en gammel legende om himmel og helvete, og lærdommen er er at der mennesker deler er det himmel. Et hellig fellesskap der man ser og gjenkjenner hverandre, og nærer hverandres sult på tvers av alle barrierer. Pernille Astrup om himmel 00:04:09
favoritt
Morgenandakten 30.06.11 Pernille Astrup innrømmer at presteord kan oppleves som klisjeer og munnhell., som for eksempel kjærlighet. Men Gud er kjærlighet uansett. Å være nær Gud er å være nær kjærligheten, og det betyr verdighet og oppreisning for alle mennesker. Pernille Astrup om kjærlighet 00:03:52
favoritt
Morgenandakten 06.07.11 Per Arne Dahl forteller om hvordan dikteren Hans Børli ble ydmyket av sin konfirmasjonsprest og syklet hjem som en såret fugl. Men han sluttet ikke å fly. Dahl hyller alle hverdagsheltene som ikke lot seg knekke, selv om man ble ydmyket og såret, som ikke lot seg fange i bitterhetens land. Det finnes en fri og god vei ut av ydmykelsen. Per Arne Dahl om ydmykelse 00:04:22
favoritt
Morgenandakten 12.07.11 Ann Christin Elvemo tar oss med til Senja og midnattsol. Hun er på feiringen av at det er 50 år siden Ingrid Bjerkås ble prest. Den første kvinnelige prest i Norge. Protestene var mange. "Alle visste" at hun ikke kunne eller burde bli prest. Så feil kunne man ta selv om "alle visste." Ann Christin Elvemo om Ingrid Bjerkås 00:05:00
favoritt
Morgenandakten 13.07.11 Gud kommer alltid ned til oss! Det er budskapet Ann Christin Elvemo formidler gjennom dagens morgenandakt. Vi trenger ikke gjøre oss fortjent til å oppleve at Gud kommer. Det handler om Guds godhet og barmhjertighet. Ann Christin Elvemo om Guds retning 00:04:43
favoritt
Morgenandakten 14.07.11 Ann Christin skildrer det hektiske hverdagslivet med alle dets gjøremål. Hun lengter etter det stille og enkle livet. For midt i den hektiske hverdagen er det fort å glemme, eller å kjenne etter, hvem man selv er, og ikke minst hvem Gud er. Nådig og trofast. Ann Christin Elvemo om å leve enkelt 00:04:39
favoritt
Morgenandakten 26.07.11 Per Arne Dahl har hørt mange har ropt i fortvilelse: "Hvorfor!" Mange har vært sinte og såre i sin sorg, også i kirkerommet, og Dahl er glad for at kirkene er store nok og solide nok til å la alle slags følelser og rop få komme til uttrykk. Per Arne Dahl om å være sint på Gud 00:04:44
favoritt
Mot helg 29.07.11 Jørgen bikset overlevde massakren på Utøya. i "Mot helg" forteller han om uka som har gått, ei uke som har vært preget av tomhet, men også mye kjærlighet og varme. På nytt har han fått se hvor verdifulle alle mennesker er. Derfor vil han fortsatt være med å kjempe for de verdiene som hans døde venner stod for! Jørgen Bikset om omsorg etter Utøya 00:07:04
favoritt
Morgenandakten 02.08.11 Odd Eidner har møtt mennesker som har vært utslått av livet, og som rett og slett har hatt et ønske om å dø. Å møte slike gjør sterkt inntrykk. Vi trenger alle noe eller noen som kan holde oss fast til livet. Odd Eidner om værharde liv. 00:04:07
favoritt
Morgenandakten 04.08.11 Odd Eidner forteller om ungdommen som stolt viste frem sin nye mobil. "Man kan til og med ringe med den." Ja, mobilen kan bringe mennesker nærmere hverandre. Enn om vi gjør som Stevie Wonder synger om: I just call to say I love you! Det kan man gjøre selv på en travel torsdag i august. Odd Eidner om menneskelig kontakt. 00:03:50
favoritt
Mot helg 05.08.11 Trond Bakkevig ser tilbake på de to ukene som er gått siden fredag 22.juli. Det er ett ord han er opptatt av, nærvær. Han har vært fattig på ord, men sorgen får ikke alltid trøst ved hjelp av ord. Det handler om nærvær, ha tid for hverandre, ja kanskje i stillhet. De mange som har søkt kirkene i denne tida har opplevd et helt spesielt nærvær i sorgen. Trond Bakkevig om nærvær 00:04:52
favoritt
Morgenandakten 08.08.11 Nils Terje Andersen hevder er at det kristne livssyn er mye mer enn teoretiske vendinger, etikk og dogmatikk. Det er å bli sett, ja å se sammen Jesus som gir alle mennesker verdighet. Da Jesus sa "kom og se", ja så gjaldt det også dem som samfunnet hadde gjort til søppel. De oppdaget sin verdighet i måten Jesus så på dem. Nils Terje Andersen om det kristne livssyn. 00:04:24
favoritt
Mot helg 12.08.11 Hanne Krogh er en av mange artister som har sunget i begravelser for de drepte på Utøya. Hun forteller om denne spesielle begravelsen, og det er et ord som sitter igjen, kjærlighet. Nå gjelder det å være med de som sørger, og sorgen kan ta tid. Lang tid. Det å bli sett er utolig viktig når man er i sorg. Her ligger det en utfordring for oss alle i tida som ligger foran. Hanne Krog om å bli sett i sorgen 00:05:19
favoritt
Morgenandakten 17.08.11 Silje Kivle Andreassen tar utgangspunkt i stjernehimmelen som minner henne om Guds storhet og uransakelighet. Likevel, i Guds storhet ligger også at Gud har skapt menneske utrolig vakkert og gitt det ansvar. I Guds storhet ligger også utfordringen til å gjøre denne verden til et vakkert og godt sted for alle mennesker. Silje Kivle Andreassen om Guds storhet 00:04:17
favoritt
Morgenandakten 25.08.11 Henrik Syse minner oss om at det er noe vi alle trenger, et rom for stillhet. Et rom for bønn og meditasjon. Et rom der vi ikke trenger å prestere, men bare være oss selv. Henrik Syse om det stille rom 00:04:10
favoritt
Morgenandakten 29.08.11 Hanne Elstrøm skriver "brev" til Peter. Hun kjenner seg igjen i Peters liv, og ikke minst i hans forhold til Jesus. Hun er glad for at han ikke hadde den perfekte tro. Han fornektet og sviktet, men vendte alltid tilbake. Gjennom sitt liv bygger han en bro, en bro av håp. Hanne Elstrøm om Peter 00:04:19
favoritt
Mot helg 09.09.11 Peter Eide tror ikke det er så mange som vet at Frelsesarmeen driver fotballag. De prøver å gi et tilbud for barn og ungdom som ikke får være med på vanlige lag. Her skal alle få samme mulighet, også de som ikke har råd. Han synes det er spennende å være fotballtrener for spillere med ulik kulturell og religiøs bakgrunn. Å bygge gode relasjoner med barn og ungdom over tid er utrolig viktig. Peter Eide om gudstro og fotball 00:04:31
favoritt
Morgenandakten 15.09.11 Sunniva Gylver rydder opp i en misforstått velsignelse. Å bli velsignet er ikke å bli spart for alt vanskelig og vondt, eller å være garantert suksess etter menneskelige kriterier. Guds velsignelse er Guds nærvær, fred og nåde i alle livets situasjoner. En tillit til at Guds kjærlighet er sterkere enn alt, et håp om at vi er båret. Sunniva Gylver om Guds velsignelse 00:04:36
favoritt
Mot helg 16.09.11 Grete Storbæk Eriksen minnes sin bestefar med glede. Hans nærvær og omsorg betydde trygghet. En rikdom som hun unner alle å oppleve, også sine barn. Vi trenger hverandre, barn, unge, voksne og eldre. Grete Storbæk Eriksen om bestefar 00:04:44
favoritt
Morgenandakten 20.09.11 Ragnhild Jepsen tror at det å sette seg store mål koster. Det handler om å gi avkall og å ofre. Man mister noe, men får så utroli mye tilbake. Det er et merkelig offer Ragnhild Jepsen peker på i dag: Lovsang! Ragnild Jepsen om det å sette seg mål. 00:03:56
favoritt
Morgenandakten 21.09.11 Ragnhild Jepsen tar utgangspunkt i et kor hun kjenner godt, Nidarosdomens guttekor. Hun elsker å høre dette koret synge Hallelujakoret. Og enda bedre; ordet halleluja står i forhold til Gud. Ordet er så stort og likevel så nært. I det kan man legge alt det vi bær på av tanker, undring og glede. Ragnhild Jepsen om Halleluja 00:03:51
favoritt
Mot helg 23.09.11 Kristin Moen Saxegaard stod sentralt i omsorgsarbeidet 22.juli. Nå ser hun tilbake to måneder etter, og kjenner på en tristhet. På mange måter er livet "normalisert", men vi må fortsatt huske på alle som er rammet og fortsatt lever i sorg. Det gjelder å se hverandre, ja ha tid for hverandre. Kristin Moen Saxegaard - tanker etter 22.juli 00:04:14
favoritt
Morgenandakten 27.09.11 David Gjerp forteller om bakgrunnen for denne sangen. Den er skrevet av John Newton som på 1700-tallet var slavedriver. Så skjedde det noe. Han bestemte seg for å bli prest. Han ville bruke livet sitt på å fortelle om Guds nåde. David Gjerp om Amzing grace 00:04:49
favoritt
Morgenandakten 17.09.11 Rune Larsen er nettopp blitt stemt ut av dansekonkurransen i TV2. Han var rett og slett ikke god nok. Men nettopp det får ham til å tenke på hvordan Gud ser på mennesker. i Guds øyne er vi alle gode nok.Ikke fordi vi presterer, men bare fordi vi ER. Rune Larsen om verdifulle mennesker 00:04:45
favoritt
Morgenandakten 19.10.11 Rune Larsen er glad for at Jesu kjærlighet er grenseløs og uforbeholden. Den gang Jesus gikk på jorden søkte han aldri så kalt kvalifisert arbeidskraft eller moralsk vandelsattest. Han elsket alle! Rune Larsen om å være elsket 00:04:13
favoritt
Morgenandakten 20.10.11 Lys avslører, men lys varmer også. Rune Larsen bruker lyset som illustrasjon på hvem Gud er. Han er lys. Ingen kan skjule seg for Gud, men i lyset er alle elsket. Lyset varmer. Rune Larsen om Guds lys. 00:04:59
favoritt
Morgenandakten 24.10.11 Pernille Astrup hevder at for mange er det slik at troen har gått tapt parallelt med at evnen til logisk tenkning modnes. Vi har mye å lære av barna. Det skal nemlig mer enn logikk til å begripe og ta inn at Gud er kjærlighet. Pernille Astrup om logisk tro 00:04:38
favoritt
Mot helg 28.10.11 Knut Tørum har tapt fotballkamper og mistet trenerjobber, men det største tapet har vært å miste et lite barn. Hver gang han og familien er i kirken tenner de et lys for lille Gabriel som er i himmelen. Tapet av sønnen har hjulpet ham til å finne seg selv og dybdene i eget liv, og den grunnlegende verdien er nestekjærlighet og opplevelsen av trygghet. Knut Tørum om tap og verdier 00:04:33
favoritt
Morgenandakten 31.10.11 Per Anders Nordengen har latt seg imponere over teaterforestillingen "Abrahams barn". Det har fått ham til å tenke på alle de stedene i Bibelen der Abraham omtales. Da handler det om Guds løfter. Guds velsignelse, ja om Guds trofasthet. Per Anders Nordengen om Abrahams barn 00:04:36
favoritt
Morgenandakten 01.10.11 Per Anders Nordengen liker ikke høstmørke. Naturens forfall fører lett til høststemning innvendig. Likevel, høsten er på en måte en modningstid fordi årstiden minner oss om at vi alle en gang skal oppleve livets høst. Da er det godt å vite at det som dør rundt oss skal vekkes til liv igje. Det er en oppstandelse. Det er ikke slutt med dette livet. Jesus har gjort død til liv for oss. Per Anders Nordengen om høst 00:04:54
favoritt
Morgenandakten 03.11.11 Per Anders Nordengen skal til kirkgården til helgen. Lys skal tennes og det skal legges en blomst på graven til en som han var glad i. Allehelgensdag har blitt en god og viktig tradisjon, en dag som hjelper oss til å hente frem de sterke og vare følelsene. Det handler om sorg og håp, for midt i mørket finnes det et lys, og midt i sorgen finnes det et håp. Per Anders Nordengen om Allehelgensdag 00:03:34
favoritt
Mot helg 04.11.11 Roald Linaker sendte to barn til Utøya. Datteren overlevde, men ikke sønnen. Han innrømmer at Allehelgensdagen dette året blir spesiell. Han vil tenne lys på sønnens gravsted, for lys hjelper når det er mørkt. Selv om han nå tenker tilbake med glede på sønnen og hva han stod for, er sorgen der som en følgesvenn. Roald Linaker om sorg 00:04:45
favoritt
Morgenandakten 08.11.11 Liv Kjersti Skjeggestad forteller varmt om Hanne som har Downs. Hun er en av mange som forteller noe om at alle mennesker har lik verdi, uansett funksjonshemming. Ja, vi trenger alle en bekreftelse som de personene vi virkelig er. På innsiden. Funksjonshemmet eller normalhemmet. Liv Kjersti Skjeggestad om likeverd 00:04:42
favoritt
Morgenandakten 09.11.11 Liv Kjersti Skjeggestad undrer seg om hva vi legger i begrepet menneskeverd. Livet blir ikke alltid som vi tenker eller forventer. Vi må aldri slutte å se alle menneskers verdi, uavhengig av det å være funksjonshemmet eller funksjonsfriske. Hvor mange av oss passer egentlig inn i normalen. Kanskje vi alle skulle våge å være oss selv. Litt annerledes. Liv Kjersti Skjeggestad om menneskeverd 00:04:56
favoritt
Morgenandakten 10.11.11 Liv Kjersti Skjeggestad minner oss om at ikke alle opplever livets verdighet, ikke minst mot livets slutt. Derfor er det så viktig at noen er til stede i deres liv. Å erkjenne verdighet er en subjektiv opplevelse som bare kan oppnås gjennom gode menneskemøter. Liv Kjersti Skjeggestad om verdighet 00:05:13
favoritt
Morgenandakten 14.11.11 Henrik Syse er opptatt av hvile. Med unntak av dem som avslutter en natts arbeid, er det kanskje litt rart å snakke om hvile så tidlig på dagen. På vei ut i en ny dag og ny uke, noen med glede og forventning, andre med spørsmål og usikkerhet. Det vi vet er at vi alle er underveis, og trenger hvile. Hvile fra ham som kaller seg Guds sønn. Henrik Syse om hvile 00:04:52
favoritt
Morgenandakten 15.11.11 Henrik Syse innrømmer at det ikke er lett å forstå hva evighet er. Det er i alle fall ikke en plass som man havner i kraft av en eller annen form for fortjeneste. En premie forbeholdt de få. Evigheten er et mysterium, et håp og ønske. Henrik Syse om evighet 00:04:37
favoritt
Morgenandakten 23.11.11 Hanne Elstrøm forteller om det å ville slutte å tro på Gud. Om å føle seg sviktet, og forlatt.Likevel er Gud alltid der, ja kanskje nærmere for dem som føler seg forlatt. Han rekker sine hender mot den som sliter og som med såre rop ønsker at Gud på nytt skal komme dem i møte. Hanne Elstrøm om gudsforlatthet 00:05:04
favoritt
Morgenandakten 01.12.11 Per Arne Dahl undres over at vi alltid bruker et latinsk ord når vi skal uttrykke vår medfølelse i sorgen. Kondolere. Hvorfor ikke gjøre det enklere. Jeg føler med dere. Jeg tenker mye på deg. Per Arne Dahl om å kondolere 00:04:18
favoritt
Morgenandakten 21.12.11 Nils Terje Andersen innrømmer at julekrybba hjemme ikke er hva den en gang var. Barna har angrepet den med sine superhelter. Det førte til at en av vismennene mistet hode. Nå er det limt på, men er blitt skjevt. Nå forteller vismannen i stallen at visdom er handler ikke bare om det som er i hodet, men vel så mye om det som er i hjertet. Nils Terje Andersen om bombet julekrybbe 00:03:48
favoritt
Morgenandakten 09.01.12 Odd Eidner forteller om hvordan han en mørk vinterkveld gikk på ski til en hytte. Takket være en parafinlampe i et vindu klarte han å finne frem. Det er ikke lett å finne veien i alle livets veikryss, og noen ganger oppleves livet mørkt og uframkommelig. Jesus er verdens lys! Odd Eidner om lyset som veiviser 00:03:29
favoritt
Morgenandakten 26.01.12 Per Anders Nordengen hevder at tilhørighet er viktig for alle mennesker. Det å høre til handler om tilhørighet til familie, venner og nærmiljø. Likevel, det viktigste for ham er å ha tilhørighet til Gud. Da handler tilhørighet om noen å stole på, ja en som aldri glemmer. Per Anders Nordengen om tilhørighet. 00:03:10
favoritt
Morgenandakten 02.02.12 Barbro Wiig Sulebakk innrømmer at det ikke alltid er like lett å svare ærlig på spørsmålet: Hvordan har du det i dag? For å slippe det påfølgende, kanskje ubehagelige spørsmålet, sier hun ofte "Bare bra!" Men livet er ikke bare bra. Hun er glad for at hun overfor Gud kan være ærlig. Si det som det er. Gud er en far som løfter opp, bærer og gir håp. Barbro Wiig Sulebakk om å snakke sant om livet 00:03:47
favoritt
Mot helg 03.02.12 Marte Wexelsen Goksøyr er skuespiller med Downs syndrom. Hun har en stor drøm: At alle mennesker blir akseptert og inkludert i samfunnet. Hun føler seg ikke annerledes om hun har Downs. Det er samfunnet som gjør henne annerledes. Hun har et livsmotto hentet fra sine store forbilder, Ole Ivars: En får væra som en er! Marte Wexelsen Goksøyr om inkludering 00:03:44
favoritt
Mot helg 10.02.12 Ivar Skippervold er glad for at hans foreldre lærte ham at tro er å "lene" seg mot Gud. Tro er tillit. Likevel, det går an å være trygg i egen tro og samtig være åpen for hva andre legger i det å tro. Han tenker spesielt på våre nye landsmenn og andre religioner. Han tror at det finnes en spire til fred hos alle, og at dialog er viktig for å skape fred. Ivar Skippervold mangfoldig tro 00:03:51
favoritt
Morgenandakten 14.02.12 Hanne Elstrøm holder andakt på Valentins dag. Da handler det selvsagt om kjærlighet. Et stort, og ikke helt enkelt ord. Hvordan opplever ensomme mennesker denne dagen der det å være to ofte kommer i fokus. Hanne Elstrøm tar med seg sin troserfaring om hvordan Jesus møtte alle med samme kjærlighet. Han gav dem bekreftelse og lot dem finne tilhørighet. Hanne Elstrøm om kjærlighet. 00:03:50
favoritt
Mot helg 17.02.12 Erik Solheim minnes ungdomstida der han var aktiv i kristent ungdomsarbeid. Der ble han kjent med Jesus, en person som han fortsatt begeistres av. Ingen har betydd så mye for mennesker som nettopp Jesus, og vi har alle noe å lære av hans ønske om fred, omsorg og raushet. Erik Solheim om Jesus 00:04:57
favoritt
Morgenandakten 20.02.12 Nils Åge Aune minner om at blåmandag var en dag i overgangen mellom fest og faste, og etter en fest kunne det gjerne bli en blåmandag. Det man trenger på en blåmandag er overbærenhet, men Guds overbærenhet og nåde gjelder ikke bare blåmandager. Det gjelder alle dager. Nils Åge Aune om blåmandag 00:03:02
favoritt
Morgenandakten 23.02.12 Nils Åge Aune er opptatt av hva som er rett faste. Det er i alle fall ikke å snu ryggen til den som lider under urettferdighet og undertrykkelse. Gud har aldri snudd ryggen til noen. Det er overgrepene vi skal snu ryggen til, ikke mennesket. Nils Åge Aune om faste 00:03:49
favoritt
Morgenandakten 06.03.12 Ann Christin Elvemo synes det er helt naturlig å oppleve redsel. Det gjør alle før eller siden. Hun trekker frem et godt eksempel fra Johan Boyers bok "Den siste viking." Der handler det om å være redd for døden, og at det midt i det kaotiske ble skapt fred. Ann Christin Elvemo om redsel 00:04:58
favoritt
Mot helg 09.03.12 Iver Kleive hevder at vi alle mennesker er skapt for å la seg berøre. Noen lars seg berøre av vakker natur, andre av menneskers gode prestasjoner, og andre igjen av musikk. Iver Kleive om berøring 00:04:50
favoritt
Morgenandakten 14.03.12 Dag Aakre minner oss om en setning som mange synes er vanskelig å si: Jeg trenger hjelp! Vi vil gjerne klare oss selv, holde ut og tåle motgang uten å bry andre. Det har ofte sin pris. Derfor oppmuntrer han til å være ærlig. Vi er alle sårbare mennesker som trenger hjelp. Det å ta av maska kan være smertefull, men hva er alternativet? Dag Aakre om sårbare mennesker 00:04:04
favoritt
Morgenandakten 19.03.12 Anne Vada ser på musikken som en gave. Den berører oss, og fremkaller bilder og minner. Musikk kan trøste og glede, får oss til å danse og gråte. Den tar rett og slett tak i vårt indre. Ja, den kan fortelle oss noe om Gud. Anne Vada musikken som Guds gave 00:03:27
favoritt
Morgenandakten 22.03.12 Anne Vada liker seg i naturen. Fjellet gir henne stillhet, og tankene blir roligere. Hun glemmer alle tingene hin omgir seg med, kjøpepress og forbrukeren. Det enkle liv er å kunne glede seg over de enkle ting, skaperverket, ja når våren nå er i anmarsj, så er det mye å glede seg over. Livet! Anne Vada om det enkle liv 00:03:49
favoritt
Mot helg 23.03.12 Jan Åge Fjørtoft vet at Tippeligaen 2012 rulles i gang denne fredagen. Han forteller om sin tøffeste kamp. Ikke på banen, men som programleder dagen etter at Knut Torbjørn Eggen døde. Da var fotball egentlig ganske uvesentlig, og han trekker frem verdier som Eggen sto for som det å bli sett, være akseptert og elsket. Jan Åge Fjørtoft sin tøffeste kamp. 00:04:06
favoritt
Morgenandakten 03.04.12 Ragnhild Jepsen synes ordet gudsforlatt er noe av det tristede og tommeste ordet som finnes, men det har også blitt en del av vår dagligtale. "Dette var da et gudsforlatt sted". Snart er det påske, og høytiden forteller oss at midt i det meningsløse, i det som oppleves vondt, i det smertefulle, kan alle oppleve seg gudsforlatt. Jesus gjorde det, men for at vi aldri noen gang skulle være forlatt av Gud. Ragnhild Jepsen om å være Gudsforlatt 00:03:35
favoritt
Morgenandakten 11.04.12 Henrik Syse stiller spørsmålene: "Er det sant?...Har det faktisk skjedd?.... Hvordan skjedde det?" Han er glad for at Paulus viser til vitnene. For Syse handler det om tillit til disse vitnene.som gjør at han åpner seg i tro for det største av alle mysterier. Jesus lever. Den største av alle gaver. Henrik Syse om påske og sannhet 00:03:52
favoritt
Mot helg 20.04.12 Kristin Aase tror at alle mennesker trenger et fellesskap rundt seg. Et fellesskap av mennesker som kan hjelpe en til å komme videre i livet, også i det som kan oppleves tungt og vanskelig. Vi trenger alle noe som heier på oss, ja som også kan gi oss det gode smilet i hverdagen. Kristin Aase om fellesskap 00:04:25
favoritt
Morgenandakten 23.04.12 Silje Kivle Andreassen tar utgangspunkt i den norske filmen "Yohan-Barnevandrer" som handler om Norge på 1800-tallet. Da var det også vanlig med gjetere som passet budskapen mot ville dyr. Jesus bruker begrepet gjeter om seg selv. Han vil beskytte og bevare mennesker, selv om det skulle koste ham livet. Silje Kivle Andreassen om den gode gjeter 00:04:02
favoritt
Morgenandakten 24.04.12 Silje Kivle Andreassen synes det er bedre med en venn i mørket enn ti lommelykter. En venn i mørket som hjelper å holde motet oppe. Jesus er en slik venn, og han forteller at hos ham er det også rom og plass for alle. Silje Kivle Andreassen-rom for alle 00:04:17
favoritt
Morgenandakten 26.04.12 Silje Kivle Andreassen gleder seg over vår og såtid, men minner om at det å så av og til krever tålmodighet. Ja, av og til er dette arbeidet preget av sorg og gråt. Det er nemlig ikke alltid at man ser fruktene. Slik er det i livet også. Det er ikke alltid at det ble bedre tider. Derfor trenger vi omsorg og støtte mens vi venter på at blomsten skal blomstre. Silje Kivle Andreassen om vår og såtid. 00:04:16
favoritt
Morgenandakten 03.05.12 Per Anders Nordengen forteller om gutten som overlevde utøya.På underarmen har han tatovert et kors, og over korset står det: men størst av alt er kjærligheten. Denne gutten og mange andre har lært Nordengen om hvilke verdier som tross alt, og midt i det vonde, er det aller viktigste. Per Anders Nordengen-Men størst er kjærligheten 00:03:55
favoritt
Mot helg 04.05.12 Janne Sukka er gen.sekr. i Kirkens SOS, og er opptatt av den gode samtalen, og at det ikke er like lett bestandig å snakke om de vanskelige tingene i livet. Hun er glad for alle som tar kontakt med Kirkens SOS, ikke minst i forbindelse med 22.juli og rettsaken. Janne Sukka om den gode samtalen 00:04:26
favoritt
Morgenandakten 08.05.12 Sunniva Gylver er opptatt av frihet på Frigjøringsdagen, men hva slags frihet er det vi trenger i Norge i dag. Her er svarene forskjellig, fordi behovene er forskjellig. Likevel, kanskje er det noe som er felles for alle. Frihet har nemlig noe å gjøre med vår samvittighet. Dårlig samvittighet gjør sjelden fri. Sunniva Gylver om frihet. 00:04:13
favoritt
Morgenandakten 09.05.12 Sunniva Gylver synes ikke det er uproblematisk at det brukes bilde av Gud som far/mor. Det er mange som har vonde erfaringer i livet, det som forbindes med far/mor oppleves negativt. Gud som far og mor er absolutt kjærlighet. En Gud som alltid ser oss, alltid elsker og alltid kjemper med oss. Sunniva Gylver om Gud som far 00:04:05
favoritt
Morgenandakten 10.05.12 Sunniva Gylver bringet et nytt begrep på banen: Å ta en Jona. Det er å stikke av fra et oppdrag, feige ut fra noe vi frykter kan bli ubehagelig. Det var det profeten Jona gjorde. Han stakk av da han skulle stått opp mot urettferdighet og ondskap. Vi tar vel alle en Jona av og til, men det er ingen skam å snu. Sunniva Gylver om "å ta en Jona" 00:03:56
favoritt
Morgenandakten 14.05.12 Dag Aakre tar utgangspunkt i noe hans mor sa da han var liten: "I blant kan man trenge en engels tålmodighet." Men der Aakre virkelig har lært tålmodighet er hos Jesus. Utstrakte hender. Favner alle. Holder rundt en såret jord. Uendelig mild. Uendelig sterk. Tålmodig som en engel. Kjærlig som en mor. Dag Aakre om tålmodighet 00:04:15
favoritt
Morgenandakten 15.05.12 Dag Aakre minner om alle rundt oss er rotløse med håp om å finne nytt feste. Noen håper på arbeid. Noen lever i skjul. Å ha et hjem.Et sted å være trygg.Et arbeid å gå til. Mennesker å være glade i. Det er en ufattelig rikdom. Vi har det godt som lever i vårt fredelige land. Det burde falle oss lett å kjenne på takknemlighet og å vise takknemlighet. Dag Aakre om takknemlighet 00:04:02
favoritt
Morgenandakten 16.05.12 Dag Aakre har møtt mennesker som har sluttet å håpe. "Håp er bare utsatt skuffelse." Nedturer og ensomme reiser i livet har tatt fra mange håpet., og når håpet er langt borte, trenger hjertet lys. Fortellingen om Gud er en fortelling som utfordrer troen, forankrer håpet og kaller på kjærligheten. Dag Aakre om håp 00:04:08
favoritt
Morgenandakten 21.05.12 Nils Terje Andersen synes selv at det finnes flere grunner til ikke å tro på Gud, og av er det eneste han sitter igjen med, er fornemmelsen. Men denne fornemmelsen slutter aldri å synge i hjertet, og den er i alle fall tro mot seg selv, som følger hjertet sitt. Nils Terje Andersen om fornemmelse av Gud. 00:04:13
favoritt
Morgenandakten 22.05.12 Nils Terje Andersen smiler litt av sangen han fikk fra sine foreldre som konfirmant. De brukte 38 vers for å fortelle hvor glad de var i ham. I dag er han glad for at de hadde evnen til å si sånne ting. Det er viktig for alle å være sett og elsket, og ikke minst sett av Gud. En Gud som ser i mørket og som alltid er med. Nils Terje Andersen - aldri alene 00:03:59
favoritt
Morgenandakten 24.05.12 Nils Terje Andersen har en trofast venn som alltid er der. Pusten. Den holder alltid på med sitt og forteller histoerier, om livet, og livet der den kommer fra. Pusten får ham også til å tenke på ånden som livets pust, og at vi snart skal feire pinse, Åndens høytid. Nils Terje Andersen om pusten som en god venn. 00:03:40
favoritt
Morgenandakten 11.06.12 Nils Åge Aune forteller om da han fikk en utfordring som han opplevde for stor. Det var som om å gå i for store sko. Følelsen av å ikke mestre oppgaver kan være slitsom. Gud ønsker ikke å ta motet fra noen. Han viser oss tillit og gir oss aldri oppgaver som er for store for oss. Han gir oss alltid det vi trenger for å utføre det han ber oss om. Nils Åge Aune-for store sko 00:03:56
favoritt
Morgenandakten 12.06.12 Nils Åge Aune bruker betegnelsen "Underdogs". En person som når opp og får en ettertraktet stilling selv om alle på forhånd trodde han/hun var sjangseløs. En "underdog" har ingen ting å tape. Gud satser på underdogs, fordi han satser på de som ikke roser seg av egen prektighet og flinket. Hos Gud er det nåden som teller. Nils Åge Aune-Underdogs 00:03:56
favoritt
Morgenandakten 13.06.12 Nils Åge Aune tar utgangspunkt i Sigurd Hoels bok "Syndere i sommersol." Den skapte forargelse fra kirkelig hold, og mange har i etterkant opplevd kirken fordømmende, og alt for opptatt av synd. I alle fall når det gjelder sex. Men synd kommer ingen utenom, og det er slitsomt å leve med uoppgjort ting i livet sitt. Nils Åge Aune om synd 00:04:06
favoritt
Morgenandakten 14.06.12 Nils Åge Aune tror at alle har behov for tilhørighet. Å være i en sammenheng. Høre hjemme. Hva med tilhørighet hos Gud? Mange tror at da trengs det et minstemål av gode gjerninger. Slik er det ikke. Gud tar i mot oss, og skaper tilhørighet uten fortjeneste fra vår side. Nils Åge Aune om tilhørighet 00:03:48
favoritt
Morgenandakten 21.06.12 Geir Gundersen stemmer i en kjærlighetssang, om Guds absolutte og personlige kjærlighet. En kjærlighet som kan forvandle. Han oppfordrer til å åpne seg og våge tro på denne kjærligheten, og til å leve den ut i modig og raus gjestfrihet på alle plan. Geir Gundersen om kjærlighet som forvandler 00:04:40
favoritt
Morgenandakten 25.06.12 Ann Christin Elvemo gir oss en vakker fortelling om et menneske som gav avkall på eget liv for å tjene andre. Hun levde og åndet for kirken, og betydde utrolig mye for mange. Vi er rett og slett skapt å leve for Gud og for hverandre. Ann Christin Elvemo om leve og ånde for noe 00:04:24
favoritt
Morgenandakten 26.06.12 Ann Christin Elvemo innrømmer at man nesten kan kveles av arbeid. Alt oppleves som arbeid, ja selv det som skulle gi avkobling og nye krefter. Vi lever i et samfunn preget av stress fra morgen til kveld. Når Gud kaller til arbeid, ja så ønsker han at livene våre skal være preget av glede og lyst! Ann Christin Elvemo om arbeid, lyst eller plikt? 00:04:17
favoritt
Mot helg 29.06.12 Trude Trønnes-Christensen har en bror som har Downs. Det har ikke alltid vært like lett, men han har lært henne utrolig mye om menneskeverd. At mennesket har sin verdi i kraft av å være menneske, ikke ut fra sine prestasjoner. Trude Trønnes-Christensen om menneskeverd 00:04:37
favoritt
Morgenandakten 25.07.12 Ragnhild Jepsen forteller at denne dagen er det fest på plassen utenfor Nidarosdomen. Pilegrimene kommer! En pilegrims første utfordring er å bryte opp og gi seg ut på en vandring. Ikke alle er på vandring i dager og uker, men livsvandringen med Jesus kan vi alle legge ut på. Ragnhild Jepsen om pilegrimen. 00:03:48
favoritt
Morgenandakten 09.08.12 Barbro Wiig Sulebakk synes det er best å si sannheten, men å vite hva sannhet er, er ikke alltid like lett. Ikke minst i forhold til Guds ord der det er så mange forskjellige tolkninger. Da er det bedre med Gudsopplevelser, og da hun fikk sitt første barn, fikk hun en sterk opplevelse av Gud., ja sannhet. Barbro Wiig Sulebakk om sannhet. 00:04:07
favoritt
Mot helg 10.08.12 Sindre Skeie er prest og dikter. Han skriver salmer til bruk i egen menighet, men også til gode venner som trenger trøst og oppmuntring. Det som betyr aller mest å oppleve Guds velsignelse i livet, men ikke bare i gode dager. Han forteller om en salme han skrev til en god venn som mistet sin søster. Den ble til velsignelse! Sindre Skeie om velsignelsen 00:04:27
favoritt
Morgenandakten 15.08.12 Silje Kivle Andreassen mener at det ikke er en selvfølge at vi identifiserer med alle mennesker. Noen er rett og slett ikke god nok, og står ikke for de samme meningene og verdiene som en selv. For Gud er alle mennesker gode nok, og Gud identifiserer seg med alle. Silje Kivle Andreassen om å være god nok! 00:04:22
favoritt
Morgenandakten 16.08.12 Silje Kivle Andreassen er litt bekymret for at hun er så lite opptatt av hva Gud kan bruke henne til. Det var hun mer opptatt av som ungdom. Gud har bruk for alle, og kanskje det er på tide å være med åpen og oppmerksom. Oppgavene ligger foran oss, både hjemme, på arbeid og blant mennesker ellers vi møter på vår vei. Silje Kivle Andreassen-Er det bruk for meg? 00:03:51
favoritt
Morgenandakten 23.08.12 Nils Åge Aune er opptatt av at det å kjenne et menneske fullt ut er vanskelig. Selv etter et langt ekteskap er det ikke mulig å kjenne hverandre hundre prosent. Gud kjenner alle fullt ut. Det er ingen ting i våre liv som han ikke kjenner til. Likevel elsker han oss. Da blir det å være kjent fullt ut noe positivt. Det handler om kjærlighet. Nils Åge Aune om å være kjent fullt ut 00:03:40
favoritt
Morgenandakten 27.08.12 David Gjerp innrømmer at det er mange bibelske uttrykk som er vanskelig å forstå. Uttrykket "levende steiner" er et av dem. Hvordan i all verden kan noe som er så "stein dødt" være levende. Han måtte helt til Klagemuren i Jerusalem for å finne svaret. David Gjerp om levende steiner 00:03:40
favoritt
Morgenandakten 29.08.12 David Gjerp minner oss om uttrykket: "Å la nåde gå for rett." Vi trenger alle nåde. Guds nåde er en gave som ikke begrunnes i prestasjoner. Guds nåde er gratis. Tilgivelse. David Gjerp om nåde 00:04:06
favoritt
Morgenandakten 28.08.12 David Gjerp hjelp minner oss om utsagnet: Det står alltid noen bak! Ja, det finnes mange gode eksempler på at mennesker trenger et støtteapparat. At det står noe bak som kan hjelpe til slik at vi lykkes. Ja, ett menneske kan være nok. David Gjerp om det gode støtteapparatet 00:04:07
favoritt
Morgenandakten 06.09.12 Geir Gundersen legger denne dagen hele seg, kropp, sjel, sorger og gleder, friskhet og sykdommer, alle erfaringer i å øve seg på å kunne glede seg i Gud. Synge og spille for Gud, ja si ja når Gud byr opp til dans. Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet. Ja, han vil danse med Gud så lenge han er til. Geir Gundersen om å synge og danse for Herren! 00:03:37
favoritt
Morgenandakten 10.09.12 Sunniva Gylver hevder at skal Gud være Gud og vi få være mennesker, må vi tåle at det ikke er snakk om et jevnbyrdig forhold. At Gud alltid er større, alltid vet best, alltid er gåtefull og fullkommen. Ellers ville jog Gud ikke vært Gud. Sunniva Gylver : Gud er alltid større! 00:03:58
favoritt
Morgenandakten 13.09.12 --Det eneste som er sikkert er at svært mye i livet er usikkert! Det sier Sunniva Gylver, men er glad for at det finnes en trygghet i det utrygge. Å vite at Gud alltid er der! Sunniva Gylver om trygghet. 00:04:24
favoritt
Morgenandakten 17.09.12 Per Anders Nordengen er opptatt av hvor viktig det er å være sett og verdsatt, ja bli respektert for det menneske man er. Det gjelder både barn og voksne, i hjem og arbeidsplass. Så er han glad for alltid å være sett av Gud, og tenker på hvordan Jesus så og bekreftet mennesker som var oversett og nedtrykt. Per Arne Dahl om å være sett og verdsatt 00:03:25
favoritt
Morgenandakten 24.09.12 Hanne Elstrøm er opptatt av de gode øyeblikkene, om å se mulighetene, snu seg mot lyset og øyne håpet om at det er mulig. Vi har alle en lengsel etter liv og legedom. Hanne Elstrøm om gode øyeblikk 00:03:38
favoritt
Morgenandakten 26.09.12 Hanne Elstrøm forteller om Jona, en dramatisk bibelfortelling om han som ble slukt av fisken. Lærdommen er å følge Guds kall, men ikke minst en fortelling om hvem Gud bryr seg om... mennesket! Hanne Elstrøm om Jona 00:04:13
favoritt
Morgenandakten 02.10.12 Jan Erik Larssen vet at mange vurderer og bedømmer Gud ut fra hvordan han oppfører seg. Men Gud er så uendelig mye større og klokere en alle kristne i verden til sammen. Likevel, vi må ikke stå i veien for Gud! Jan Erik Larssen om gudsbilde 00:03:42
favoritt
Morgenandakten 18.10.12 Per Arne Dahl har sansen for evangelisten Lukas. Han var opptatt av de fattige, ja hadde et stort hjerte for alle mennesker, syndere tollere og røveren på korset som fikk mer enn han ba om, hele paradiset. Per Arne Dahl om "Livets Lukas" 00:04:51
favoritt
Mot helg 19.10.12 -Menneskeverdet er selve drivkraften! Det sier gen.sekr. i Amnesty Norge, John Peder Egenæs. At alle mennesker har en iboende verdi uavhengig av religion, hudfarge, om du er kvinne eller mann, og uavhengig av politiske hudfarge. Derfor må vi stå sammen mot urett og det som krenker menneskeverdet. John Peder Egenæs om menneskeverd 00:04:00
favoritt
Morgenandakten 25.10.12 Vi har vel alle små eller store "troll" i livene våre. Fortellinger om egne svik, dårlige valg og vi kjenner på skyld. Salmisten roper til Gud: "Vær meg nådig, Gud". Et godt råd fra en som selv kjente på "troll" i livet sitt. Ann Christin Elvemo om "trollet" i oss. 00:03:59
favoritt
Morgenandakten 01.11.12 På søndagen er det Allehelgensdag. En dag for sorg og savn, men også en dag for håp. Håpet om at en dag skal vi møte våre kjære, og evig få være sammen. Odd Eidner om håp 00:04:32
favoritt
Morgenandakten 15.11.2012 Det er ikke alltid vi forstår verdien med en gang. Slik er det med dåpen for David Gjerp, men korsmerket han fikk forteller at Gud aldri vil glemme ham. David Gjerp om ikke å være glemt. 00:03:45
favoritt
Morgenandakten 29.11.2012 Advent er forventning. Alle anmodninger om å skru forventningene ned i denne tida virker liksom ikke. Advent skrur forventningene opp. I Bibelen har forventningene dype røtter. Det er ikke hvem som helst vi venter på. Nils Åge Aune om forventning 00:04:02
favoritt
Morgenandakten 04.12.2012 Noen ganger må man bare gi seg helt over og løfte hendene. Hanne Elstrøm gjør det i møte med hverdagens store og små undere.Snart er det jul og alle vandrer mot stalenn og englesangen. Tid for løftede hender. Hanne Elstrøm løftede hender 00:03:59
favoritt
Morgenandakten 06.12.2012 Vi trenger alle en flokk rundt oss, men flokken trenger ikke være stor. Da er man heller ikke ensom, for da er man aleine sammen med noen. Uten flokken kan advent og jul være uutholdelig lang og ensom. Advent og jul er at himmel er kommet ned, og er å finne i oss alle et sted. Hanne Elstrøm om ensom advent 00:03:26
favoritt
Mot helg 07.12.2012 En av våre OL-helter, håndballkeeperen Kari Aalvik Grimsbø, er glad for det hun opplevde under OL, men innrømmer at det kostet mye. Nå er hun gravid og har pause fra håndballen. Det gir tid for refleksjon om hva som er viktig i livet, og hun er ikke i tvil. Troen på Gud, og det at hun skal bli mor betyr mer enn håndball. Kari Aalvik Grimsbø om verdier 00:04:06
favoritt
Morgenandakten 10.12.2012 Ikke alle har en grav å gå til, men alle bærer på en sorg når noen man er glad i dør. Ikke minst når et barn dør. Livet er skjørt. Noen lever til man er 100 år, noen blir 70, men det oppleves meningsløst når et barn dør. Også i mors liv. Da er det en trøst at alle barn hører Gud til. Jan Erik Larsen om sorg ved barnets grav 00:03:25
favoritt
Morgenandakten 19.12.2012 Hvor kommer livstørsten fra. Hva er kilden for den menneskelige lengselen som bryter seg vei gjennom alle indre og ytre stengsler. Livstørsten kommer fra ham som har skapt oss i kjærlighet. Geir Gundersen om livstørst 00:04:37
favoritt
Morgenandakten 27.12.2012 Det er ikke alltid like lett å finne Jesus, ikke minst når livet er vanskelig. Hvor er han da? Mange leter etter Jesus i vanskelige juledager. Da er det godt å vite at Jesus kommer til oss. Til alle, uansett! Sunniva Gylver om å finne Jesus. 00:04:10
favoritt
Mot helg 04.01.2013 Åndelig utvikling er viktig for alle mennesker. Det betyr mer selvransakelse, og mindre selvbebreidelse. Ved et årssifte er det også tid for takknemlighet og ikke minst ydmykhet. Henning Kvitnes - nyttårstanker 00:04:01
favoritt
Mot helg 11.01.2013 Oslo Gospel Choir fyller 25 år i 2013. Dirigenten gjennom alle disse årene, Tore W. Aas, forteller om hvordan det startet, og sier at gospel uten Jesus er utenkelig. Tore W. Aas om gospel 00:04:24
favoritt
Morgenandakten 16.01.2013 Veien gjennom livet er en vei gjennom alle slags terreng, i lys og mørke. Gud følger sine gjennom alle livets faser og sier at vi ikke trenger å bekymre oss for morgendagen. Nils Terje Andersen om livsvandringen 00:04:23
favoritt
Mot helg 18.01.2013 Ja, ja nå er det min tur! Å få vite at man har kreft er utrolig tøff beskjed å få. Det som rammer mange andre har nå rammet meg. Redsel og sinne. Ja, slik reagerte Hallgeir Greger. Hallgeir Greger om kreft, redsel og trygghet 00:04:40
favoritt
Morgenandakten 23.01.2013 Å møte hverdagens sorg kan være tøff å bære. Det er ikke bare terroraksjoner som medfører smerte og lidelse, og vi må ikke glemme alle som i ulykker og branner har store tap. Å lide med hverandre gir ny bærekraft, Per Arne Dahl om ny bærekraft 00:04:45
favoritt
Morgenandakten 24.01.2013 Å møte katastrofer og ulykker påvirker mennesker forskjellig, også når det gjelder tro. Noen kommer styrket igjonnom, men andre opplever det motsatte. Til Gud kan vi komme med alle våre reaksjoner, ja være ærlige. En løfterik ærlighet. Per Arne Dahl om løfterik ærlighet 00:04:40
favoritt
Morgenandakten 30.01.2013 Vi er alle såmenn. Vi sår noe som blir liggende igjen etter oss. det kan både være på godt og vondt. Vi kan så godhet, oppmuntring og inspirasjon, men vi kan også strø rundt oss med surhet, klager og baktalelse. Vi har faktisk et valg. Odd Eidner om "såmannsarbeid" 00:03:44
favoritt
Mot helg 01.02.2013 Idrett og fotball er det viktigste av det som er uviktig her i livet. Det sier Steffen Hagen som setter sin gudstro høyere. For ham er tilgivelse utrolig viktig, og å leve i troen på at Jesus døde for våre synder. Steffen Hagen om idrett og tro 00:03:43
favoritt
Morgenandakten 04.02.13 Det er ikke alle ryktene vi skal tro på, og det er mange rykter vi derfor heller ikke skal spre. Men det finnes gode rykter, og et av dem er rykte om Jesus! Ragnhild Jepsen om gode rykter 00:04:01
favoritt
Morgenandakten 19.02.2013 Livet kan oppleves urettferdig. Hvorfor blir noen friske mens andre dør, og det selv om alle ver til Gud? Ann Christin Elvemo om bønnesvar 00:04:17
favoritt
Morgenandakten 20.02.2013 Vi har alle en innebygd trang til å bli sett og hørt. Vi er skapt relasjonelle fra første stund. Ja, Gud kjemper for at alle mennesker skal bli sett, hørt og velsignet. Ann Christin Elvemo om å bli sett og hørt. 00:03:58
favoritt
Mot helg 22.02.2013 Frelsesarmeen friver med fotball, gatefotball. Et tilbud for rusavhengige som ønsker å kjempe en kamp, ikke bare på fotballbanen, men først og fremst i eget liv. Dette tilbudet har blitt en arena for mestring der menneskeverdet står sentralt. Ole Andreas Westby om gatefotball 00:04:12
favoritt
Morgenandakten 07.03.2013 To fisker og fem brød. En fortelling om å dele, og aller mest om kjærlighet som skaper handling. Å dele det man har handler om velsignelse. Silje Kivle Andreassen om å dele 00:05:16
favoritt
Morgenandakten 11.03.2013 Det er så mye omsorg, varme og nestekjærlighet i dette landet at Jan Erik Larssen våger å kalle vårt land for et kristen land. Vi rett og slett bryr oss om hverandre, og det må vi aldri slutte med! Jan Erik Larssen om "kristent" land. 00:04:16
favoritt
Morgenandakten 13.03.2013 Å ble sett, verdsatt og elsket er grunnleggende behov vi alle har. Å bli sett handler ikke bare om hyggelige tilbakemeldinger, det er å bli sett som et helt menneske, og da handler det også om mine dårlige sider. Jan Erik Larssen om å bli sett! 00:04:12
favoritt
Mot helg 15.03.2013 Trond Laland har vært narkoman i mange år. Nå har han fått et nytt liv, også som trener for Frelsesarmeens Gatefotball Rogaland. Å kjempe seg ut av rusmisbruk har vært hans viktigste kamp i livet, og han har ikke klart det uten hjelp av høyere makter. Trond Laland om sin viktigste kamp 00:04:42
favoritt
Morgenandakten 19.03.2013 Vi trenger lys. Lys til å finne veien hjem, også når leia kalles livet. Gud er lyset, fyrlyset som viser oss veien helt hjem. Kanskje vi også kan lyse for hverandre?! Hanne Elstrøm-Vi trenger lys 00:03:38
favoritt
Morgenandakten 21.03.2013 Hva er det å tilgi? Noe uoverkommelig og fullkomment? Uansett, det er en del av livet som er full av konflikter. Det handler om forsoning, om å legge noe fra seg ved å be Gud elske alle som jeg sliter med å elske. Hanne elstrøm om det å tilgi. 00:04:26
favoritt
Morgenandakten 04.04.2013 Elsker du meg? Et farlig spørsmål med stor fallhøyde. Det er en uendelighet mellom ja og nei. Et ja kan være starten på et nytt liv, en ny verden, men et nei kan være knusende og ødeleggende. Siv Limstrand om det å elske. 00:04:32
favoritt
Mot helg 12.04.2013 Steinar Leirvik er en ivrig RBK-supporter, men fotball er det viktigste av det som er uviktig i dette livet. Selv opplevde han å bli tatt avsides grunnet sykdom. Det ble en viktig erfaring og gav nye perspektiver på livet. Steinar Leirvik og nye perspektiver 00:05:41
favoritt
Morgenandakten 16.04.2013 Kan ømheten vinner over brutaliteten. Hos Jesus var ømheten i behold helt inn i døden. Jesus innførte ømheten på jorden, men kirken har ikke alltid vært øm. Hos Jesus var alltid ømheten til stede som en stillfaren dominans. Karsten Isachsen om ømhet. 00:04:11
favoritt
Morgenandakten 24.04.2013 Det handler om kjernen i kristen tro, ja om det som hele den kristne kirken står og faller på. Jesu oppstandelse. Det holder ikke å argumentere for nytten av kristen tro som kultur eller mental innstilling til livet. Det handler om tro! Geir Gundersen om kjernen i kristen tro 00:04:31
favoritt
Morgenandakten 23.04.2013 Hvem er jeg? Hvorfor er er jeg her. Hvor skal jeg hen? Disse spørsmålene har mennesker til alle tider stilt seg. Hva betyr det å svare på disse spørsmålene og samtidig knytte seg til Han som talte om vegen, sannheten og livet? Geir Gundersen om eksistensielle spørsmål 00:04:54
favoritt
Mot helg 26.04.2013 Det handler om å bry seg, om vise mennesker tillit, og det er så lite som skal til. Selv om Øyvind Vebenstad i dag er arrangementsjef i Ålesund Fotballklubb, er det erfaringen fra politiet seg har gitt ham de nødvendige erfaringene, ja så er også barnetroen en viktig ballast. Øyvind Vebenstad om å bry seg 00:05:15
favoritt
Morgenandakten tirsdag 30.04.2013 Å oppdra barn er vanskelig og utfordrende. Ikke alle barn opplever kjærlighet og omsorg som de burde. Gud er ingen erstatning for omsorgsvikt, men Gud vil være som en far for alle. Barn og voksne. En far som vi kan stole på. Nils Åge Aune om Gud som far 00:04:36
favoritt
Mot helg 03.05.2013 Det er pressefrihetens dag, og det betyr frihet under ansvar. Likevel, dagen i dag handler like mye om menneskeverdet, at alle mennesker er født med rett til frihet. Dagen i dag handler om grunnleggende demokratiske rettigheter Helge Simonnes om pressefrihet 00:05:32
favoritt
Morgenandakten 08.05.2013 "Steng p.g.a.glede" Ja, slik kunne man lese på en butikkdør 8.mai i 1945. Gleden over friheten var stor, en frihet som vi aldri må ta som en selvfølge. Derfor må vi alltid kjempe for frihet for alle mennsker i takknemlighet, Odd Eidner om frihet 00:03:59
favoritt
Morgenandakten 15.05.2013 Universet er ufattelig stort, ja overveldende. Bare se til våren, og vi mennesker er av ånd og støv, men alltid, alltid elsket. Sunniva Gylver-Hva er da et menneske? 00:04:56
favoritt
Morgenandakten 27.05.2013 Trygghet er å vite at noe står fast, ja at det finnes en som alltid har vært der hele livet. En som ser alt, og likevel kaller seg venn. En som trøster og løfter opp. Det gir fremtid. Barbro Wiig Sulebakk om trygghet 00:05:13
favoritt
Mot helg 31.05.2013 Hans Inge Fagervik tror det nytter. Han har sett mange mennesker få et nytt liv uten rus. Selv reiser han rundt med sangen sin for å forebygge mot rus, og innrømmer at barnetroen har vært en ballast i livet. Hans Inge Fagervik om rusomsorg 00:04:34
favoritt
Morgenandakten 03.06.2013 -Noe av det verste jeg vet, er klisjeer! Det sier Henrik Syse som synes at det virkelig farlige er når viktige utsagn forfaller til klisjeer. Hva med Guds eget ord. Klisjeer? Henrik Syse om klisjeer 00:04:17
favoritt
Morgenandakten 06.06.2013 Livet er ikke bare et slit, det kan også oppleves som en kamp. Henrik Syse har funnet trøst i at kirken kan være et sted å finne hvile og til å legge fra seg frykt og angst, Jesu ord står fast: "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile." Henrik Syse om livets kamp 00:04:00
favoritt
Mot helg 07.06.2013 Menneskeverd handler om menneskets iboende verdi. Det handler ikke om prestasjon, men om at alle mennesker har samme verdi uavhengig av funksjonsnedsettelse. Birgit Røkkum Skartein vet hva hun snakker om, og forteller at hun etter sin skade har blitt mer opptatt av å finne gledene og mulighetene i livet. Birgit Røkkum Skarstein om menneskeverd 00:05:13
favoritt
Mot helg 21.06.2013 Det er viktig å se eget barn, men det er like viktig å se andres barn. Alle barn trenger å bli sett, anerkjent og verdsatt, og tenk om vi alle kunne være den ene for noen. Å se ett barn kan gjøre en stor forskjell. Kristin Oudmayer om å være den ene 00:04:18
favoritt
Morgenandakten 25.06.2013 Det finnes mange budtjenester, men det er en tjeneste som skiller deg ut, fordi der kan vi alle delta. Det handler om å bringe ut det fineste som er, Guds ord. Da er budbringeren en apostel. Ragnhild Jepsen om å være budbringer 00:04:11
favoritt
Morgenandakten 27.06.2013 Det er bruk for alle, ung eller gammel. Det handler om menneskesyn, likeverd og menneskeverd. Skaperen har en tanke med alle. Ragnhild Jepsen: Det er bruk for alle! 00:04:01
favoritt
Morgenandakten 02.07.2013 Det finnes et språk som alle mennesker kan kjærlighet, ja kjærlighet i praksis. Den kjærlighet som bekrefter i stede for å avkrefte. Rolf Hugo Hansen om kjærlighetens språk. 00:05:05
favoritt
Morgenandakten 08.07.2013 Er materialismen i ferd med å spille fallitt som kilde til liv og glede? Det må da finnes andre verdier, evige verdier, verdier som ikke er forgjengelig. Per Arne Dahl om materialisme 00:04:44
favoritt
Mot helg 12.07.2013 Fra ordfører til ansatt i Frelsesarmeen. En fortelling om tvil og tro, men aller mest en fortelling om kjærlighet og ikke minst nestekjærlighet. Marit Myklebust-En fortelling om kjærlighet 00:04:25
favoritt
Morgenandakten 23.07.2013 Jesus ble sett sammen med alle, og reiste opp mennesker som andre så ned på. Ingen ble avvist, men alle ble elsket. Hvis meg dine venne, så skal jeg si deg hvem du er. Nils Åge Aune- vis meg dine venner 00:04:07
favoritt
Morgenandakten 25.07.2013 Det handler om "den gyldne regel" som vi finner igjen i alle religioner og livssyn. Denne leveregelen utfordrer oss alle. Nils Åge Aune- Den gyldne regel 00:04:25
favoritt
Morgenandakten 29.07.2013 Å møte Lofotveggen en sommerdag i juni er et møte med skaperen, og en påminnelse Gud på alle kanter. En Gud som sørger for sine, ja som viser omsorg. Hanne Elstrøm om Guds hjerte 00:04:26
favoritt
Morgenandakten 31.07.2013 Vi har alle et dypt ønske, håp og tro på rettferdighet, og vi må aldri slutte å tro på det gode i mennesket, og Guds makt. Hanne Elstrøm om troen på det gode 00:04:57
favoritt
Mot helg 02.08.2013 Narkotika og fengselsopphold. En hverdag preget av uro og fortvilelse. Så kom forandringen, men ikke uten kamp. Trond Laland forteller om veien tilbake til et "normalt" liv der fotballen ble redningen. Trond Laland om forandringen 00:04:00
favoritt
Morgenandakten 12.08.2013 Ikke fordømmelse. Ikke selvfordømmelse, men et løfte om at vi kan falle til ro i kjærlighet. Det er kristendommens kjerne. Henrik Syse om kristendommens kjerne 00:03:53
favoritt
Morgenandakten 13.08.2013 Vi har alle et ansvar for nesten og nestekjærligheten. Er vi ærlige overfor oss selv, nesten og Gud? Henrik Syse om ansvar for vår neste 00:04:00
favoritt
Morgenandakten 19.08.2013 Godhet. Muligheten til å tjene det gode og som verner livet, er noe alle må strekkeseg etter.Det bygger livsmot, håp og glede. Siv Limstrand om godhet 00:04:22
favoritt
Mot helg 06.09.2013 Vi har alle lik verdi! Det gjelder alle mennesker uansett hvem vi, og samfunnet må legge til rette for likeverdets mangfold! Cecilie Willoch om menneskeverd 00:04:55
favoritt
Morgenandakten 11.09.2013 Du er viktigere enn flokken du tilhører. Viktigere fordi du er den eneste deg. Slik ser Gud på oss mennesker. Alle er et "jeg". Nils Terje Andersen om tilhørighet 00:04:21
favoritt
Mot helg 20.09.2013 Vi trenger alle noen å snakke med, ja noen som er villig til å lytte til de vanskelige tingene i livet. Å bli hørt og sett! Sveinung Tennfjord om den gode samtale 00:04:26
favoritt
Mot helg 27.09.2013 Alle trenger vi omsorg, å komme nær hverandre slik at vi ser hverandres behov. Likevel det er viktig å vise respekt. Solveig Kopperstad Bratseth om nærhet og omsorg 00:04:23
favoritt
Morgenandakten 01.10.2013 Vi trenger de eldre, ja de er en ressurs for samfunnet. Det handler om å ha respekt for eldre mennesker. Vi er alle verdifulle. Ragnhild Jepsen hyller de eldre 00:04:16
favoritt
Morgenandakten 14.10.2013 Å motta råd fra andre er ikke alltid like lett, men et godt råd kan gjøre den store forskjellen. Bibelen gir også gode råd. Om Jesus. Silje Kivle Andreassen om gode råd 00:04:39
favoritt
Morgenandakten 17.10.2013 Vi vet vel alle hva søskenkjærlighet og søskensjalusi er, men hva om vi kunne se en søster eller bror i et hvert medmenneske? Silje Kivle Andreassen om søskenkjærlighet 00:04:57
favoritt
Morgenandakten 21.10.2013 -Det ligger mye kraft i å be for andre mennesker. Når tankene sendes vår skaper og allmektige Gud, kan store ting skje. Jan Erik Larssen om forbønn 00:03:35
favoritt
Morgenandakten 22.10.2013 Jeg vil gjerne være en Jesu etterfølger der jeg bor og arbeider. Det sier Jan Erik Larssen, og minner om alle er gode nok. Jan Erik Larssen om å være etterfølger 00:04:04
favoritt
Morgenandakten 24.10.2013 Vi har alle et behov for å være ledet, og mange står i kø for å lede oss. Men det finnes bare en god leder, hyrden, Jesus. Jan Erik Larssen om hyrden 00:04:17
favoritt
Morgenandakten 28.10.2013 Det går an å legge ting bak seg, men da må vi kanskje bøye knær for sannheten. Vi trenger alle nåde og barmhjertighet. Per Arne Dahl om sannheten 00:04:57
favoritt
Mot helg 01.11.2013 -Å miste et barn er en stor smerte og sorg. Det sier Odd Eidner, men sorgen ble dobbel. De mistet to barn. Han vil alltid bære på sorgen, men nå klarer han å se lyset og øyner et håp om å få møte sine barn igjen. Odd Eidner om sorg 00:05:34
favoritt
Morgenandakten 07.11.2013 Vi er i etterdønningene av allehelgensdag. Et pustehull fra alt vi gjemmer bort mens vi sliter med å mestre livet, sorg og tårer Hanne Elstrøm om sorg 00:04:25
favoritt
Mot helg 08.11.2013 Det finnes mange slags sorg, og det er viktig å ta den på alvor, ja gråte den ut. Da trenger vi kanskje hjelp av andre. Trøst. Ja, det handler om hjertefred. Björg Thohallsdottir om hjertefred 00:04:44
favoritt
Morgenandakten 28.11.2013 Vi trenger mer lys! I alle fall når det gjelder å gjøre gode gjerninger, men når det gjelder frelse og evig liv er Jesu lys nok. Rolf Hugo Hanssen om håpets lys 00:05:10
favoritt
Morgenandakten 02.12.2013 -Går det an å tenke seg et år fullt av nåde? Et år der mennesker blir tilgitt, og får en ny sjanse, ja der alle ser hverandre. Advent betyr et nytt kirkeår med mye nåde. Ann Christin Elvemo om nåde. 00:05:11
favoritt
Morgenandakten tirsdag 03.12.2013 Vi er alle verdifulle, og det handler ikke om å være vakker eller få til alt. Gud har kronet alle mennesker med ære og herlighet Ann Christin Elvemo om verdighet 00:05:20
favoritt
Morgenandakten 05.12.2013 Vi er alle verdifulle og viktige, ja selv med sår og skader. Det handler om å være til velsignelse for andre mennesker. Ann Christin Elvemo om å velsigne andre 00:04:39
favoritt
Morgenandakten 16.12.2013 Glede er et vakkert ord og varmt ord. Det er et ord å hvile i. Jul er budskapet om den store glede: Frihet for alle mennesker! Siv Limstrand om juleglede 00:04:28
favoritt
Morgenandakten 19.12.2013 Ikke alle gleder seg til jul, og mange har gode grunner til å grue seg. Tenk om jula kunne bli åpnere, rausere og gladere. Siv Limstrand om rausere og gladere jul. 00:04:53
favoritt
Morgenandakten 24.12.2013 Julaften er dagen da Gud laget en bro fra himmel til jord. Brobyggeren som ble født i en stall berørte jorden og menneskene. Per Anders Nordengen om julens bro 00:04:15
favoritt
Morgenandakten 15.01.2014 Du er ikke et håpløst tilfelle. Gud ser det vakre i alle mennesker, og det går ikke ut på dato, heller ikke inn i et nytt år. Henrik Syse: Du er ikke et håpløs tilfelle! 00:03:24
favoritt
Morgenandakten 20.01.2014 I dag handler det om medfølelse og omsorg. Storbrannen i Lærdal har berørt en hel nasjon, og kaller på på omsorg og omtanke. Det er Guds vilje at vi skal bringe Jesu omsorg videre til hverandre. Ragnhild Jepsen oppfordrer til omsorg 00:04:28
favoritt
Morgenandakten 23.01.2014 Hva skal jeg velge? Hvor skal jeg gå? Det er ikke alltid like lett å ta de rette valgene. Gud vil lede. Han vil hjelpe og trøste. Barbro Wiig Sulebakk om livets veivalg. 00:04:33
favoritt
Morgenandakten torsdag 30.01.2014 Vi vet alle at vi en gang skal dø. I møte med døden får vi et annet perspektiv på livet, ja at livet er en gave som også kan feires en helt vanlig torsdag. Odd Eidner om livet som gave 00:03:56
favoritt
Morgenandakten 17.02.2014 Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap. Hverdagen har mange eksempler på det, men de kan også bringe sorg. Gud er nær i alle livets faser. Ann Christine Elvemo om gledens og sorgens budskap 00:05:17
favoritt
Mot helg 21.02.2014 Sjømannskirken forteller mye om det å inkludere, ja se og verdsette mennesker. Her skal det være plass til alle. Lav terskel! Så forteller han om hvorfor Alf Prøysen skrev "Du ska få en dag i mårrå." Carl Ove Fæster om kirke og inkludering 00:05:23
favoritt
Morgenandakten 17.03.2014 Vi må ikke bedømme hverandre ut fra posisjon, status, utseende eller vellykkethet. Gud gjør ikke det. Vi er alle verdifulle! David Gjerp om "gull i rennesteinen" 00:04:08
favoritt
Morgenandakten onsdag 19.03.2014 Ikke tenk for smått om barnetroen! Troen på en Gud som ser meg og som jeg alltid kan rope til. En liten tro på en stor Gud! David Gjerp om barnetro! 00:04:29
favoritt
Morgenandakten 27.03.2014 Vi kan kjempe mot det vonde, men vi må ikke tro at vi kan utrydde det for evig. Likevel, vi må alltid kjempe for det gode. Silje Kivle Andreassen om den gode kampen. 00:04:48
favoritt
Mot helg 11.04.2014 Påsken ligger foran, og alle påskedagene er viktige. Påske er å slå følge med mennesker på veg til Golgata der kvinner gråter. Kari Veiteberg om påskevandring 00:06:18
favoritt
Morgenandakten 22.04.14 Troen er ingen prestasjon, den er en gave. Troen er under og nåde. Den er der for å lyse varmt og kjærlig for alle. Geir Gundersen om påsketro 00:05:08
favoritt
Morgenandakten 29.04.2014 Livet er ikke alltid slik vi ønsker, men hver dag er en ny dag med håp og perspektiv til livet vårt. Da kan det være at vi setter pris på livet, både i gode og vonde dager. Henrik Syse om den store sammenhengen 00:03:54
favoritt
Mot helg 09.05.2014 - Om jeg skulle fokusert på alt som var utfordrende for meg, ville verden blitt veldig liten, sier Hein Anders Kvalheim, kjent fra tv-programmet Ingen grenser. Han lar ikke rullestolen være til hinder for å drive med det han ønsker å gjøre, enten det er å kjøre motorsykkel, spille basketball eller stå på vannski. Hein Anders Kvalheim om å se mulighetene i livet 00:04:10
favoritt
Morgenandakten 15.05.2014 Vi har alle hatt dårlige dager på jobben. Godt er det da med musikk som setter en i lystig humør! Odd Eidner om den åpne døra 00:03:44
favoritt
Morgenandakten 21.05.2014 Gud har skapt oss forskjellige. Da trenger vi variasjon i det uttrykket vi bruker, slik at alle kan føle seg hjemme og som en del av noe større. Barbro Wiig Sulebakk om mangfold 00:04:20
favoritt
Morgenandakten 28.05.2014 Kristi Himmelfartsdag markerer slutten av Jesu liv på jorden, og dermed starten på en annen slags tilstedeværelse. Dagen er begynnelsen av Jesu usynlige nærvær hos alle mennesker. Per Anders Nordengen om Kristi Himmelfartsdag 00:04:26
favoritt
Mot helg 30.05.2014 Det er viktig å se eget barn, men det er like viktig å se andres barn. Alle barn trenger å bli sett, anerkjent og verdsatt, og tenk om vi alle kunne være den ene for noen. Å se ett barn kan gjøre en stor forskjell. Kristin Oudmayer om å være den ene 00:04:18
favoritt
Mot helg 13.06.2014 Vi har alle lik verdi! Det gjelder alle mennesker uansett hvem vi er, og samfunnet må legge til rette for likeverdets mangfold! Cecilie Willoch om menneskeverd 00:04:55
favoritt
Morgenandakten 19.06.2014 Vi skal ikke være redd for hverandre eller tro det verste om hverandre. Vi er alle medmennesker. Rolf Hugo Hanssen om å være medmenneske 00:05:47
favoritt
Morgenandakten 03.07.2014 Troen har alltid vært tvilsom. Per Arne Dahl om tro og tvil 00:04:31
favoritt
Morgenandakten 16.07.2014 Vi er alle formet av Gud og har noe å utrette i verden! Siv Limstrand om å aldri gi opp 00:03:53
favoritt
Mot helg 18.07.2014 Vi trenger alle noen å snakke med, noen som er villig til å lytte til de vanskelige tingene i livet. Sveinung Tennfjord om den gode samtalen 00:04:26
favoritt
Morgenandakten 23.07.2014 Det går an å falle til ro, selv i en urolig verden. Henrik Syse om Salme 23 00:04:56
favoritt
Morgenandakten 25.08.2014 Før eller siden kommer vi alle til et punkt der vi må gjøre et bevisst valg. Odd Eidner etter en sommerleir 00:04:42
favoritt
Morgenandakten 02.09.2014 Ingen kan ta byrden eller sorgen fra en annen, men alle kan lette den, og alle kan bøye seg ned til den som trenger det. Barbro Wiig Sulebakk om skitne bein 00:03:29
favoritt
Mot helg 05.09.2014 Det finnes mange slags sorg, og det er viktig å ta den på alvor, ja, gråte den ut. Da trenger vi kanskje hjelp av andre. Trøst. Björg Thorhallsdottir om hjertefred 00:04:44
favoritt
Morgenandakten 09.09.2014 Midt oppi alle tilbudene om selvhjelp, harmoni og indre hvile lyder også en invitasjon fra Jesus med noe av det samme innholdet. Per Anders Nordengen om hvile 00:03:55
favoritt
Morgonandakten 17.09.2014 Kva godt kan det vere i alle verdas bodord, om det ikkje har dette eine i seg: Du skal elska din neste som deg sjølv. Ragnhild Jepsen om å elska sin neste 00:04:21
favoritt
Morgonandakten 23.09.2014 Kom til meg de som eg har elska fram, alle de som slit og har tungt å bere, eg vil gje dykk kvile. Geir Gundersen om midt i mine sjukdomar 00:05:27
favoritt
Morgenandakten 06.10.2014 Det som betyr aller mest når det gjelder livskvalitet og livsglede uansett livssyn er innstilling, hva slags holdning du har! Rolf Hugo Hanssen om innstilling på Guds måte 00:05:46
favoritt
Morgenandakten 15.10.2014 Krig og strid kan ha mange årsaker. Men det finnes alltid et alternativ. Fred er alltid en mulighet. Henrik Syse om fred og respekt 00:04:17
favoritt
Morgenandakten 29.10.2014 Deilig er jorden - men ikke for alle. (Musikken er klippet bort på grunn av rettigheter.) Siv Limstrand om den deilige jorden 00:04:15
favoritt
Morgenandakten 12.11.2014 I alle fellesskap har mangfoldet av nådegaver stor verdi. Alle kan gjøre noe! Hva er dine evner? Silje Kivle Andreassen om nådegaver 00:05:03
favoritt
Morgenandakten 27.11.2014 Vi er i etterdønningene av allehelgensdag, og trenger et pustehull fra alt vi gjemmer bort mens vi sliter med å mestre livet. Hanne Elstrøm om sorg 00:04:25
favoritt
Morgenandakt 08.12.14 Ingen kan hjelpe alle, men alle kan tenne lys for noen. Per Anders Nordengen om lys 00:03:24
favoritt
Morgenandakt 09.12.14 "I julen da skal alle sammen være glad" heter det, men det er ikke alle som klarer å glede seg til jul. Per Anders Nordengen om kontraster før jul. 00:04:18
favoritt
Morgenandakt 17.12.2014 Det er ikke alltid vi vet hvor vi er på vei. Det kan være bra for å holde ut. "Josef" ved Barbro Wiig Sulebakk 00:04:26
favoritt
Morgenandakt 24.12.2014 Om vår lengsel etter den optimale julefreden, som ikke alltid lar seg skape. Om lengsel etter julefred ved Ann Christin Elvemo 00:04:53
favoritt
Morgenandakt 26.01.15 Alle trenger vi et holdepunkt. Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene i Trondheim, setter pris på et daglig ritual som han har til felles med mange av oss. Om ritual ved Petter Myhr 00:02:32
favoritt
Morgenandakt 28.01.15 Det finnes en type kultur som gjør verden mindre. Og så finnes det en type kultur som gjør verden større. Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene i Trondheim, er opptatt av kunst og kultur som gjør verden større. Og han tar utgangspunkt i en sang vi alle kjenner. Om kultur ved Petter Myhr 00:03:37
favoritt
Morgenandakt 29.01.15 Alle vet vi hva det er som er viktigst her i livet. Men vi har så lett for å glemme det, sier Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene i Trondheim. Om det største av alt ved Petter Myhr 00:03:49
favoritt
Morgenandakt 16.02.2015 Er det mulig å føle lykke for alle, bare man har rett fokus? Lykke med rett fokus ved Rolf Hugo Hanssen 00:04:21
favoritt
Morgenandakt 05.03.2015 Det finnes et allment etisk prinsipp, som gjelder uansett tro - eller ingen tro. Gateprest Siv Limstrand snakker om den gylne regel. Den gylne regel ved Siv Limstrand 00:03:53
favoritt
Morgenandakt 18.03.2015 Kan vi gjøre noe selv, for å oppleve tilhørighet? I dagens andakt forteller Ann Christin Elvemo en gammel historie, men behovet for tilhørighet vil alltid bestå. Marias tilhørighet ved Ann Christin Elvemo 00:04:23
favoritt
Morgenandakt 16.04.2015 Å gå litt småsulten omkring i en skog kan gjøre at en tenker på middag - og om det er nok til alle. Hanne Elstrøm har erfart akkurat det, her er hun i morgenandakten. Guds uendelige nåde ved Hanne Elstrøm 00:04:55
favoritt
Morgenandakt 13.04.2015 Å gi ungdom det rommet de trenger for å bli voksne er ikke alltid så lett å huske på for foreldrene. Hanne Elstrøm har tenkt mye på dette, etter å ha tilbrakt store deler av våren sammen med konfirmanter. Her er hun i morgenandakten. Til Ungdommen ved Hanne Elstrøm 00:05:02
favoritt
Morgenandakt 21.04.2015 I beskrivelsen av sportslige tabber er det ikke alle uttrykk som nødvendigvis passer så godt, spesielt ikke når vi vet hvor de stammer fra. Odd Eidner som er denne ukas andaktsholder, har historien bak ett av dem. Et ramaskrik ved Odd Eidner 00:04:29
favoritt
Morgenandakt 22.04.2015 Hva vil det si å stå på en Uriaspost? Det vet du kanskje, men opprinnelsen er ikke kjent for alle. Her er Odd Eidner med en liten oppklaring i morgenandakten. En uriaspost ved Odd Eidner 00:03:56
favoritt
Morgenandakt 19.05.2015 "Kjære Gud. Du vet hva jeg mener". Denne korte bønnen, skrevet av en ukjent tenåring, er den aller første bønnen i en bønnebok som nylig har kommet ut. Å be en bønn kan gjøres akkurat slik du selv ønsker det. Anne Grete Preus tolker Bob Dylans sang "Fylt av min kjærlighet". Nils Terje Andersen er sokneprest i Vågsbygd i Kristiansand. Om å be ved Nils Terje Andersen 00:03:53
favoritt
Morgenandakt 20.05.2015 Gjennom alle tider er det modige mennesker som har reist seg, og med fortellingen om Jesus i minnet, har de talt dobbeltmoralen midt i mot. Derfor har vi fortsatt kirken. "The Glory of Jah" med Sinead O'Connor. Nils Terje Andersen er sokneprest i Vågsbygd i Kristiansand. Om mot ved Nils Terje Andersen 00:04:07
favoritt
Morgenandakt 27.05.2015 Midt i alle forskjeller, konflikter, rivninger og tunge avskjeder som livet kan by på, minner denne tenkningen oss om at vi faktisk er deltagere i det vi kan kalle Det ene og Det gode. Ja, kristendommen forkynner for oss at det finnes en guddommelig kilde til enhet og godhet som vi kan øse av. Kristen filosofi ved Henrik Syse 00:04:04
favoritt
Morgenandakt 08.06.2015 Du SKAL tro - at du er noe! Det er ikke slik at vi må forstørre oss selv og bli bedre for å bli elsket av Gud. Vi er elsket fra evighet av og vi vil alltid være det. DU er elsket. DU er ønsket. God nok. Du SKAL tro at du er noe! ved Barbro Wiig Sulebakk 00:04:07
favoritt
Morgenandakt 09.06.2015 Jesus bad oss om mer enn å bare smile til hverandre. Han bad oss rett og slett om å elske vår neste som oss selv. Det er en livskunst. For det første er det for mange av oss ganske utfordrende og til tider vanskelig nok å elske oss selv som den vi er. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg føler meg i alle fall ofte langt fra god nok! Elsk din neste ved Barbro Wiig Sulebakk 00:04:24
favoritt
Morgenandakt 10.06.2015 Heldigvis er ikke Gud på jakt etter de perfekte menneskene. Da hadde Han gått fort forbi meg. Han stopper alltid ved de menneskene som feiler – de som ligner på meg og deg. De som stadig tar på seg en maske for å skjule sitt egentlige jeg, de som jukser litt og noen ganger tar en "på kanten" lettvinn løsning eller ett par hvite løgner. Hvile i Guds hånd ved Barbro Wiig Sulebakk 00:04:58
favoritt
Morgenandakt 15.06.2015 Juni er den måneden av året hvor naturen folder seg helt ut i alle sin prakt. Da er det mulig å betrakte det hele - som et under. Jag tror, jag tror.. ved Ulf Børje Rahm 00:03:56
favoritt
Morgenandakt 30.06.2015 Først når nøden er stor og alle veier stengt, bruker vi veien som aldri stenges: bønneveien til Gud. Hvorfor må stormen bli så stor og uværet så ødeleggende før vi tar vår tilflukt til Gud? Nils-Tore Andersen er tidligere leder i kirkerådet. Veien som aldri stenges ved Nils-Tore Andersen 00:04:06
favoritt
Morgenandakt 06.07.2015 Paulus beskriver mange slags god frukt i livene våre som glede, fred, overbærenhet osv. Men likevel skriver han ordet frukt i bestemt form entall. Som for å si oss at når alt kommer til alt, og det gjør det jo ofte, så er det egentlig én frukt alt sammen. Og den frukten er kjærlighet. Andreas Hegertun er pastor i Filadelfiakirken i Oslo. Åndens frukt ved Andreas Hegertun 00:03:49
favoritt
Morgenandakt 07.07.2015 Hvor mye er styrt av omstendighetene mine? Venner, helse og status? Det eneste som er sikkert om alle de tingene er at de ikke varer. Vårt håp er ankret i noe som aldri løsner, aldri går konkurs, aldri blir sykt eller dør. Andreas Hegertun er pastor i Filadelfiakirken i Oslo. Anker for sjelen ved Andreas Hegertun 00:03:39
favoritt
Morgenandakt 20.07.2015 Om å bli styrket i troen av å se blomsterkasser på Tøyen. "Alles tilgang til det vakre", er mitt kamprop. Kari Veiteberg er prest i Bymisjonen i Oslo. Å ha tilgang på natur ved Kari Veiteberg 00:03:58
favoritt
Morgenandakt 27.07.2015 I anledning kirke- og kulturfestivalen Olavsfestdagene i Trondheim 2015, har NRK radio invitert fire ulike andaktsholdere. Alle har en tilknytning til festivalen. Det er Preses Helga Haugland Byfuglien som holder ukens første andakt, om Hvetekornets lov. Hvetekornets lov ved Helga Haugland Byfuglien 00:04:11
favoritt
Morgenandakt 28.07.2015 I anledning kirke- og kulturfestivalen Olavsfestdagene i Trondheim 2015, har NRK radio invitert fire ulike andaktsholdere. Alle har en tilknytning til festivalen. Hva var den store hendelsen i paradis? Vi er vant til å høre at det er at menneskene forsyner seg av forbuden frukt. Men Søren Kierkegaard sier at den virkelig store hendelsen, inntraff rett før. Einar Øverenget er kjent som filosof og forfatter. Hendelsen i Paradis ved Einar Øverenget 00:03:52
favoritt
Morgenandakt 24.08.2015 Månefasene skifter. Lys og mørke veksler. Tida maler selv det største fjell til støv. Men det er fortsatt lov å si det, det som er troens ord: Gud kan fikse det. I mellomtida fikser vi det vi kan. Og så klemmer vi barna våre når noe går ugjenkallelig i stykker. Ja, ellers også. Harald Hague er sokneprest i Røros og Hitterdal. Når månen er ødelagt ved Harald Hauge 00:04:10
favoritt
Morgenandakt 25.08.2015 "Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det." Det var Mark Twain som sa det. Eller skrev det. Men det er bare delvis sant. Mange gjør noe med det: De spør presten om hjelp. Harald Hague er sokneprest i Røros og Hitterdal. Å snakke om været ved Harald Hauge 00:04:37
favoritt
Morgenandakt 26.08.2015 Av alle de mer eller mindre hellige steder jeg har besøkt i verden, har noen av de sterkeste inntrykkene vært knyttet til trær. Store trær, gamle trær. Trærne ved de japanske templene, så svære at vi måtte være et helt fotballag for å ta rundt dem. Eller trærne i Getsemane ved Jerusalem, oliventrær som er så gamle at de har stått der siden Jesu tid. Harald Hague er sokneprest i Røros og Hitterdal. Det eldgamle treet ved Harald Hauge 00:05:00
favoritt
Morgenandakt 03.09.2015 En vannbærer I India hadde to store krukker, hver av dem hang på hver sin side av en stang som han bar over skuldrene sine. En av krukkene hadde en sprekk I seg. Mens den andre var perfekt og alltid var full av vann når de kom tilbake til arbeidsgiverens hus etter en lang tur hjem fra elven, så var den andre bare halvfull. Hver av oss har våre egne unike feil. Cecilie Jørgensen Strømmen er kapellan i Bygdøy, Frogner og Uranienborg. Den sprukne krukken ved Cecilie J. Strømmen 00:04:11
favoritt
Morgenandakt 07.09.2015 Den samme soloppgangen farger alle menneskers dag. Og slik gjør heller ikke Gud forskjell på folk, sier Bibelen. Det er det mennesker som gjør. Men vi kan velge annerledes. Hva skal jeg velge, tenker jeg, når jeg ser valgbodene i byens gågate. I denne andakten handler det om å bli sett, uansett hvem du er. Siv Limstrand er gateprest i Kirkens Bymisjon i Trondheim. Å bli sett ved Siv Limstrand 00:03:42
favoritt
Morgenandakt 10.09.2015 Vi skal være der for hverandre, lyse for hverandre, være vakre lanterner for hverandre, skapt i kjærlighet, båret av kjærlighet. Slik som Peter uttrykker det i sitt første brev: "Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere." Siv Limstrand er gateprest i Kirkens Bymisjon i Trondheim. Skapt i kjærlighet ved Siv Limstrand 00:04:16
favoritt
Morgenandakt 14.09.2015 I den kirken skal vi ikke bare alle få ha en medbestemmelsesrett – en tradisjon som går tilbake til kirkekonsilene – vi skal først og fremst alle få være med på å feire og spre det sentrale kristne budskap, uavhengig av hva vi mener om homofili eller kirkelig organisering, nemlig budskapet om Jesus Kristus som er Guds sønn og den som bringer budskapet om frelse og nåde. Henrik Syse er filosof og fredsforsker. Kjærligheten er grunnkraften ved Henrik Syse 00:03:43
favoritt
Morgenandakt 29.09.2015 Hvor mye tåler troen min? Hvor store rystelser må til før min tro på en kjærlig og tilstedeværende Gud slår sprekker og faller som grus til bakken? Jeg vet ikke. Jeg har hatt mine oppturer og nedturer i livet, men ikke så dramatiske at troen min på Gud har forsvunnet helt. Jan Erik Larssen er kjent som programleder i NRK og TV2. Hva tåler troen din? ved Jan Erik Larssen 00:04:19
favoritt
Morgenandakt 07.10.2015 Jesus ber oss om å være den ene. Han er det for alle. Men ikke alle ser det, merker det eller bruker tid på å tenke på det. Vi hans venner og sendebud. Hans ører, øyne og hender i verden! Han som er lyset ber oss bringe lyset til andre. Hanne Elstrøm er kapellan i Riis kirke. Den ene ved Hanne Elstrøm 00:04:09
favoritt
Morgenandakt 06.10.2015 Innerst inne vet de at ikke alle kan være smartest, penest og mest populær. Det er bare en plass på toppen av pallen. Alle kan ikke vinne det løpet de er blitt en del av. Ungdommene våre er slitne. De er 13, 15, 17.. og slitne. Hanne Elstrøm er kapellan i Ris kirke. Ensomt kappløp ved Hanne Elstrøm 00:03:37
favoritt
Morgenandakt 13.10.2015 Ved å rope åpnes det ei dør på gløtt, slippes det ei lysstrime inn. Om vi ikke forteller til andre og om vi ikke spør spørsmålene fra dypet, ja så forblir både den som sørger og den som er venn eller familie ensomme i sin vandring. Men om vi roper, tør å vise følelsene slik de virkelig er i alle sin grusomhet; fylt av mørke, forbudte følelser som misunnelse og hat og ensomhet, ja så er i alle fall sorgen i bevegelse. Den har ikke stivna, den har ikke stoppet opp, den kan forandres. Ann Christin Elvemo er prest i Grønnåsen kirke. Rop fra dypet! ved Ann Christin Elvemo 00:04:47
favoritt
Morgenandakt 22.10.2015 Da alle samlet seg i Solparken foran Domkirka, ble det servert appeller og kake. Det var ungdommene selv som hadde bestilt kaka – ei stor bløtkake med marsipanlokk hvor det stod skrevet: "Størst av alt er kjærligheten!" Da slo denne tanken meg: Hvor har vi det fra? Er mennesket egentlig godt på bunnen, av natur? Eller har vi lært det en plass? Odd Eidner er prest i Bodø domprosti. Størst av alt er kjærligheten ved Odd Eidner 00:04:39
favoritt
Morgenandakt 28.10.2015 Bibelen er full av sprengkraft midt inn i samfunnsordninger og levd liv. For eksempel dette med de fattige. På den ene side anses i Bibelen rikdom som en Guds velsignelse. Det gamle testamente er på mange måter materialistisk: her er Gud alle gode gavers giver – også for det materielle. Vi møter en Gud som skaper liv og overflod, ingen knipsk Gud med aktiv sparesans. Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær i Norske kirkeakademier. Om Jubelåret ved Kristin Gunleiksrud Raaum 00:04:42
favoritt
Morgenandakt 02.11.2015 Alle Helgens dagen som alltid faller på den første søndagen i november, er en fin mulighet til å stoppe opp fra hverdagens travelhet for å hente fram minner om de som ikke lever lenger og som betød noe for oss. Det er viktig å ta oss tid til å kjenne på sorg, savn og takknemlighet etter de døde. Per Anders Nordengen er prest og foredragsholder. Alle Helgen ved Per Anders Nordengen 00:03:29
favoritt
Morgenandakt 03.11.2015 Menneskene i dette vakre landet har opplevd en enorm endring når det gjelder synet på menneskeverdet etter at apartheid ble avskaffet. Det som virket håpløst ble virkelighet, men det viser at det nytter å kjempe for likeverd og rettferdighet, noe vi erfarte da Sør Afrika fikk sin demokratiske grunnlov i 1994, hvor alle ble like mye verdsatt. Per Anders Nordengen er prest og foredragsholder. Likeverd ved Per Anders Nordengen 00:04:09
favoritt
Morgenandakt 05.11.2015 Aldri har vi hatt mindre å klage over, men aldri har det blitt klaget mer enn nå. Vi befinner oss på toppen av Maslow`s behovspyramide og alle andre slags pyramider for den saks skyld, og allikevel øker sutringen. Mangel på takk er roten til mye unødvendig misnøye. Per Anders Nordengen er prest og foredragsholder. Takknemlighet ved Per Anders Nordengen 00:03:27
favoritt
Morgenandakt 12.11.2015 I det sørsamiske språket har vi et ord som vi bruker når vi skal oversette himmel. Ordet er: elmie. Elmie er det store over oss der alle store og små himmellys er. Der er den livgivende sola. Månen og alle stjernene. Elmie er også stedet der Gud er. Elmie er både noe konkret og noe stort mystisk, noe vi ikke riktig kan forstå. Bierna Leine Bientie er pensjonert sørsamisk prest som blant annet oversetter bibeltekster til sørsamisk. Almetje - Mennesket ved Bierna Leine Bientie 00:04:24
favoritt
Morgenandakt 19.11.2015 Vi vet det alle sammen. At det ikke er mulig for alle å få en god jul. At julen ikke fjerner det som er vondt og vanskelig. At savn og lengsler forsterkes. At det som er lange, late, deilige dager for noen, er en ørkenvandring for andre. Likevel tenner vi lys. Likevel henger vi opp adventsstjernen i vinduet og ber om at den må vise vei til nåden. Likevel våger vi å håpe: I år kommer vel gleden til oss? Kari Mangrud Alvsvåg er prost i Sarpsborg prosti. Håpet om gleden ved Kari Mangrud Alvsvåg 00:03:13
favoritt
Morgenandakt 26.11.2015 På mitt venstre håndledd har jeg en liten vakker sommerfugl tatovert inn for å vare resten av livet. Sommerfugler en nemlig noe av det fineste jeg vet. Kledd i de nydeligste farger og mønster danser den i luften så utrolig vakker, lett og fri. Visste du forresten at sommerfuglen er et av de aller eldste kristne symbol? Et tegn på nytt liv, og Jesu Kristi oppstandelse? Barbro Wiig Sulebakk er komponist og artist. Guds kjærlighet ved Barbro Wiig Sulebakk 00:04:25
favoritt
Morgenandakt 30.11.2015 Alle religioner tilbyr forklaringer på det vi ikke kan forstå. Selv har jeg vokst opp i en familie og i et land der religionen er sterkt preget av den kristne tradisjonen. Det betyr at mitt språk, mine bilder og fortellinger, mine verdier og måten jeg tenker på – min gudstro – er grunnleg­gende preget av den kristne religionen – kristendommens forsøk på å forklare det jeg ikke kan forstå. Petter Fiskum Myhr er direktør for Olavsfestdagene i Trondheim. Det vi ikke kan forstå ved Petter Fiskum Myhr 00:03:36
favoritt
Morgenandakt 01.12.2015 Som barn i en indre­misjons­familie på 60-tallet fikk jeg tidlig lære om alt det som var syndig. Å gå på kino, spille fotball på søndager, popmusikk, langt hår for gutter, bukse­smekk foran for jenter og alkohol, selvsagt, både for gutter og jenter – og sex før ekteskapet, det var virkelig det store fallet. Petter Fiskum Myhr er direktør for Olavsfestdagene i Trondheim. Menneskers tro ved Petter Fiskum Myhr 00:03:15
favoritt
Morgenandakt 02.12.2015 Vi mennesker er moralske vesener. Vi har alle oppfatninger om hva som er rett og galt. Du har dine. Jeg har mine. Oppfatninger som er preget av vår oppvekst, våre foreldre, søsken, men også av erfaringer i møte venner, kjæreste, ektefelle, utdannelse og samfunnsmessige begivenheter. Petter Fiskum Myhr er direktør for Olavsfestdagene i Trondheim. Ærlighet overfor Gud ved Petter Fiskum Myhr 00:04:41
favoritt
Morgenandakt 31.12.2015 Jesus sier ifølge Matteus: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett. Sara Moss er kapellan i Hamar domkirke. Hvile for sjelen ved nyttår ved Sara Moss 00:03:08
favoritt
Morgenandakt 06.01.2016 Det er Paulus som setter ord på Jesu generøsitet, og hans menneskesyn; at absolutt alle er like. Han skriver til en av menighetene: Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Jesus Kristus. Tomm Kristiansen er forfatter og utenriksreporter i NRK. De fremmede ved Tomm Kristiansen 00:03:49
favoritt
Morgenandakt 11.01.2016 Eg tenkjer at alle dei assosiasjonane vatnet gir deg, kan du overføre på dåpen for å forstå noko av det mysteriet. Vi kan nemleg aldri gripe fullt og heilt med fornufta vår det som skjer i dåp og nattverd, og det er jo det store ved det. Kari Veiteberg er bymisjonsprest på bymisjonssenteret Tøyenkirken. Livgivande vatn ved Kari Veiteberg 00:04:10
favoritt
Morgenandakt 13.01.2016 Dåpen er til for dei som ønskjer det. Det skal ikkje vere tvang. Og det skal gi meining. Eg ser på dåpen som ei gåve vi gjerne kan gi barnet. Dåpen viser oss livet i all sitt mangfald: Livet er godt, kan gi vekst og glede, men det er også vondt, dødeleg og byr på sorger og motgang. Vi kan ikkje verge barna mot det vanskelige, men vi kan førebu dei på det, og vi kan minne dei om at det ikkje er alt. Kari Veiteberg er bymisjonsprest på bymisjonssenteret Tøyenkirken. Ei gåve ved Kari Veiteberg 00:03:55
favoritt
Morgenandakt 18.01.2016 Til tross for datoen tillater jeg meg å ta julen med inn i dagens lille andakt, på 25. juledag. Klarer vi å finne veien tilbake, gjennom alle tradisjoner og tankemønstre, all kos og all smerte, og forstå den opprinnelige erfaringen? Kan vi kanskje dermed også selv erfare den trøst og det håp som ligger i dette budskapet, og som kan utgjøre en forskjell – her og nå? Henrik Syse er filosof og fredsforsker. Den opprinnelige erfaringen ved Henrik Syse 00:03:41
favoritt
Morgenandakt 19.01.2016 Hva er meningen med livet? Som filosof får jeg ofte det spørsmålet, nok ment som en spøk, men gjerne også med et visst alvor under. Hadde det ikke vært greit om det fantes et raskt og enkelt svar? Favorittsvaret mitt kommer fra TV-serien Cheers, der postmannen og hverdagsfilosofen Cliff Clavin i aller siste episodes aller siste scene proklamerer at han har funnet ut hva som er meningen med livet: Comfortable shoes! Gode sko! Henrik Syse er filosof og fredsforsker. Å være tilstede ved Henrik Syse 00:03:07
favoritt
Morgenandakt 27.01.2016 Parallelle handlinger skjer hele tiden. Også møtene mellom dem. Det finnes et sted for slike møter som skiller seg fra de fleste andre. Et sted hvor våre fortellinger møter en annen fortelling på et vis vi ikke kan forstå. I et mysterium vi bare kan ane. Nemlig i dåpen. Kjersti Gautestad Norheim er prest i Birkeland kirke. Parallelle handlinger v Kjersti Gautestad Norheim 00:03:50
favoritt
Morgenandakt 08.02.2016 Du kjenner kanskje uttrykket veid og funnet for lett? Mange skulle nok ønske at ordene kom fra vekta på badet. Men etter all julematen er vel dommen fra badevekta det motsatte. Veid og funnet for tung! Vi må gå til Det gamle testamentet for å finne den bibelske bakgrunnen for dette uttrykket. Det er knyttet til en jøde som hette Daniel. Odd Eidner er prest i Bodø domprosti. Veid og funnet for lett ved Odd Eidner 00:03:29
favoritt
Morgenandakt 15.02.2016 Jeg bor i et område i Oslo hvor det er enda rarere å ikke gå på langrennski enn det er å for eksempel være pinsevenn. Jeg er ikke dobbelt rar, for jeg går i alle fall også på ski. De fineste turene går jeg alene i lysløypa på kvelden, der jeg glir mellom trærne, mens jeg tygger på dagen som har gått. Andreas Hegertun er pastor i Filadelfiakirken i Oslo. En håndfull ro ved Andreas Hegertun 00:03:07
favoritt
Morgenandakt 18.02.2016 Vi ser vakre ting, vi tar bilder og legger på Instagram, men klarer vi helt å se det? Klarer vi helt å delta? Eller er det derfor vi blir så lettet av å se barns spontane glede, uten ironi og distanse, fordi vi selv alltid står litt på litt avstand. Jeg vet ikke, men jeg tror det vi kjenner er en slags hjemlengsel. Andreas Hegertun er pastor i Filadelfiakirken i Oslo. Lengsel ved Andreas Hegertun 00:03:54
favoritt
Morgenandakt 01.03.2016 Hvordan hjelper Gud? Det er så vidt forskjellig. Guds hjelpeprogram består av flere ting. Jeg tror han kan bruke alt fra engler til omstendigheter, fra bibellesning og forkynnelse til bønn og meditasjon. Og ikke rent sjelden bruker han oss og andre mennesker. Derfor kaller apostelen Paulus oss for Guds medarbeidere! Rolf Hugo Hanssen er prest i Stiftelsen Betanien i Bergen. Et håp om hjelp ved Rolf Hugo Hanssen 00:03:30
favoritt
Morgenandakt 09.03.2016 Den rette faste er å la hjelpeløse og hjemløse stakkarer komme i hus, sier profeten Jesajas. Men det er et stemningsskifte i vårt land. Mange er redde for de fremmede – og det er sant: Ikke alle som kommer hit trenger beskyttelse. Men alle har krav på en anstendig behandling den tiden de er her. Og hvem har størst grunn til frykt, vi eller den lille familien som har opplevd bomberegnet i Syria? Inger-Torunn Sjøtrø er rådgiver i Kirkens Nødhjelp. Anstendig behandling ved Inger-Torunn Sjøtrø 00:03:39
favoritt
Morgenandakt 16.03.2016 Jeg går rundt med mitt levende, bankende, myke hjerte i en åpen hånd. Slik har det vært i mer enn tjue år. Siden jeg ble mor for første gang. Det føles i hvert fall slik. Det føles som å bære hjertet i hånden, åpent, ubeskyttet, uten en kasse av ribben og sterke muskler og hud rundt. Morshjertet er så sårbart. Så tilgjengelig for slag. Så åpent for sår. Så lett å lage en revne i. Så lett å knuse. Kari Mangrud Alvsvåg er prost i Sarpsborg prosti. Med hjertet i hånden ved Kari Mangrud Alvsvåg 00:03:48
favoritt
Morgenandakt 17.03.2016 Jesus er ikke som andre konger. Hans liv begynte helt annerledes enn man forventer av en konge og han levde helt annerledes enn konger vanligvis gjør. Han oppsøkte ikke de med makt og penger, han beveget seg alltid utover og nedover, og stanset hos dem som ingen andre ville stanse hos. Kari Mangrud Alvsvåg er prost i Sarpsborg prosti. Ydmyk entré ved Kari 00:03:35
favoritt
Morgenandakt 29.03.2016 Gud kan vende vanskeligheter til noe godt for oss. Midt i motgangen kan Gud løfte oss slik motvinden løfter fuglen. Det er en side av hans storhet. Lina Sandells vitnesbyrd var at midt i alle vanskelighetene ga Gud henne så mange bevis på sin godhet at hun ikke kunne telle dem alle. Johan Emilian Moan er professor emeritus i fysikk. Lina Sandell ved Johan Moan 00:03:43
favoritt
Morgenandakt 14.04.2016 Foreldra mine likte å ta imot predikantar, emissærar, i heimen. Ikkje alle var like gode å få i hus, men eg veit at dei synes det var stor stas når Leonard Gudmundsen kom på besøk. Han var lett å snakke med, han var på deira eigen alder – og han kom med så fine sangar. Geir Gundersen er teolog og tidlegare generalsekretær i Blå Kors. Heime ved Geir Gundersen 00:03:42
favoritt
Morgenandakt 19.04.2016 Hva menes egentlig med å være en "gladkristen"? Jeg har muligens ett litt negativt forhold til den benevnelsen. Jeg forbinder det med dømmende ateister, som ønsker å latterliggjøre alt og alle som ikke tenker og tror som dem. Jan Erik Larssen er programleder og blant annet kjent fra TV-programmet Autofil. Gladkristen ved Jan Erik Larssen 00:03:13
favoritt
Morgenandakt 20.04.2016 Gjennom hele min oppvekst, både som barn og ungdom besøkte jeg stadig et rom jeg ikke hadde noe navn på. Et rom jeg alltid hadde med meg, og som jeg flere ganger om dagen søkte til. Nå har jeg forstått at dette rommet var og er mitt "lønnkammer". Jan Erik Larssen er programleder og blant annet kjent fra TV-programmet Autofil. Lønnkammer ved Jan Erik Larssen 00:03:56
favoritt
Morgenandakt 21.04.2016 Da jeg passerer den vakre domkirken, som bokstavelig talt ligger mitt i handlegatene, ser jeg at døren står åpen og en plakat henger på tavlen utenfor. Velkommen til Taize-messe kl 19.00. Taize messe? Hva var nå det igjen? Jeg ringer kona som er godt bevandret i slike huremuff ting som jeg kaller det. Taize-messe er en slags meditativ Gudstjeneste hvor sangene, bønnene og stillheten står sentralt. Det burde du absolutt gå på om du har tid og lyst! Varer sjeldent mer enn en halvtime! OK, tenker jeg. Hvorfor ikke? Jan Erik Larssen er programleder og blant annet kjent fra TV-programmet Autofil. Ukjent samhørighet ved Jan Erik Larssen 00:03:36
favoritt
Morgenandakt 25.04.2016 Martin Luther var opptatt av at hver skulle finne sitt kall. Gud kalte ikke bare prester til arbeid, mente Luther, men også til alle andre yrker. Det ene var ikke mer høyverdig enn det andre, og det var ikke noe ideal at alle skulle sitte og studere skriftene på fulltid. Noen få var kalt til det, mens de fleste var kalt til andre oppgaver i samfunnet. Noen kall gir lønn, mens andre ikke gjør det. Omsorg for barn og gamle i hjemmet, for eksempel. Eller frivillig tjeneste i lokalsamfunnet ditt. Sara Moss er kapellan i Hamar domkirke. Kall og arbeid ved Sara Moss 00:03:44
favoritt
Morgenandakt 28.04.2016 Vi er alle små brikker i et system ingen av oss har valgt å bli født inn i. Det handler ikke bare om deg og klærne dine, eller om hun som har sydd dem. Det handler om hva det vil si å være menneske og hva slags ansvar vi har fått. Klasseforskjeller, sult og utnyttelse ble ikke skapt av Gud. De er et resultat av menneskers ondskap mot hverandre. Sara Moss er kapellan i Hamar domkirke. Bønn med føttene ved Sara Moss 00:04:10
favoritt
Morgenandakt 02.05.2016 I begynnelsen er troen. Så kommer tvilen. Som bli erstattet av en ny tro. Alltid. Noen tror på mennesket, noen tror på tilfeldigheter, noen tror på forsynet, noen tror at alt er uten mening. Noen tror – at Gud ikke finnes. Noen tror – at Gud finnes. Petter Fiskum Myhr er direktør for Olavsfestdagene i Trondheim Fornyet tro ved Petter Fiskum Myhr 00:03:23
favoritt
Morgenandakt 04.05.2016 Noen mennesker sier at de ikke klarer å tro på Gud. For meg er det motsatt: Jeg klarer ikke å la være å tro. Det har alltid vært min virkelighetsforståelse. Mitt morsmål.. Petter Fiskum Myhr er direktør for Olavsfestdagene i Trondheim. Tro og språk ved Petter Fiskum Myhr 00:03:29
favoritt
Morgenandakt 10.05.2016 Klanen synger noen ganger på Ullevål om at det blir "stille i fjøset". Jeg tror det ble stille i t-banevognen den dagen. For vi, eller la meg i hvert fall si jeg, har så lett for å være for kjapp i avtrekkeren. Litt for bred i konklusjonen. Og det gjør meg sjelden klokere. Andreas Hegertun er pastor i Filadelfiakirken Oslo. Tømmerstokker og flisespikkeri v Andreas Hegertun 00:03:11
favoritt
Morgenandakt 11.05.2016 Tidlig i livet fornemmet William Seymour ( født i 1870 i sørstatene i USA, på plantasjen der moren hans hadde vært slave ) at Gud ville noe med ham. Så han begynte på en bibelskole. Det var bare det at skolen ikke tillot sorte å sitte i klasserommet med de andre. Så se for deg det absurde: Seymour satt og lyttet til undervisning om den Jesus som inkluderte alle, sittende på gangen, lyttende gjennom døråpningen. Andreas Hegertun er pastor i Filadelfiakirken Oslo. Den sorte predikanten ved Andreas Hegertun 00:03:56
favoritt
Morgenandakt 12.05.2016 Den kuleste høytiden. Gud har alltid vært høy og fjern. I alle tider og kulturer har det vært noen utvalgte; prester, pastorer, profeter, sjamaner, nesten alltid godt voksne menn forresten, som har hatt definisjonsmakten. Som har styrt tempelet, katedralen, kirken, i en toppstyrt struktur, med seg selv øverst. Men så kom Jesus og ødela denne modellen. Han var hard mot religiøse ledere sa at små barn er øverst i hiarkiet. At de som har kommet lengst er de som tjener andre, kun slått av slavene. Andreas Hegertun er pastor i Filadelfiakirken Oslo. Den kuleste høytiden ved Andreas Hegertun 00:03:54
favoritt
Morgenandakt 26.05.2016 Mary Jones het ei 15 år gammel jente som levde i Wales mot slutten av 1700-tallet. Hun ønsket seg en egen Bibel, og etter å ha lagt av penger gjennom flere år, gikk hun 4 mil til prestegården for å kjøpe seg en. Men der var alle biblene utsolgt. I hele Europa var situasjonen som i Wales, det manglet bibler så vanlige folk kunne få kjøpt. Presten som fikk Mary Jones på døra var blant dem som stiftet det første Bibelselskapet, i England i 1804. Silje Kivle Andreassen er sogneprest i Holmlia menighet. Mary Jones og Bibelen ved Silje Kivle Andreassen 00:03:49
favoritt
Morgenandakt 30.05.2016 Jeg tror denne alenefølelsen er noe vi alle fra tid
 til annen kan oppleve. Hva skal så til for å knekke ensomheten? På det spørsmålet finnes sikkert like mange svar som det finnes folk. Jeg velger å begynne med meg selv, for når alt kommer til alt er det bare jeg selv som kan gjøre noe med det. Og da må jeg våge noe. Thor Brekkeflat er prest og motivator. Ensomhetens forkledninger ved Thor Brekkeflat 00:03:59
favoritt
Morgenandakt 01.06.2016 Treet mitt bar ikke frukt. For å få faglig hjelp, ringte jeg til en fruktdyrker i Hardanger og spurte: Hva er det som gjør at et tre ikke bærer frukt? Etter litt betenkningstid kom svaret, – Det må være to ting det. Det ene er at knoppen fryser, og det andre må bli at blomsten aldri ble befruktet. Dette ble ord til ettertanke. Og feilen lå i alle fall ikke hos treet. Thor Brekkeflat er prest og motivator. Om blomster og bier ved Thor Brekkeflat 00:03:24
favoritt
Morgenandakt 02.06.2016 En gammel fisker bodde i en liten bygd på Vestlandet. Helsen skrantet og han tilbrakte det meste av
dagene i sin seng i husets andre etasje. En dag kommer barnebarnet på et av sine jevnlige besøk, setter seg ved sengen og prater om skolen, om de dagligdagse ting. Mot slutten av samtalen spør den unge gutten: "Du bestefar, hva er det du savner aller mest når du ligger her?" Thor Brekkeflat er prest og motivator. En liten sannhet ved Thor Brekkeflat 00:03:34
favoritt
Morgenandakt 09.06.2016 Han er en sunn og frisk ungdom. Har alt han trenger; familie, nok mat, klær, venner og er forholdvis populær, har gode karakterer, spiller fotball og har kjæreste. Men med innsiden er det annerledes. Han er deppa, sliter med søvn, kjenner seg ensom og at han ikke når opp til alle krava. Camilla Osnes er sokneprest i Hemsedal menighet. Å tale sant om livet ved Camilla Osnes 00:03:54
favoritt
Morgenandakt 13.06.2016 Noen som husker den gamle Rowan Atkinson-sketsjen – han som spilte den lettere forvirrede og barnslige Mr. Bean, vet dere – der han er i kirken? Vi ler selvsagt fordi vi kjenner oss igjen, fra kirke eller annetsteds. Høytidelige former og komplekse seremonier – det er slett ikke alltid enkelt å henge med. Selv må jeg innrømme at jeg er glad i ritualer og skikker, men ritualene og formene må aldri bli så kronglete at vi føler oss mer dumme enn opphøyet. Og det må iallfall ikke bli slik at man ikke tør å delta fordi man er redd for ikke å passe inn. Det er dét poenget Rowan Atkinson – Mr. Bean – så elegant klarer å karikere. Henrik Syse er filosof og fredsforsker. Ritualer ved Henrik Syse 00:03:42
favoritt
Morgenandakt 21.06.2016 Å miste seg sjølv og ikkje finne attende til den ein var meint å vere, det er det største tapet vi kan oppleve. Og det er menneske mellom oss som har opplevd å måtte gje avkall på det mest dyrebare i seg sjølv; det som ligg nærast på hjartet. Det er dei som mista så mykje at dei aldri fann attende. Ragnhild Jepsen er domprost i Nidarosdomen. Å finne attende ved Ragnhild Jepsen 00:03:53
favoritt
Morgenandakt 22.06.2016 Kyrkja er mangfaldig og livskraftig. Men ikkje alltid står ho fram som éi. Det er ikkje eit godt vitnemål. Det er ei sorg at vi må bruke tid på å vere usamde og splitta. Den sorga kjente Jesus alt på når han sa: Eg bed om at dei alle må vere eitt. Ragnhild Jepsen er domprost i Nidarosdomen. Vi høyrer det same ved Ragnhild Jepsen 00:04:04
favoritt
17.07.12 - Tiende sending - (med radiobølger på størrelse med fjell) Christian prøver å få en person på gata til å si ”Ut på tur, aldri sur” – uten at personen vet det. Vi leker filmkonkurranse, Ordkongen, Eksperten - og vi holder pusten sammen med Samantha. Ps: David Hasselhoff (alle badevakters ledestjerne) har bursdag i dag, 60 år på baken - gratulerer til han! Bading, sol og The Hoff 00:38:42
favoritt
Vår daglige Beatles: One After 909 Under arbeidet med ”Let It Be” hentet The Beatles frem mange gamle favoritter. En av disse hadde Lennon og McCartney komponert allerede på 50-tallet. Historien bak One After 909 00:03:15
favoritt
Vår daglige Beatles: Something Alle Beatles-medlemmenes favoritt på albumet "Abbey Road" var George Harrisons inderlige kjærlighetssang "Something". Men Harrison selv hadde egentlig ikke tenkt å gi fra seg låta. Historien bak Something 00:04:01
favoritt
Vår daglige Beatles: Oh! Darling Paul McCartney sa ikke en gang god morgen til sin kjære Linda da han skulle synge inn balladen "Oh! Darling". Historien bak Oh! Darling 00:03:21
favoritt
Vår daglige Beatles: Here Comes the Sun Våren 1969 var George Harrison lei av all kranglingen i The Beatles. Han begynte å skulke unna møtene, og en dag han satt i hagen til Eric Clapton, fikk han ideen til å skrive "Here Comes the Sun". Historien bak Here Comes the Sun 00:03:03
favoritt
Vår daglige Beatles: The End The Beatles ble ikke offisielt oppløst før i april 1970. Men allerede i september året før tok gruppen musikalsk farvel med fansen. Historien bak The End 00:03:30
favoritt
Vår daglige Beatles: All Together Now Et av numrene i filmen "Yellow Submarine" var en lystig allsang som hørte mer hjemme i en barnehage enn på repertoaret til et rockeband. Historien bak All Together Now 00:03:01
favoritt
Vår daglige Beatles: It's All Too Much George Harrison er en av rockens mest kjente gitarister. Mindre kjent er det at han i en periode komponerte alle sangene sine på et helt annet instrument, nemlig orgel. Historien bak It's All Too Much 00:02:41
favoritt
Vår daglige Beatles: Glass Onion John Lennon hadde allerede forvirret lytterne med "I Am The Walrus" i 1967, men året etter tok han skrittet fullt ut og skrev en sang full av henvisninger til andre Beatles-sanger. Historien bak Glass Onion 00:03:21
favoritt
Vår daglige Beatles: Wild Honey Pie Våren 1968 tilbrakte The Beatles flere uker i en meditasjonsleir i Rishikesh, India. Under oppholdet ble det også komponert mange nye sanger, og en av de merkeligste var den utflippete allsangen "Wild Honey Pie". Historien bak Wild Honey Pie 00:03:10
favoritt
Vår daglige Beatles: Rocky Raccoon Stein Vaskebjørnsen levde et kort og brutalt liv i Det ville vesten, skal vi tro Paul McCartney. I hvert fall laget Paul en blodig og tragikomisk western-historie med et fargerikt persongalleri, og han kalte den opp etter hovedpersonen, "Rocky Raccoon". Historien bak Rocky Raccoon 00:03:19
favoritt
Vår daglige Beatles: Good Night Sangen som avrunder verket "The Beatles", er en av John Lennons mest fløyelsmyke ballader - "Good Night". Historien bak Good Night 00:02:54
favoritt
Vår daglige Beatles: The Fool on the Hill En høstdag i 1967 leste Paul McCartney en artikkel om en italiensk eremitt som hadde bodd ti år i en grotte. Dette ga ham inspirasjon til å skrive balladen "The Fool on the Hill". Historien bak The Fool on the Hill 00:02:15
favoritt
Vår daglige Beatles: Your Mother Should Know Jim McCartney ledet et restaurantorkester på 1920- og 1930-tallet, og det kom tydelig frem i noen av sangene til sønnen Paul. Historien bak Your Mother Should Know 00:02:42
favoritt
Vår daglige Beatles: Baby You're a Rich Man Hvem var mannen som hadde alle sine penger i en brun papirpose? Og hva syntes George Harrison egentlig om hippiene i California? Historien bak Baby You're a Rich Man 00:04:00
favoritt
Vår daglige Beatles: All You Need Is Love "Finn på noe enkelt, noe som hele verden kan forstå!" Det var oppdraget som The Beatles fikk da de skulle delta i historiens første verdensomspennende tv-sending. John Lennon fant løsningen, og sammen med resten av The Beatles ga han verden det enkle budskapet "All You Need Is Love". Historien bak All You Need Is Love 00:02:56
favoritt
Vår daglige Beatles: When I'm Sixty-Four En av de mest kjente sangene til The Beatles var opprinnelig laget som en kriseløsning da bandet spilte i Hamburg tidlig på 1960-tallet. Historien bak When I'm Sixty-Four 00:03:49
favoritt
Vår daglige Beatles: And Your Bird Can Sing Paul McCartney var usedvanlig interessert i musikk, film og litteratur midtveis på 1960-tallet, og det irriterte John Lennon så mye at han skrev en nidvise myntet på sin makker. Historien bak And Your Bird Can Sing 00:04:24
favoritt
Vår daglige Beatles: The Word Ordet var godt, og ordet var kjærlighet. Allerede to år før "All you need is love", gjorde The Beatles ordet "love" til sitt varemerke. Historien bak The Word 00:02:28
favoritt
Vår daglige Beatles: Michelle Den vakre, romantiske balladen "Michelle" startet sitt liv som en parodi på en frankofil student. Historien bak Michelle 00:03:40
favoritt
Vår daglige Beatles: Girl Cynthia Lennon var skråsikker på at John skrev i hvert fall én sang til henne. Og den ene sangen hun var bombesikker på, var "Girl". Historien bak Girl 00:02:54
favoritt
Vår daglige Beatles: Act Naturally Ringo Starr debuterte som countrysanger 1965, med en låt som ble hentet fra repertoaret til Buck Owens. Historien bak Act Naturally 00:03:44
favoritt
Vår daglige Beatles: It's Only Love John Lennon var stort sett stolt over alle sangene han laget, men "It's Only Love" var han i ettertid flau over at han lagde. Historien bak It's Only Love 00:03:04
favoritt
Vår daglige Beatles: Tell Me What You See Paul McCartney fikk en av sangene sine vraket av regissøren bak filmen "Help!". Allikevel valgte The Beatles å spille den inn. Historien bak Tell Me What You See 00:02:17
favoritt
Vår daglige Beatles: Dizzy Miss Lizzy Larry Williams var artist på dagtid og hallik på kveldstid. The Beatles visste bare om de musikalske bragdene til Larry Williams da de tolket "Dizzy Miss Lizzy". Historien bak Dizzy Miss Lizzy 00:03:02
favoritt
Vår daglige Beatles: Rock and Roll Music The Beatles hadde "Rock and Roll Music" på repertoaret allerede da de spilte på Indra og Kaiserkeller i Hamburg tidlig på 1960-tallet. Historien bak Rock and Roll Music 00:02:39
favoritt
Vår daglige Beatles: Words of Love Av alle 50-tallsrockerne som inspirerte The Beatles, var kanskje Buddy Holly den viktigste. Historien bak "Words of Love handler om gruppenavn, låteierskap og romantikk. Historien bak Words of Love 00:03:32
favoritt
Vår daglige Beatles: Any Time at All John Lennon skrev 10 av de 13 låtene på albumet "A Hard Day's Night", - blant annet "Any Time At All". Historien bak Any Time at All 00:03:08
favoritt
Vår daglige Beatles: All I've Got to Do John Lennon tok ideen til "All I've Got to Do" fra en sang av Smokey Robinson & The Miracles. Historien bak All I've Got to Do 00:02:51
favoritt
Vår daglige Beatles: All My Loving Paul McCartney sto foran speilet og barberte seg en morgen, da han fikk ideen til en ny melodi. Dette resulterte i en av de mest kjente sangene til The Beatles. Historien bak All My Loving 00:03:20
favoritt
Vår daglige Beatles: You Really Got a Hold on Me Den første sangen som ble spilt inn til The Beatles andre LP var en soulballade hentet fra repertoaret til Smokey Robinson & The Miracles. Historien bak You Really Got a Hold on Me 00:02:28
favoritt
Vår daglige Beatles: Anna (Go to Him) Et av de store musikalske forbildene til John Lennon, mistet kona si, skrev ei låt som selveste The Beatles spilte inn, ble lurt av sitt eget forlag, og endte opp som bussjåfør i Cleveland på 1970-tallet. Historien bak Anna (Go to Him) 00:03:34
favoritt
Vår daglige Beatles: Ask Me Why Det hadde ikke blitt mange Beatles-låter om det ikke hadde vært for alle jentene. Det står en kvinne bak nesten hver eneste Beatles-låt, og det gjør det også bak "Ask Me Why". Historien bak Ask Me Why 00:02:36
favoritt
Vår daglige Beatles: Love Me Do Det ligger en historie bak alle Beatles-melodiene, og kjærligheten er sentral i mange av sangene. Det er den også i den første Beatles-sangen "Love Me Do". Historien bak Love Me Do 00:03:13
favoritt
Vår daglige Beatles: Twist And Shout Twist and Shout er en av de mest kjente innspillingene til The Beatles, og etter manges mening også blant de aller beste. Historien bak Twist And Shout 00:03:13
favoritt
Vår daglige Beatles: Free As a Bird Midt på 1990-tallet kom endelig dokumentaren om The Beatles, ledsaget av to nye innspillinger som de tre gjenlevende medlemmene av gruppen laget med Yoko Onos velsignelse. Men det var én som ikke fikk være med. Historien bak Free As a Bird 00:04:38
favoritt
Vår daglige Beatles: The Ballad of John and Yoko John Lennon var ikke akkurat beskjeden da han våren 1969 laget en sang om seg selv, og forlangte at den skulle gis ut på plate som The Beatles. Han fikk til slutt viljen sin, men verken George Harrison eller Ringo Starr deltok på innspillingen av "The Ballad of John and Yoko". Historien bak The Ballad og John and Yoko 00:04:38
favoritt
Vår daglige Beatles: Old Brown Shoe Det var sannsynligvis dårlig samvittighet som gjorde at George Harrison fikk en av sine sanger plassert på baksiden av "The Ballad of John and Yoko". Han tok kraftig hevn da han skulle mikse ferdig "Old Brown Shoe". Historien bak Old Brown Shoe 00:02:41
favoritt
Vår daglige Beatles: Long Tall Sally "Long Tall Sally" var et av stjernenumrene til The Beatles når gruppen holdt konsert. Historien bak Long Tall Sally 00:03:15
favoritt
Vår daglige Beatles: I Call Your Name John Lennon skrev sine første sanger mens han ennå bodde hjemme hos sin tante Mimi. Historien bak I Call your Name 00:03:48
favoritt
Vår daglige Beatles: The Ballad of John and Yoko John Lennon var ikke akkurat beskjeden da han våren 1969 laget en sang om seg selv, og forlangte at den skulle gis ut på plate som The Beatles. Han fikk til slutt viljen sin, men verken George Harrison eller Ringo Starr deltok på innspillingen av "The Ballad of John and Yoko". Historien bak The Ballad og John and Yoko 00:04:38
favoritt
Vår daglige Beatles: Old Brown Shoe Det var sannsynligvis dårlig samvittighet som gjorde at George Harrison fikk en av sine sanger plassert på baksiden av "The Ballad of John and Yoko". Han tok kraftig hevn da han skulle mikse ferdig "Old Brown Shoe". Historien bak Old Brown Shoe 00:02:41
favoritt
Vår daglige Beatles: Long Tall Sally "Long Tall Sally" var et av stjernenumrene til The Beatles når gruppen holdt konsert. Historien bak Long Tall Sally 00:03:15
favoritt
Vår daglige Beatles: I Call Your Name John Lennon skrev sine første sanger mens han ennå bodde hjemme hos sin tante Mimi. Historien bak I Call your Name 00:03:48
favoritt
Vår daglige Beatles: Free As a Bird Midt på 1990-tallet kom endelig dokumentaren om The Beatles, ledsaget av to nye innspillinger som de tre gjenlevende medlemmene av gruppen laget med Yoko Onos velsignelse. Men det var én som ikke fikk være med. Historien bak Free As a Bird 00:04:38
favoritt
Vår daglige Beatles: One After 909 Under arbeidet med ”Let It Be” hentet The Beatles frem mange gamle favoritter. En av disse hadde Lennon og McCartney komponert allerede på 50-tallet. Historien bak One After 909 00:03:15
favoritt
Vår daglige Beatles: Something Alle Beatles-medlemmenes favoritt på albumet "Abbey Road" var George Harrisons inderlige kjærlighetssang "Something". Men Harrison selv hadde egentlig ikke tenkt å gi fra seg låta. Historien bak Something 00:04:01
favoritt
Vår daglige Beatles: Oh! Darling Paul McCartney sa ikke en gang god morgen til sin kjære Linda da han skulle synge inn balladen "Oh! Darling". Historien bak Oh! Darling 00:03:21
favoritt
Vår daglige Beatles: Here Comes the Sun Våren 1969 var George Harrison lei av all kranglingen i The Beatles. Han begynte å skulke unna møtene, og en dag han satt i hagen til Eric Clapton, fikk han ideen til å skrive "Here Comes the Sun". Historien bak Here Comes the Sun 00:03:03
favoritt
Vår daglige Beatles: The End The Beatles ble ikke offisielt oppløst før i april 1970. Men allerede i september året før tok gruppen musikalsk farvel med fansen. Historien bak The End 00:03:30
favoritt
Vår daglige Beatles: All Together Now Et av numrene i filmen "Yellow Submarine" var en lystig allsang som hørte mer hjemme i en barnehage enn på repertoaret til et rockeband. Historien bak All Together Now 00:03:01
favoritt
Vår daglige Beatles: It's All Too Much George Harrison er en av rockens mest kjente gitarister. Mindre kjent er det at han i en periode komponerte alle sangene sine på et helt annet instrument, nemlig orgel. Historien bak It's All Too Much 00:02:41
favoritt
Vår daglige Beatles: Glass Onion John Lennon hadde allerede forvirret lytterne med "I Am The Walrus" i 1967, men året etter tok han skrittet fullt ut og skrev en sang full av henvisninger til andre Beatles-sanger. Historien bak Glass Onion 00:03:21
favoritt
Vår daglige Beatles: Wild Honey Pie Våren 1968 tilbrakte The Beatles flere uker i en meditasjonsleir i Rishikesh, India. Under oppholdet ble det også komponert mange nye sanger, og en av de merkeligste var den utflippete allsangen "Wild Honey Pie". Historien bak Wild Honey Pie 00:03:10
favoritt
Vår daglige Beatles: Rocky Raccoon Stein Vaskebjørnsen levde et kort og brutalt liv i Det ville vesten, skal vi tro Paul McCartney. I hvert fall laget Paul en blodig og tragikomisk western-historie med et fargerikt persongalleri, og han kalte den opp etter hovedpersonen, "Rocky Raccoon". Historien bak Rocky Raccoon 00:03:19
favoritt
Vår daglige Beatles: Good Night Sangen som avrunder verket "The Beatles", er en av John Lennons mest fløyelsmyke ballader - "Good Night". Historien bak Good Night 00:02:54
favoritt
Vår daglige Beatles: The Fool on the Hill En høstdag i 1967 leste Paul McCartney en artikkel om en italiensk eremitt som hadde bodd ti år i en grotte. Dette ga ham inspirasjon til å skrive balladen "The Fool on the Hill". Historien bak The Fool on the Hill 00:02:15
favoritt
Vår daglige Beatles: Your Mother Should Know Jim McCartney ledet et restaurantorkester på 1920- og 1930-tallet, og det kom tydelig frem i noen av sangene til sønnen Paul. Historien bak Your Mother Should Know 00:02:42
favoritt
Vår daglige Beatles: Baby You're a Rich Man Hvem var mannen som hadde alle sine penger i en brun papirpose? Og hva syntes George Harrison egentlig om hippiene i California? Historien bak Baby You're a Rich Man 00:04:00
favoritt
Vår daglige Beatles: All You Need Is Love "Finn på noe enkelt, noe som hele verden kan forstå!" Det var oppdraget som The Beatles fikk da de skulle delta i historiens første verdensomspennende tv-sending. John Lennon fant løsningen, og sammen med resten av The Beatles ga han verden det enkle budskapet "All You Need Is Love". Historien bak All You Need Is Love 00:02:56
favoritt
Vår daglige Beatles: When I'm Sixty-Four En av de mest kjente sangene til The Beatles var opprinnelig laget som en kriseløsning da bandet spilte i Hamburg tidlig på 1960-tallet. Historien bak When I'm Sixty-Four 00:03:49
favoritt
Vår daglige Beatles: And Your Bird Can Sing Paul McCartney var usedvanlig interessert i musikk, film og litteratur midtveis på 1960-tallet, og det irriterte John Lennon så mye at han skrev en nidvise myntet på sin makker. Historien bak And Your Bird Can Sing 00:04:24
favoritt
Vår daglige Beatles: The Word Ordet var godt, og ordet var kjærlighet. Allerede to år før "All you need is love", gjorde The Beatles ordet "love" til sitt varemerke. Historien bak The Word 00:02:28
favoritt
Vår daglige Beatles: Michelle Den vakre, romantiske balladen "Michelle" startet sitt liv som en parodi på en frankofil student. Historien bak Michelle 00:03:40
favoritt
Vår daglige Beatles: Girl Cynthia Lennon var skråsikker på at John skrev i hvert fall én sang til henne. Og den ene sangen hun var bombesikker på, var "Girl". Historien bak Girl 00:02:54
favoritt
Vår daglige Beatles: Act Naturally Ringo Starr debuterte som countrysanger 1965, med en låt som ble hentet fra repertoaret til Buck Owens. Historien bak Act Naturally 00:03:44
favoritt
Vår daglige Beatles: It's Only Love John Lennon var stort sett stolt over alle sangene han laget, men "It's Only Love" var han i ettertid flau over at han lagde. Historien bak It's Only Love 00:03:04
favoritt
Vår daglige Beatles: Tell Me What You See Paul McCartney fikk en av sangene sine vraket av regissøren bak filmen "Help!". Allikevel valgte The Beatles å spille den inn. Historien bak Tell Me What You See 00:02:17
favoritt
Vår daglige Beatles: Dizzy Miss Lizzy Larry Williams var artist på dagtid og hallik på kveldstid. The Beatles visste bare om de musikalske bragdene til Larry Williams da de tolket "Dizzy Miss Lizzy". Historien bak Dizzy Miss Lizzy 00:03:02
favoritt
Vår daglige Beatles: Rock and Roll Music The Beatles hadde "Rock and Roll Music" på repertoaret allerede da de spilte på Indra og Kaiserkeller i Hamburg tidlig på 1960-tallet. Historien bak Rock and Roll Music 00:02:39
favoritt
Vår daglige Beatles: Words of Love Av alle 50-tallsrockerne som inspirerte The Beatles, var kanskje Buddy Holly den viktigste. Historien bak "Words of Love handler om gruppenavn, låteierskap og romantikk. Historien bak Words of Love 00:03:32
favoritt
Vår daglige Beatles: Any Time at All John Lennon skrev 10 av de 13 låtene på albumet "A Hard Day's Night", - blant annet "Any Time At All". Historien bak Any Time at All 00:03:08
favoritt
Vår daglige Beatles: All I've Got to Do John Lennon tok ideen til "All I've Got to Do" fra en sang av Smokey Robinson & The Miracles. Historien bak All I've Got to Do 00:02:51
favoritt
Vår daglige Beatles: All My Loving Paul McCartney sto foran speilet og barberte seg en morgen, da han fikk ideen til en ny melodi. Dette resulterte i en av de mest kjente sangene til The Beatles. Historien bak All My Loving 00:03:20
favoritt
Vår daglige Beatles: You Really Got a Hold on Me Den første sangen som ble spilt inn til The Beatles andre LP var en soulballade hentet fra repertoaret til Smokey Robinson & The Miracles. Historien bak You Really Got a Hold on Me 00:02:28
favoritt
Vår daglige Beatles: Anna (Go to Him) Et av de store musikalske forbildene til John Lennon, mistet kona si, skrev ei låt som selveste The Beatles spilte inn, ble lurt av sitt eget forlag, og endte opp som bussjåfør i Cleveland på 1970-tallet. Historien bak Anna (Go to Him) 00:03:34
favoritt
Vår daglige Beatles: Ask Me Why Det hadde ikke blitt mange Beatles-låter om det ikke hadde vært for alle jentene. Det står en kvinne bak nesten hver eneste Beatles-låt, og det gjør det også bak "Ask Me Why". Historien bak Ask Me Why 00:02:36
favoritt
Vår daglige Beatles: Love Me Do Det ligger en historie bak alle Beatles-melodiene, og kjærligheten er sentral i mange av sangene. Det er den også i den første Beatles-sangen "Love Me Do". Historien bak Love Me Do 00:03:13
favoritt
Vår daglige Beatles: Twist And Shout Twist and Shout er en av de mest kjente innspillingene til The Beatles, og etter manges mening også blant de aller beste. Historien bak Twist And Shout 00:03:13
favoritt
Bok i P2 13.05.09 Marta Norheim og Leif Ekle løfter opp og frem indisk litteratur. Hvordan skrive for "alle" i et land med over én milliard mennesker og over 22 offisielle språk - i tillegg til engelsk? Temasending: Indisk litteratur 00:26:13
favoritt
Ingen podkast i sommer pga Sommeropplesning. Bok i P2 sender opplesningsserier i sommer, alle hverdager til og med 14. august. Sendingene blir ikke podkastet. Blant bøkene du kan høre er "Farmor har kabel-TV", "Halvbroren", "Se meg" og "Fluenes herre". Alle hverdager klokken 17.03 og 23.03 på NRK P2. Podkastene er tilbake 17. august. GOD SOMMER! Opplesninger i sommer - podkastes ikke! 00:00:51
favoritt
Bok i P2 090826 Politikere skriver og snakker mye under valgkampen, men forstår vi hva de snakker om? Og fotball Stig Inge Bjørnebye har skrevet bok om tvangstanker og angst. Har det blitt en viktig bok? Er det politiske språket godt nok? 00:25:20
favoritt
Bok i P2 27.08.2009/ Klassiker: De dødes tjern Da André Bjerke lanserte sitt alter ego Bernhard Borge bragte han noe nytt inn i kriminallitteraturen, nemlig psykoanalysen som etterforskningsmetode og forklaringsgrunnlag for forbrytelser. I denne ukas klassiker i Bok i P2 snakker programleder Anne Bøhler med krim-ekspert Nils Norberg og André Bjerkes sønn, psykiateren Espen Bjerke, om hvordan interessen for menneskesinnet preget Bjerkes romaner, og om hvorfor den endret seg etter de fire Borge-bøkene. Vi sender også en modig gruppe ungdommer ut på telttur for å lese høyt og teste om De dødes tjern evner å skremme de som er vant til skrekkfilmer ala Fritt Vilt og Rovdyr. Bernhard Borges udødelige krimklassiker fra 1942 00:24:59
favoritt
Bok i P2 02092009 Margaret Skjelbred har skrevet en oppveksthistorie fra et pietistisk samfunn på 50- og 60 tallet. Litteraturkritikerne Cathrine Krøger og Ole Jan Larsen diskuterer boken. Og møt Ola Wikander, som har skrevet bok om døde språk, og forfatteren Cicilia Samartin som møter fansen i Norge. "Mors bok" - gripende om barndom og gudsfrykt 00:26:12
favoritt
BOK I P2 KLASSIKER Emil i Lønneberget Professor i litteraturvitenskap Vivi Edstrøm er blant dem som kjenner Astrid Lindgrens forfatterskap aller best. 8 år gamle Cornelia van Walleghem har lest historiene om Emil selv for aller første gang. Hvordan hadde Emil fungerte i Cornelias klasse, og hadde han vært en god venn? Emil i Lønneberget - hvem var han? 00:25:52
favoritt
Bok i P2 klassiker Kristin Lavransdatter 23.09.2009 Sigrid Undset fikk Nobelprisen mye på grunn av trilogien om Kristin Lavransdatter. I dette programmet finner vi ut hvorfor den kan kalles alle kioskromaners mor og gjerne kan kalles en god såpeopera for å trekke unge lesere. Sigrid Undsets middelalder-roman 00:25:26
favoritt
Bok i P2 22.09.2009 "En nåde" er Toni Morrisons nye roman og Erlend Loe har gitt ut "Stille dager i mixing part" - anmelderene feller dom. Og vi skal treffe Stavangers fribyforfatter som synes Allah er det fineste ordet på arabisk. Toni Morrison og Erlend Loe 00:26:02
favoritt
Bok i P2 28.10.2009 Klassiker: Montaigne Programleder Ole Jan Larsen finner liv i eldgamle tekster. Michel de Motaignes "Essays" er fra 1500-tallet, men er fremdeles forbilde for moderne essayister. Samtalepartner i programmet er Ole Robert Sunde. Klassiker: Montaigne "Essays" 00:24:24
favoritt
Bok i P2 klassiker Mørkets Hjerte 18.11.09 Joseph Conrads korte romanklassiker fra 1899 er stadig aktuell, selv om han skildrer et Kongo underlagt belgisk herredømme, med slaveri og elfenbenshandel. Likhetstrekkene med dagens situasjon er påfallende. I denne ukens klassiker møter vi en fotograf som har 15 års fartstid i kongo, og som har gitt ut flere bøker inspirert av Conrads roman. Den norsk-kongolesiske legen Katongola Hamba snakker om hvordan boka vekker en rar form for hjemlengsel og minner ham om bestefarens fortellinger om livet på kaffeplantasjen i kolonitiden. En litterær reise til Kongo 00:25:10
favoritt
Bok i P2 25.11.2009 Klassiker: Åndenes Hus - Romanen er sterkere enn jeg husket den, sier chilenske Carolina Johansen, som leste "Åndenes hus" for 20 år siden. Forfatter Pedro Carmona Alvarez har motsatt opplevelse: Som 14-åring åpnet boken et helt nytt rom for ham, nå mener han at Allende skriver "såpeopera-språk" og skildrer "pappfigurer". Programleder er Ragnhild Laukholm Sandvik. Klassiker: Isabel Allende: "Åndenes hus" 00:25:18
favoritt
Bok i P2 30.11.2009 Herbjørg Wassmo og Margareth Skjelbreid skriver om egne famililier, vi har møtt dem hjemme på kjøkkenet. Henning Mankell skriver om fiktiv familie, siste bok om Kurt Wallander er kommet, norske og svensk kritiker diskuterer. Mankell, Wassmo og Skjelbred 00:26:04
favoritt
Bok i P2 04.01.2010 Hvordan blir bokåret 2010? Spennende finske Aino Kallas på norsk, og vi følger en forfatter som gir ut på eget forlag Bokåret 2010,forfatter på eget forlag,Aino Kallas 00:25:59
favoritt
Bok i P2 13.01.2010 Klassiker: Georg Johannesen "Om den norske tenkemåten" av Georg Johannsens er blitt kåret som det viktigste norske sakprosaverket i etterkrigstiden. Hva gjør det så viktig? Kjartan Fløgstad og Hege Langballe Andersen prøver å svare. Programleder er Ragnhild Laukholm Sandvik. Klassiker: "Om den norske tenkemåten".G.Johannesen 00:25:04
favoritt
Bok i P2 26.01.2010 Både kjønnsforsker Wencke Mühleisen og den Nobelprisvinnende forfatter J.M. Coetzee bruker seg selv og sine liv i de to bøkene som omtales i dagens Bok i P2. Boken "Jeg skulle ha løftet deg varsomt over" er Mühleisens dagboksnedtegnelsesaktige fortelling om tapet av moren - den kalles en roman. Det kalles også Coetzees "Sommer" der han sluttfører sin trilogi over forfatteren J.M. Coetzee med sin egen død, og en biografs slit med å fortelle historien om den sky forfatteren. Så er spørsmålet om de to bøkene ER romaner? To romaner med sterkt innslag av selvbiografi 00:25:53
favoritt
Bok i P2 25.01.2010 Hva slags dikt og bilder kom Lars Saabye Christensen, Tom Stalsberg og Lars Eivind Bones hjem med fra sin tur i USA? Vi har sett i, bladd i og lest i "Men buicken står her fremdeles" og syns det er mye vi har sett før. "Taxi" er en roman om en ung, kvinnelig drosjesjåfør i Hamburg på 80-tallet. En vellykket kobling av korte møter mellom sjåfør og passasjerer og en fortelling om en ung kvinne med angst for varige forhold og plikt, sier anmelder Knut Hoem om Karen Duves roman. Tre menn på tur i USA ble bok med bilder og dikt 00:25:58
favoritt
Bok i P2 01.02.2010 Presentasjon av tre av de nominerte bøkene til P2-lytternes romanpris: Niels Fredrik Dahl: "Herre", Britt Karin Larsen: "Det vokser et tre i Mostamägg" og Atle Næss: "Din nestes eiendom". Korte intervjuer med alle fofatterne. Programledere: Marta Norheim og Anne Cathrine Straume P2-lytternes romanpris. Presentasjon av tre bøker 00:24:10
favoritt
Bok i P2 02.02.2010 Vi presenterer tre av de nominerte bøkene til P2-lytternes romanpris: Mirjam Kristensen: "Et rikt liv", Karl Ove Knausgård: "Min kamp 1" og Anne Oterholm: "Toget fra Ajaccioo". Korte intervjuer med alle forfatterne. Programledere: Marta Norheim og Anne Cathrinne Straume P2-lytternes romanpris - presentasjon av tre bøker 00:25:13
favoritt
Bok i P2 25.02.2010 Luke Rhineharts ”Terningmannen” eller ”Dice Man” fra 1971 er en kultroman. Hvorfor? Programleder Anne Bøhler snakker med psykiater Henning Værøy, forfatter og kritiker Pål Gerhard Olsen og journalisten som helst bare kaller seg ”Terningmannen”. Axel Aubert leser utdrag fra ”Terningmannen”, oversatt av Bodil Engen. Klassiker: Luke Rhineharts ”Terningmannen” 00:25:33
favoritt
Bok i P2 31.03.2010 Decameronen av italienske Giovanni Boccaccio - skrevet ferdig på 1350-tallet - er blitt stående som den første europeiske novellesamlingen; frodig, erotisk og humoristisk! Klassiker: Giovanni Boccaccios Decameronen 00:26:00
favoritt
Bok i P2 07.04.2010 Ukas klassiker er Virginia Woolfs "Til fyret". Forfatter Gunnhild Øyehaug fortel at ho er inspirert av Virginia Woolf. Gisken Armand les frå Merete Alfsens omsetjing av romanen "Til fyret". Elles medverkar Anka Ryall, Aina Villanger og Eivor Mæland. Programleiar er Marta Norheim. Ukas klassiker: "Til fyret" av Virginia Woolf 00:26:16
favoritt
Bok i P2 12.04.2010 Svensk krim topper bestselgerlister hjemme og ute, men nå får de advarsler. Fransk forlegger og oversetter syns krimmen står i veien for unge, spennende stemmer fra Sverige. Dette er en bølge som kommer til å gå over, men vi må bli flinkere til å se bakom overskrifter og salgstall, sier svensk forlegger. Den russiske forfatteren Mikhail Sjisjkin har fått mange priser for sin roman "Venushår". Nå kommer den på norsk og har begeistret vår anmelder Marta Norheim. Hun og russisk-ekspert Audun Johannes Mørch møtes i studio. Svenskene får krim-kritikk, om romanen Venushår 00:25:22
favoritt
Bok i P2 20.04.2010 Philip Roth har vært storfavoritt til Nobelprisen i litteratur år etter år - nå er hans 15 år gamle roman Sabbaths TEater oversatt til norsk, og kritikerne Leif Ekle og Jon Øystein Flink har kastet seg over boka der dukkespilleren Mickey Sabbath sørger over tapet av sin promiskuøse elskerinne gjennom 13 år. Det er mye og drøy sex, men en dyp roman av klassikerformat. Bokmessen i London er ikke det sydende hav av bokfolk det skulle vært - når flystansen reduserer antall deltagere blir møteboka til en av de få norske som er på plass veldig tom. Philip Roths Sabbaths Teater + bokmesse i London 00:24:57
favoritt
Bok i P2 mandag 10. mai Bertrand besigye slo alle salgsrekorder med sin debutdiktsamling"Og du dør så langsomt at du tror du lever" i 1993. Nå kommer han med ny bok - "Og Solen Tilber Ingen Andre Guder Enn Sin Egen Styrke" - umiskjennelig i sin egen stil, men også mer lavmælt og sårbar i enkelte dikt, sier vår anmelder. Også i Tyskland er Jo Nesbøs Harry Hole en salgssuksess, og vi snakker med doktorgradsforsker om pauseromshistorier. Bertrand Besigye med ny, heftig diktsamling 00:25:47
favoritt
Bok i P2 18. mai 2010 Marte Norheim og VGs kritiker Sindre Hovdenakk liker John Irvings "Siste natt i Twisted River". Tømmerfløteren Ketchum, far og sønn Baciagalupo og en rekke andre mer eller mindre rare bi-figuerer som utsettes for en rekke mer eller mindre rare tilfeldigheter. Det skal mer til enn datamskiner og mobiltelefoner før håndskriften blir helt borte, sier kalligraf og bokdesigner Christoffer Haanes, men han vil slå et slag for bedre undervisning i håndskrift. Programleder Anne Bøhler John Irvings siste roman er positiv overraskelse 00:26:01
favoritt
Bok i P2 17.05.2010 Programleder Anne Bøhler har alliert seg med et knippe mennesker som har nærlest Bjørnstjerne Bjørnsons tekst. Hvordan står den frem i dag - som dikt og som nasjonalsang? Klassiker: Bjørnstjerne Bjørnsons "Ja, vi elsker" 00:24:58
favoritt
Bok i P2 03.06.2010 Knut Hoem har lest Syn og Segns ferske nummer i lys av at nynorsktidsskriftet nylig fikk pris for Årets tidsskrift. Han er i tvil om det holder og skulle gjerne sett en skarpere profil med mer vitenskapelig stoff for alle. Britiske Jeremy Stangroom har skrevet boken "Ville du spise katten din? - hva etiske og moralske dilemmaer forteller om deg selv" - banal forenklig av moralfilosofiske sprørsmål, sier anmelder Tarjei Skirbekk. Syn og Segns siste nummer - en prisvinner verdig? 00:25:36
favoritt
Bok i P2 Intervju med forfatteren og journalisten Xinran som har skrevet "Tapte døtre - fortellinger om savn og kjærlighet" der hun skriver om alle de fortvilte mødrene som er blitt tvunget til å gi fra seg sine nyfødte jentebarn. Torgeir Larsen og Torbjørn Færøvik anmelder boken. Xinrans "Tapte døtre" 00:25:14
favoritt
Bok i P2 09.06.2010 NRK har strammet inn reglene for podkasting av programmer som inneholder musikk. Siden musikk utgjør en vesentlig del av dagens program, blir ikke denne sendingen podkastet. Vi viser til NRKs nettradio, der du kan høre alle Bok i P2s sendinger fire uker tilbake i tid. Der kan du høre dagens sending, som tar for seg klassikeren "Kom, skal vi synge" av Margrethe Munthe. Podkast-informasjon om ukens klassiker. 00:00:20
favoritt
Bok i P2 15.06.2010 Karls Ove Knausgårds 14 år i Bergen er rammen for bind 5 i Min kamp-serien. Ung og skrivekåt, full og kåt, og aller mest mislykket i alt han gjør, ikke minst skrivingen. Kritikerne er uenige om det blir god bok av dette. I Berlin er noen forlengst døde trestammer fylt opp med brukte bøker som folk leverer og henter etter behov. Og Jens Lapidus har skrevet en ny Stockholm-noir-krim, men denne gangen i tegneserievarianten. Bra forsøk, men teksten taper seg, mener vår anmelder. Min kamp 5, Knausgård går bananas i Bergen 00:25:00
favoritt
Bok i P2 23.08.2010 Den omstridte psykoterapeuten Ola Raknes, elev av Wilhelm Reich, brukte nakenhet, vaginalmassasje og orgonskap som en del av behandling mot angst og nevroser. I den første biografien om Raknes blir dette ikke problematisert godt nok, selv om forfatter Jan Olav Gatland har gjort mye godt og grundig arbeid, mener anmelder Knut Hoem. Laila Stien er kjent for sine noveller, eller fortellinger som hun selv liker å kalle dem, om hverdagsmennesker. Og hun rapper historier fra venner og bekjente hun har en "avtale" med. Nå er hun aktuell med boka "Hjem til jul" og vi har møtt henne. Programleder Anne Bøhler Raknes-biografi og møte med Laila Stien 00:26:14
favoritt
Bok i P2 24.08.2010 Juliet, naked er tittelen på den nye romanen til Nick Hornby. Der møter vi nok en gang mennesker som strever med sine uglamorøse liv, en musikknerd og hans samboer, og en bortgjemt musiker i Amerika. Har han funnet opp en formel? Og hva risikerer han med det? GJester: Leif EKle og Ragna Nordenborg Peter Englunds "Ufredsår" - om Sverige på 1600-tallet er fortalt med stort engasjement. Anne Cathrine Straumes programerklæring for høsten 2010 handler om barn og unge og hva de får å lese. Programleder Anne Bøhler Nick Hornbys popkulturelle sjarm funker fortsatt 00:25:46
favoritt
Bok i P2 26.08.2010 Alle Bok i P2s kritikere, pluss Nazneen Khan-Østrem er samlet i studio for å snakke om Desiland og Oslostaner, skrevet av to forfattere som ber om ulik lesning av romanene sine. Vi har fått temperaturen ned til 37,5 etter Murakami-feberen og spør hva det var vi egentlig fikk vite da han gjestet Norge. Kagge forlag fikk store nyhetsoppslag med sin bok fra Afghanistan i dag, blir snikskyttere samtaleemne på Aschehougs hagefest? Programleder Anne Bøhler Vi snakker om Desi-forfattere og Afghanistanbok 00:26:37
favoritt
Bok i P2 Intervju med Carmona-Alvarez og Wærness som har laget diktantologien "Verden finnes ikke på kartet", spennende norsk fantasy fra Mostue, og "Mordet på Halland" - dansk krim som egentlig ikke er krim, men som er veldig bra! Diktantologi, fantasy og nesten-krim 00:25:35
favoritt
Bok i P2 07.09.2010 Når Knausgård og andre forfattere utleverer seg og sine i bokform gjør det det som tegneserieskapere har holdt på med siden 70-tallet, sier tegneserieekspert Øyvind Holen og gir oss eksempler. Vi har møtt den islanske forfatteren Jon Kalman Stephanson som har skrevet en tidløs fortelling fra et lite fiskevær, og kritiker Knut Hoem har fått dilla på rim og regler! Programleder Anne Bøhler Selvutlevering i tegneserier og islandsk roman 00:25:59
favoritt
Bok i P2 Linn Ullmann og Anne Cathrine Straume om Ian McEwans forfatterskap. Siss Vik direkte fra intervju med McEwan - som foregikk i en patologisal! Ian McEwan for alle penga 00:26:18
favoritt
Bok i P2 13.09.2010 Flere familiehistorier fra Oslo på 80-tallet er rammen for Henrik Langelands nye romanprosjekt. "Verdensmestrene" har mye bra, men også svakheter som hadde trengt en streng redaktørlabb, mener Leif Ekle. Kritiker Knut Hoem har vært i Berlin og kjøpt en av de mest omstridte bøkene der for tida; Thilo Sarrazins meninger om innvandrere, intelligens og genetikk skaper debatt. Vi har også vært flue på veggen i en lesesirkel der vilt fremmede mennesker utveksler meninger om Cora Sandels "Alberte og Jacob". Programleder Cille Biermann Henrik Langelands åttitallsroman "Verdensmestrene" 00:26:02
favoritt
Bok i P2 28.09.2010 Frode Fanebust kaller oljen for dop og Norge en doplanger i sin bok "Selvbedraget - Norge og klimakrisen". Den sterke retorikken risikerer å gjøre oss mer handlingslammet enn vi er fra før, mener kritiker Sindre Hovdenakk, som også har lest en lærebok i det nye faget politisk økologi. Vi har gått på tur i lyriker Bjørn Aamodt og hunden Frodos fotspor. Aamodts dikt om hunden og savnet av den ble til den posthume samlingen "Avskjed". Hunden døde i 2005, Aamodt året etter. Anne Cathrine Straume har lest lisa Aisatos illustrerte barnebok "Odd er et egg". Programleder Anne Bøhler To miljøbøker og Aamodts siste diktsamling 00:25:36
favoritt
Bok i P2 18.10.2010 Vi oppsummerer litteratursymposiet på Odda med Leif Ekle, og Knut Hoem og Ane Farethås diskuterer Carl Frode Tillers "Innsirkling 2", som innfrir alle forventningene! Oppsummering Odda og C. F.Tiller 00:25:04
favoritt
Bok i P2 27012011 Oversetter Nina Zandjani, poet Erling Kittelsen og informatikkprofessor Dino Karabeg om Irans to store poeter Hafez fra 1300 tallet og Rumi fra 1200 tallet. Iransk poesi Hafez og Rumi 00:23:48
favoritt
Bok i P2 19.03.2011 Belgiske Dimitri Verhulst skriver om sin alkoholikerfamilie i romanen "Alle tings bedrøvelighet", noe slektningene ikke setter pris på. Og vi hører om de nominerte til Nordisk Råds litteraturpris fra Island. Barsk barndomsskildring og islandske prisbøker 00:24:29
favoritt
Bok i P2 30.07.11 Dimitri Verhulst er flamsk forfatter som har vunnet internasjonal berømmelse for "Alle tings bedrøvlighet", om det å vokse opp i en gjennomalkoholisert familie. I tillegg snakker han om belgisk identitet, eller finnes den kanskje ikke? Om belgisk identitiet og sår oppvekstroman. 00:23:07
favoritt
Bok i P2 01.10.2001 Intervju med Lene Ask om tegneserieromanen "Hitler, Jesus og farfar", diskusjon om Tomas Espedals nye roman "Imot naturen" (mellom Knut Hoem og Ane Farsethås) og Helga Flatland leser fra sin siste roman "Alle vil hjem. Ingen vil tilbake". Lene Ask, Tomas Espedal og Helga Flatland. 00:23:47
favoritt
Bok i P2 23.03.2012 Japansk tegneserie fra sekstitallet, portrettbok om Ragnar Hovland og Det spørs av Gaarder/Dükakin, og reaksjoner på Nordisk råds litteraturpris. Jostein Gaarder, Hovland og Yoshihiro Tatsumi. 00:33:15
favoritt
Bok i P2, 31.03.2012 Bok i P2 intervjuar Ane Farsethås om Knausgårds forfattarskap i samband med tildelinga av Gyldendalprisen. Farsethås er i arbeid med bok om norsk samtidslitteratur, der Knausgård er eitt av forfattarskapa ho gjennomgår. Leif Ekle har gått gjennom all (nesten all) påskekrimmen og sit att med ein favoritt. Knausgårds forfattarskap, den beste påskekrimmen 00:24:17
favoritt
Bok i P2 09.06.2012 Finnes det en virkelighetslengsel i norsk litteratur, og får det konsekvenser for hvordan vi leser? Ane Farsethås, redaksjonssjef i Morgenbladet og professor Erik Bjerck-Hagen i Bergen diskuterer på grunnlag av bøkene "Herfra til virkeligheten. Lesninger i norsk 00-talls litteratur" og "Kampen om litteraturen. Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og kritikk". Tendenser i norsk 00-talls-litteratur 00:29:03
favoritt
Bok i P2 25.08.2012. Marta Norheim diskuterer Kjartan Fløgstads nye roman, Nordaustpassasjen, med Trygve Riiser Gundersen i Dagbladet, Rune Hallheim i Aftenposten og Knut Hoem i NRK. Kjartan Fløgstads "Nordaustpassasjen" og om forhån 00:26:01
favoritt
Bok i P2 19.01.2013 Programleder Marta Norheim snakker med Vidag Kvalshaug (Aftenposten) om Mikael Niemis nye roman "Fallvann" og med Leif Ekle om Jennifer Egans twitter-øvelse "Den svarte boksen". Mikael Niemi, Jennifer Egan 00:24:53
favoritt
P2s romanpris. Innledende runde Del 1 Juryen diskuterer Eirik Ingebrigtsens "Heimfall. Ei juleforteljing", Vigdis Hjorths "Leve posthornet!" og Per Pettersons "Jeg nekter". Romanpris-diskusjon 00:54:06
favoritt
P2s romanpris Kortversjon av innledende runder P2s lytterjury diskuterer seks romaner og stemmer ut tre: "Heimfall. Ei juleforteljing", "Leve posthornet!", "Jeg nekter!", "Monstermenneske", "Teltmakeren" og "Og været sjiftet og det ble sommer og så videre" P2s romanpris. Oppsummering av bøkene 00:24:32
favoritt
P2s romanpris. Innledende runde Del 2 + første avstemming Juryen diskuterer Kjersti Annesdatter Skomsvolds "Monstermenneske", Atle Næss' "Teltmakeren" og Pedro Carmona Alvarez' "Og været skiftet og det ble sommer og så videre". Utstemming av tre romaner (i går diskuterte de "Heimfall", "Leve posthornet!" og "Jeg nekter". Romanpris-diskusjon 00:54:35
favoritt
P2s romanpris. Finale P2s lytterjury diskuterer Eirik Ingebrigtsens "Heimfall. Ei juleforteljing", Per Pettersons "Jeg nekter" og Pedro Carmona-Alvareez' "Og været skiftet og det ble sommer og så videre" og kårer en vinner. Lytterjury diskuterer tre romaner og kårer vinner 00:55:41
favoritt
Bok i P2 02.03.2013 Hvem får Tarjei Vesaas debutantpris? Svaret får du først i Bok i P2 på søndag! Lørdag morgen varmer vi opp med en samtale om hvordan det hadde seg at Tarjei Vesaas i den herrens år 1964 bestemte seg for å donere alle pengene han fikk for Nordisk råds litteraturpris til nye forfattere. Vi spør også: Kan en oversettelse ødelegge en roman? Bernhard Ellefsen og Leif Ekle diskuterer oversettelsen av "NW" av Zadie Smith. Tarjei Vesaas debutantpris og Zadie Smith 00:24:10
favoritt
Bok i P2 03.03.2013 Hvem får Tarjei Vesaas debutantpris? Svaret får du først i Bok i P2 på søndag! Lørdag morgen varmer vi opp med en samtale om hvordan det hadde seg at Tarjei Vesaas i den herrens år 1964 bestemte seg for å donere alle pengene han fikk for Nordisk råds litteraturpris til nye forfattere. Vi spør også: Kan en oversettelse ødelegge en roman? Bernhard Ellefsen og Leif Ekle diskuterer oversettelsen av "NW" av Zadie Smith. Tarjei Vesaas debutantpris og Zadie Smith 00:26:48
favoritt
Bok i P2 27.4. 2013 Judith Hermann er rekna som ein av dei viktigaste nye stemmene i tysk litteratur. "Alice" er ei novellesamling der det handlar om døden, i alle fall ved første blikk. Adam Johnsen vann Pulitzerprisen med romanen "Barnehjemsbestyrerens barn" der handlinga er lagt til Nord-Korea. det er ei eventyrleg og bisarr krønike om død, men også om kjærleik under ganske spesielle forhold. Roman om Nord-Korea og tyske Judith Hermann 00:24:55
favoritt
Bok i P2 29.06.2013 Bok i P2s sommerserie, der vi møter kjente romanfigurer, starter med et program som gikk første gang sommeren 2012. Vi møter Hans Castorp, hovedperson i Thomas Manns store roman Trolldomsfjellet. Oversetter Per Qvale er den som kjenner Castorp aller best … Møt Hans Castorp 00:23:24
favoritt
Bok i P2 09.11.2013 Denne ukas Bok i P2 går den 9. november - dagen for Murens fall i 1989. Vi snakker om "post DDR-litteratur", særlig Eugen Ruges: "¨Når lyset svinner" og Per Qvales "Trabant". Med Marta Norheim og Knut Hoem. Programleder Leif Ekle. DDR-romaner av Eugen Ruge og Per Qvale 00:24:54
favoritt
Bok i P2 05.01.2013 Tar du vare på mammaen din? Sørkoreanske Shin Kyung-sook skrev en fortelling om å ta vare på mamma, som viste seg å treffe lesere langt utenfor hjemlandets grenser. I den nye romanen "Jeg kommer med en gang" tar hun hos med til hovedstaden Seoul på åttitallet. Det er den siste 2013-romanen som får plass hos oss, før vi nå rydder hyllene for å tilby dere et utvalg av vårens bøker. Om vårens bøker 00:25:09
favoritt
Bok i P2 11.01.2014 En roman om desperat kjærlighet vekker debatt i Sverige. - Alle står jo her i Stockholm, i korridorer og i butikker og diskuterer denne boken, sier Sveriges Radios kritiker Jenny Teleman. Og så skal du få møte en skikkelig klumsete finsk skytsengel! Bli med Bok i P2 på litterær reise til våre naboland i øst. Lena Andersson og Arto Paasilina 00:26:03
favoritt
Bok i P2 18.01.2014 Bok i P2 tar for seg romaner som undersøker populærkulturen med utgangspunkt i David Peace "Red or Dead", en roman om fotballmanager og Liverpool-legende Bill Shankly, Intervju med Frode Grytten hvis forfatterskap har kretset om en rekke populærkulturelle tema. David Peace, Frode Grytten og populærkulturen 00:24:58
favoritt
Bok i P2 08.02.2014 Ukas Bok i P2 handler om Stefan Spjuts "Stallo" en roman som inkluderer skrømt, troll og stallo. Bjørn Gabrielsen fra Dagens Næringsliv og Leif Ekle samtaler med programleder Cille Biermann. Stefan Spjuts "Stallo" 00:24:38
favoritt
Bok i P2 17.05.2014 "Sønner av Norge", vår første nasjonalsong, er ein studie i norsk kraftpatriotisme, og var truleg ein polemikk mot svenskekongen. Den fyndige songen første framprovoserte i 1829 det berømte Torgslaget i Christiania. Men allereie i 1864 var det slutt, då blei songen avløyst av "Ja, vi elsker" som nasjonalsong. Kva skjedde? Og kva med Ja, vi elsker? No har vi sunge den i 150 år, er det på tide å få ein ny nasjonalsong? "Sønner av Norge" 00:25:49
favoritt
Bok i P2 Vi skal snakke om fotball-litteratur idag; hva gjør fotball til litteratur?? Vi har med oss kompetente og entusiastiske gjester som skal drøfte dette, Tom Stalsberg og Cathrine Sandnes Fotballitteratur 00:24:28
favoritt
Bok i P2 16.08.2014 Det er hundre år siden forfatteren Romain Gary alias Emile Ajar ble født. "Med livet foran seg" ble en kjempesuksess da den kom på 70-tallet. Universitetslektor Jørn Boisen og tidligere leder av PRO-senteret, Liv Jessen setter oss inn i denne romanen om Momo, en liten jødisk gutt som vokser opp på et bordell i Paris. Klassiker: "Med livet foran seg" av Emile Ajar 00:26:05
favoritt
Bok i P2 24.08.2014 Programleder Anne Cathrine Straume møtte den argentinske bildebokskaperen Isol (Marisol Misenta) i Oslo - hun er blant dem som har fått den høythengende Astrid Lindgrens minnepris. Leif Ekle viser vei til gamle helter fra lyrikk- og musikkprosjektet Liverpool Scene, som vokste frem på slutten av 1960-tallet. Bildebokskaperen Isol og Liverpool Scene 00:27:52
favoritt
Kulturhuset bok: 04.10.2014 Novellemesteren Kjell Askildsen fylte 85 år denne uka. Journalist Alf van der Hagen har laget en intervjubok som kan kalles Askildsens "memoarer". Hvordan er det mulig, når Askildsen selv hevder at han manglar hukommelse, spør vår anmelder. Dessuten ser vi nærmere på bokhøsten - så langt. Anmeldelse: Askildsen + høstens bøker så langt 00:23:52
favoritt
Kulturhuset bok: 27.09.2014 Kolbein Falkeid er ute med ny diktsamling, Haruki Murakami med ny roman, og Geir Gulliksen med ny barnebok, vi anmelder alle tre bøkene av forfattere det knytter seg høye forventninger til. Anmeldelse: Falkeid, Murakami og Gulliksen/Fiske 00:24:42
favoritt
Kulturhuset bok: 20.09.2014 Kulturhuset bok anmelder høstens bøker. I dag: Carl-Johan Vallgrens "Skyggegutten" og Hanne Ørstaviks "På terrassen i mørket". Programleder er Siss Vik. Anmeldelse: Carl-Johan Vallgren og Hanne Ørstavik 00:24:11
favoritt
Kulturhuset bok: 9.11 2014 Det kommunistiske regimet i DDR sensurerte all litteratur, også norske bøker. Vi har møtt en forlegger som jobbet med dette. Feature: Norsk litteratur bak muren. 00:29:37
favoritt
Kulturhuset bok 21.12.2014 va skjer hvis man forsøker å lese Prøysen med brillene til den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty? Sjeføkonom Helle Stensbak i YS vet svaret. ' Og hvorfor i all verden inkluderer Piketty selv så uhorvelig mange eksempler fra litterære klassikere i sin bestselger Kapitalen i det 21. århundret? De spørsmålene blir besvart når Knut Hoem tar deg med inn i bak de litterære kulissene i dagens Kulturhuset bok. va skjer hvis man forsøker å lese Prøysen med brillene til den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty? Sjeføkonom Helle Stensbak i YS vet svaret. ' Og hvorfor i all verden inkluderer Piketty selv så uhorvelig mange eksempler fra litterære klassikere i sin bestselger Kapitalen i det 21. århundret? De spørsmålene blir besvart når Knut Hoem tar deg med inn i bak de litterære kulissene i dagens Kulturhuset bok. va skjer hvis man forsøker å lese Prøysen med brillene til den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty? Sjeføkonom Helle Stensbak i YS vet svaret. ' Og hvorfor i al Feature: Tomas Piketty - og Prøysen. 00:27:56
favoritt
Feature: Eurokrisens kronikører Rapport fra konferansen "Sea Change" på Litteraturhuset i Oslo, der flere forfattere og intellektuelle møttes for å diskutere finanskrisen i Europa. Sylvia Avallone, Geert Maak og Undine Zimmer 00:26:19
favoritt
21.02.2015 Kulturhuset bok Det skal mot til å skrive om sex for barn. Forfatteren Rune Belsvik kommer i mål med det, takket være varme, humor og evnen til undring. Og går det an å skrive poetisk om kriser, selvmord og forsømte barn uten å havne uti harmonisering eller utidig estetisering? Ja, det gjør det, i hvert fall om man heter Sara Stridsberg. Dette er tema for dagens utgave av Kulturhuset bok, programleder er Cille Biermann. Sex i barnelitteratur og poetisk om selvmord 00:23:03
favoritt
To prisvinnende romaner ute på norsk Juan Gabriel Vasquez' roman "Lyden av ting som faller" fikk IMPAC-prisen, mens Bookerprisen gikk til Richard Flanagans "Den smale veien til det dype nord". Fortjente de dem, spør vi våre kritikere. Fortjente de prisen? spør vi våre kritikere 00:10:42
favoritt
Roseanna av Sjöwall & Wahlöö 50 år I 1965, for 50 år siden, kom den første Sjöwall & Wahlöö-boka ut. Den het "Roseanna" og var begynnelsen på en av kriminallitteraturens største suksesshistorier - en som fremdeles setter spor etter seg i litteraturen og på bokhandlerdiskene. Nå skal vi møte den ene av de to forfatterne. Reporter Leif Ekle dro for et par uker siden til øya Ven på den svenske vestkysten for å møte Maj Sjöwall. Leif Ekle møter Maj Sjöwall. 00:27:30
favoritt
Dødt språk i ny drakt Mea culpa, carpe diem og veni, vidi, vici er vekjente latinske strofer for de aller fleste, men hadde det ikke vært gøy å kunne briljere ordentlig på latin? En ny og moderne ordbok i latin gjør dette nå mulig. Hvor mye latin kan du? 00:17:48
favoritt
30 000 norske barn opplever hvert år at foreldrene skilles Hvert år opplever 30 000 norske barn at foreldrene skilles. Likevel skrives det påfallende lite litteratur for barn om det. Hvorfor skrives det så få barnebøker om dette? 00:14:50
favoritt
Anmeldelse: Forkynnaren av Jan Roar Leikvoll Jan Roar Leikvoll døde i fjor, bare 40 år gammel. Men han rakk å markere seg som en av landets aller sterkeste forfatterstemmer med de fire romanene han ga ut mens han levde. Nå kommer en ny bok fra Leikvolls hånd, basert på etterlatte manuskripter. Ny bok basert på etterlatte manuskripter 00:17:37
favoritt
The Shepherd's Crown Den engelske Fantasy forfatteren Terry Pratchett, døde tidligere i år. Forrige onsdag kom hans aller siste bok, The Shepherd's Crown. Terry Pratchett's aller siste bok kommer 00:17:57
favoritt
Norsk bokpodkasting 16.10.2015 Samtaler om "Handke-debatten - dokumentasjon, videreføring, analyse". Redigert av Kaja Schjerven Mollerin og Henning Hagerup, Eirik Ingebrigtsens roman "Spikrar får fallande plankar", PJ Harvey og Seamus Murphy "Den åpne handa", dikt og fotografier, gjendiktet av Pedro Carmona-Alvarez og Gunnhild Øyehaug , og Kjersti Rorgemoens roman "Håpet og festen". De som diskuterer er P2s kritikere Knut Hoem, Leif Ekle, Anne Cathrine Straume og Marta Norheim. Handke, Ingebrigtsen, PJ Harvey, Rorgemoen 00:44:07
favoritt
Ny bok om en av Norges største litteraturdebatter At Peter Handke fikk Ibsenprisen satte i gang en av de største litteraturdebattene vi har hatt. Alle innleggene er samlet mellom permer – og den er på 700 sider. Så hva har vi lært? Hva har vi lært av Handke-saken? 00:27:45
favoritt
Norsk Bokpodkasting 22.10.2015 NRKs kritikerkvartett Marta Norheim, Knut Hoem, Anne Cathrine Straume og Leif Ekle samles og snakker om hver sin bok - med diskusjoner på tvers. Ukens bøker er Liv Køltzows roman "Melding til alle reisende", Svetlana Aleksijevitsj' "Kister av sink", bandbiografien "De Lillos. Glemte minner, Historien om 230 De Lillos-sanger" av Yngve Knausgård og Lars Lillo-Stenberg - og den Nordisk råd-nominerte romanen "Terminal" av finske Hannu Raittila. Køltzow , Aleksijevitsj, De Lillos, Raittila 00:47:09
favoritt
Twitter-konkurransen #nynov I dag får vi den siste Nynov-finalisten, og samtidig tar vi en oppsummering av alle fem finalistene. I dag gir vi deg den siste finalisten 00:02:16
favoritt
Anmeldelse: "Lovene" av Øyvind Rimbereid Øyvind Rimbereid er en av våre aller viktigste poeter, og når han gjør lovene til tema for en diktsamling, må det være lov å vente seg mye. Lever den opp til forventningene? 00:08:16
favoritt
Det har kommet et skred av musikkbiografier i år DumDum Boys, Hellbillies, Mayhem, The Aller Værste - det har kommet et skred av musikkbiografier i år - men hvem av disse er verdt å lese? Bokanmelder Leif Ekle og kulturjournalist i Dagsavisen Bernt Erik Pedersen. Hvilke av dem er verdt å lese? 00:16:36
favoritt
Bokanmeldelse: Lev vel, alle Far og sønn-forholdet er solid behandlet i verdenslitteraturen. Mor og sønn, derimot, leser vi ikke så ofte om. Hilde Kvalvaag skildrer et temmelig ugreit forhold mellom en mor og hennes tenårings-sønn på tur i Canadas villmark. Roman om den ubehagelige morskjærligheten 00:03:57
favoritt
Bokanmeldelse: Den sjette utryddelsen Gullfrosker fra Panama, dovendyr og neshorn fra Java - alle disse artene står i fare for å dø ut. Er vi på vei mot den største masseutryddelsen siden dinosaurene forsvant fra jordens overflate? Det hevder boka "Den sjette utryddelsen". Ny bok om den største massedøden siden dinosaurene 00:17:30
favoritt
Norsk Bokpodkasting 17.12. 2015 Vårt kritikerpanel - Knut Hoem, Anne Cathrine Straume og Marta Norheim - holder frem lesverdige bøker fra året som er gått. Det er: Michel Hoeullebecq: "Underkastelse", Edouard Louis: "Farvel til Eddy Bellegueule", Morten Strøksnes: "Havboka", Grete Kleppen: "Uventa vendingar", Tiril Broch Aakre: "Redd barna", Gøhril Gabrielsen: "Din, alltid", Inger Wold Lund: "Ingenting skjedde". Minnerike bøker fra 2015 00:36:30
favoritt
Årets aller beste barnebøker Å få lov til å være seg selv. Det er ett av temaene som går igjen i årets barnebøker. Vi tar for oss et lite utvalg av de beste. Anne Cathrine Straume oppsummerer årets barnebøker. Anne Cathrine Straume oppsummerer barnebokåret 00:10:14
favoritt
Dystre fremtidsvisjoner Hvordan ser de skjønnlitterære forfatterne for seg fremtiden? Den blir i alle fall våt! Marta Norheim og Anne Cathrine Straume har lest med fremtidsbrillene på, blant annet i de nye romanene "Før de henter oss" av Peter Strassegger, "Ekspeditøren" av Aksel Selmer, "Bienes historie" av Maja Lunde og "Slekters gang" av Jan Kjærstad. Forfatterne spår en våt fremtid 00:23:42
favoritt
Anmeldelse: En bønn faller til jorden "Den er poetisk, ironisk, brutal og vakker. Vår litteraturkritiker er raus med adjektivene etter å ha lest romanen "En bønn faller til jorden" av en forfatter du garantert aldri har hørt om før. - Poetisk, ironisk, brutal og vakker 00:08:28
favoritt
Bokvåren er her! Vi stirrer i krystallkula etter vårens bokutgivelser. Vi skuer inn i vårlistene 00:13:36
favoritt
Gro Dahle tilbake med ny novellesamling Gro Dahles nye novellesamling «Amerika» handler om en liten familie som på 60-tallet flytter til USA og et barns opplevelse av en utrygg og uforutsigbar verden. Vi anmelder. Om en familie som flytter til USA på 60-tallet 00:06:48
favoritt
Norsk Bokpodkasting 14.01.2016 Marta Norheim, Knut Hoem og Anne Cathrine Straume diskuterer Christer Mjåsets roman "Det er du som er Bobby Fischer", Sema Kaygusuz' "En bønn faller til jorden" og Odd W. Surens bok med noveller og monologer, "Usynlig for verden". Mjåset, Suren og Kaygusuz 00:39:35
favoritt
Hallo, snakker jeg med fasiten? Norske ungdommer ringer norske forfattere for å få hjelp med hjemmeleksene. Gro Dahle måtte trekke ut kontakten etter 78 oppringinger på en kveld. Skolelever tar kontakt med forfattere døgnet rundt 00:08:49
favoritt
Bli bedre kjent med Michel Foucault En skallet franskmann med høyhalset genser og designerbriller er en av verdens mest siterte akademikere. Bli bedre kjent med Michel Foucault og hans diskursbegrep. Ny bok om en av verdens mest siterte akademikere 00:20:22
favoritt
Vi har møtt den argentinske forfatteren Martín Caparrós Vi har møtt den argentinske forfatteren Martín Caparrós, mannen bak "Sult". En bok om hvorfor så altfor mange dør. Og anmelder boka. Mannen bak boken om alle i verden som dør av sult 00:10:13
favoritt
Kritikerne 26.02.2016 Ukens kritikertrio Marta Norheim, Arild Jonsjord og Anne Cathrine Straume diskuterer Carsten Jensens Afghanistan-roman "Den første sten", Pierre Lemaitres seriemorder-krim "Irene" og José Saramagos 50-tallsroman som først er ute på norsk nå, "Lyssjakten". NRKs kritikere kan du også høre i Kulturnytt og Kulturhuset på NRK P2, i Jacobsen på NRK P1 + og anmeldelsene leser du på www.nrk.no. Carsten Jensen, Pierre Lemaitre og José Saramago 00:39:14
favoritt
NRK Bok Orknøyske George Mackay Brown med For øyane syng eg i Diktafon I Diktafon kan du bli kjent med en av Orknøyenes viktigste forfattere. George Mackay Brown er kommet i et utvalg på norsk som har tittelen For øyane eg syng. Gjendikteren Jostein Sæbøe er gjest i Diktafon og leser og utdyper diktene, som alle er skrevet gjennom det "orknøyske nåløyet". Programleder i Diktafon er Annelita Meinich George Mackay Brown på norsk i Diktafon 00:29:10
favoritt
Verre enn først antatt Å sende inn sitt første manus til et forlag er en nervøs affære. Én ting er drømmen om å bli forfatter, men det å dele tankene og ordene sine med - det som i alle fall føles som - hele verden, er noe ganske annet. Da Tora Ørdal Mikkelborg postet sitt første manus med adresse 'Cappelen Damm' for fire år siden var det begynnelsen på en pinefull ventetid. Reporter Andrea Thiis-Evensen fra radiodokumentarkollektivet Frekvens møter også forfatterne Ingar Sletten Kolloen og Vigdis Hjorth for å snakke om avslag og pågangsmot. Første gang sendt i november 2015. Ung forfatter leverer sitt første manus 00:26:56
favoritt
Øystein Lønn-intervju I 50 år har Øystein Lønn bydd oss på hemmelighetsfulle romaner skrevet i en stil anmelderne kaller "cool". Denne måneden fyller han 80 år, og gir ut ny roman, som kombinerer erotikk og politikk. To elskende har møttes tre dager i august hvert år i 11 år, men denne gangen er det noe som skurrer mellom de to. Forfatteren har dobbeltjubileum og ny bok ute. 00:16:46
favoritt
Napoli - byen der Lila og Elena vokser opp Bøkene om de to venninnene Lila og Elena, som vokser opp i brutale omgivelser i Napoli i Italia, har nådd en stor leserskare også her i Norge. Nå i mars kom det tredje bindet i det som kalles Napoli-kvartetten, og Ferrante-feberen har med det fått mer bensin på bålet. Fansen diskuterer på facebook, og de som ennå IKKE har begynt å lese lurer på hva de går glipp av. Tidligere i vår dro reporter Hanne Skrikerud til Napoli, for å få et bedre inntrykk av byen de to jentene vokser opp i og aldri blir helt ferdig med. Ferrante-oversetter Kristin Sørsdal blir heller aldri kvitt den byen: gatelangs med Ferrante-oversetter Kristin Sørsdal 00:26:05
favoritt
NRK Bok Jan Erik Vold om Nelly Sachs i Diktafon Jan Erik Vold er ikke i tvil om at tysk-jødiske Nelly Sachs fortsatt er på lista over de store verdenspoetene, 50 år etter at hun fikk nobelprisen i litteratur. Han ble kjent med diktene hennes på 1960-tallet da Sachs kom i oversettelser både på svensk og norsk. I Diktafon hører vi gjendiktninger av både Erik Lindegren og Åse-Marie Nesse og av Astrid Nordang, som var i Diktafon for et par uker siden, med det nye utvalget hun har utgitt i Aschehougs gjendiktningsserie. Programleder i Diktafon er Annelita Meinich Jan Erik Vold om Nelly Sachs 00:29:22
favoritt
NRK Bok Terje Tørrisplass med Lomen svarar meg i blanke timer i Diktafon Terje Tørrisplass fra Bromma i Hallingdal er ute med sin tredje diktsamling: Lomen svarar meg i blanke timer. Sterke, nære dikt om slekt og natur. Om minner. Drømmer. Mygg og Gråbein. Programleder i Diktafon er Annelita Meinich Lomen svarar meg i blanke timer i Diktafon 00:29:20
favoritt
21.05.2013 Voksen Opplæring, Kalle Larsson Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Voksen Opplæring, Kalle Larsson 00:57:24
favoritt
07.05.2013 Voksen opplæring, Kalle Larsson Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland. Vikar for Olli er Martin Beyer-Olsen Voksen opplæring, Kalle Larsson 00:57:08
favoritt
30.04.2013 Kalle Larsson, Hva skjer'a verden? Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland. Vikar for Olli er Martin Beyer-Olsen Kalle Larsson, Hva skjer'a verden? 01:04:01
favoritt
23.04.2013 Kalle Larsson, Ukens sponsor er Live Nelvik Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Kalle Larsson, Ukens sponsor er Live Nelvik 01:12:27
favoritt
16.04.2013 Kalle Larsson, Ukens sponsor er Thomas Seltzer Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Kalle Larsson, Ukens sponsor er Thomas Seltzer 01:08:18
favoritt
09.04.2013 Kalle Larsson, Ukens sponsor er vår egen utegående reporter Marte Mørland Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Kalle Larsson, Ukens sponsor er Marte Mørland 01:10:01
favoritt
02.04.2013 Voksen Opplæring, Kalle Larsson Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Voksen Opplæring, Kalle Larsson 01:02:21
favoritt
26.03.2013 Kalle Larsson, Ukens sponsor er Tuva Fellmann Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Kalle Larsson, Ukens sponsor er Tuva Fellmann 01:10:51
favoritt
19.03.2013 Kalle Larsson, Phil T. Rich er ukens sponsor Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Kalle Larsson, Phil T. Rich er ukens sponsor 01:09:09
favoritt
12.03.2013 Kalle Larsson, Leo Ajkic er ukens sponsor Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Kalle Larsson, Leo Ajkic er ukens sponsor 01:10:39
favoritt
19.02.2013 Voksen Opplæring, Kalle Larsson, Intervju med Morten Ramm Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Kalle Larsson, Intervju med Morten Ramm 01:06:37
favoritt
12.02.2013 Boller og Burritos Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Kalle Larsson, Intervju med Erik Solbakken 01:07:51
favoritt
28.05.2013 Kalle Larsson, Voksen Opplæring, Ukens sponsor er Siri Kristiansen Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Kalle Larsson, Ukens sponsor er Siri Kristiansen 01:05:34
favoritt
04.06.2013 Kalle Larsson, Voksenopplæring Av Olli Wermskog og Lars Berrum Kalle Larsson, Voksenopplæring 00:57:50
favoritt
11.06.2013 Kalle Larsson, Imiter Lyden av Norge, Voksenopplæring Av Olli Wermskog og Lars Berrum Kalle Larsson, Imiter Lyden av Norge 00:54:47
favoritt
13.06.2013 Grand Finale! Du MÅ høre! Av Olli Wermskog og Lars Berrum Avslutningsepisode med alle medvirkende. 00:54:35
favoritt
18.06.2013 Best of Boller og Burritos Av Olli Wermskog, Lars Berrum og Marte Mørland Kalle Larsson, Imiter Lyden av Norge, Radioteater 00:52:46
favoritt
Dagsnytt Atten 05.05.09 -I kveld får Nina Karin Monsen overrakt Fritt Ord Prisen. Utdelingen møtes med demonstrasjoner. - Hva er galt med å dele ut Fritt Ord-pris til folk med kontroverseille meninger? Spør vi. - Norske politikere lar seg styre av TV. Og TV-redaksjonene styres av jakten på høye seertall. Det viser en ny doktor-avhandling. Og Forfatteren møter både politiker og NRK-direktør til debatt. EU - parlamentet forbyr all import av norske selprodukter. - De handler mot bedre viten og begår knefall for kjendiser, sier lederen i Norges Fiskarlag. Spent situasjon i Georgia: Presidenten påstår at russerne forsøkte å organisere et statskupp i landet i dag. (programleder Eva Nordlund) 00:55:32
favoritt
Dagsnytt Atten 28.04.09 ** Mexicanske myndigheter stenger alle restauranter i hovedstaden, mens leger her hjemme lar folk hamstre Tamiflu. Hysteri eller føre var, spør Dagsnytt 18. ** Byrådssammarbeidet i Bergen sprekker. FrP trekker seg i protest mot bompenge-vedtak. -En tabbe, mener Maria Simonsen. ** Østfold Høyre vil ha partiets innvandringspolitikk nærmere FrP, med blandt annet internering. - Høyre-lokalt møter Høyre sentalt, og FrP i Dagsnytt 18. ** Pakistanske styrker bomber Taliban fra lufta, - Folk frykter at ekstremismen er på fremmasj, sier forsker. 00:55:41
favoritt
Dagsnytt atten 27.04.09 g ble det første tilfellet av svineinfluensa bekrefta i Spania, og dermed er influensaen kommet til Europa. Norske myndigheter tar disse utbruddene svært alvorlig Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell åpner for at bråkete elever kan utvises fra skolen. Elevorganisasjonen protesterer og vurderer aksjoner mot lovendringen. - Stadig flere menn havner i uløkka, sier kjønnsforsker Jørgen Lorentzen. Stor økning i antall fedre som ikke bor sammen med barna sine. -Ligger løsningen på dagens økonomiske krise i et UTVIDA DEMOKRATI? Spør Audun Lysbakken i ny bok, mens VI spør hva Lysbakken MENER med utvida demokrati. 00:56:05
favoritt
Dagsnytt Atten 24.04.09 * Regjeringens forskningsmelding er svak og tyder på at forskningsministeren er blitt overkjørt av statsministeren, sier forskerne. I dag ble planene for fremtidens forskning presentert * Verdens største tviler har bestemt seg - Lars Sponheim sier ja til EU.. i hvert fall kanskje. Fint, men av feil grunn, sier høyreleder Erna Solberg og * Umulig å beholde judaspengene. Homoaktivist Kim Friele gir tilbake Fritt Ord-prisen i protest mot årets vinner 00:56:06
favoritt
Dagsnytt Atten 16.04.09 Det er på Sri Lanka at Norge har spilt sin største og viktigste rolle siden vikingtiden, sa Erik Solheim i fjor. - Hva sier han i dag, som myndighetene på øya har strøket Norge fra rollelisten. Alle overfallsvoldtekter i Oslo de tre siste årene, er begått av ikke-vestlige innvandrere. Kvinnefiendlig kultur er årsaken, mener somalisk forfatter, - De trenger behandling, men får det ikke, sier psykolog THORE LANGFELDT En utredning i forsvaret åpner for felt-imamer. - Et uhørt forsøk på snikislamisering, mener FRP. Russland opphever anti-terroroperasjonen i Tsjetsjenia. Hva betyr det for sivilbefolkningen, spør Dagsnytt 18. 00:56:07
favoritt
Dagsnytt Atten 03.04.09 * NATO er 60 år men kan gå i oppløsning hvis defaitismen fra det afghanske felttog tar overhånd: Parolen om å være en forsikring for fred og frihet utfordres kraftig i Kabul * Kristin Halvorsen vil bruke 20 milliarder av Oljefondet på uland og miljø. Oljefondet har blitt et rødgrønt propagandafond, raser FrP. * Er Staten blitt mer åpen for borgerne som alle regjeringer har lovet i årevis spør vi, siden Forvaltningsmeldingen ble lagt frem idag * Forfatteren Per Pettersson fikk i dag Nordisk Råds Litteraturpris for romanen "JEG FORBANNER TIDENS ELV" Prisdrysset fortsetter altså, og forfatteren kommer til oss i Dagsnytt 18. 00:55:56
favoritt
Dagsnytt atten 01.04.09 Obama har allerede hatt gjennombrudd for nedrusting og menneskerettigheter i samtaler med Russland og Kina i dag. "Gledelig", sier norsk fredsforsker. * Morgendagens G-20-møtet er en historrisk mulighet for å få verdensøkonmien på biena, mener professorer. Det er økonomene som har skapt krisen, mener økonomi-professor. * Momsfritak for frivillige organisasjoner er en viktig kampsak, mener Senterpartiet, og stemmer NEI til momsfritak i Stortinget i morgen. - Politisk spill, mener KrF. * Årets vinner av Sofieprisen er den tidligere miljøvernminister i Brasil MARINA SILVA . En regnskogens og Amazonas' "Jean d´Arc", sier stifteren av prisen, Jostein Gaarder. 00:55:52
favoritt
Dagsnytt atten 30.03.09 vis Nasjonalgalleriet skal flyttes, kan bygget like gjerne rives. Det mener arkitekt som møter kulturministeren i Dagsnytt atten. Arkitektkonkurranse for nytt Nasjonalmuseum lagt fram i dag. * De som kontrollerer Norges Bank og Oljefondet er ikke kompetente nok. Det mener finanstopp som selv sitter i utvalget som kontrollerer sentralbanken. * Vi må godta økte klimautslipp fra landbruket hvis verden skal få nok mat, mener landbruksministeren. Det dummeste vi har hørt på lenge, svarer Framtiden i våre hender. og * Barack Obama er ikke fornøyd med redningsplanene til den amerikanske bilindustrien. GM og Chrysler må levere nye planer for å få mer økonomisk støtte. ------------------------------ Dette er noen av sakene i dagens Dagsnytt atten på P2 og NRK2. Sigrid Sollund i studio ønsker velkommen... 00:56:03
favoritt
Dagsnyt Atten 27.03.09 *SP-lederen vil ikke provosere regjeringspartnerne, sa hun ved landsmøtets start mens Ola Borten-Moe ser en SV-trussel mot frihet og integritet. *Obama med ny Afghanistan-strategi. - Det viktigste blir å hindre at landet blir rede for nye terrorangrep mot USA. * Norsk arkitektfirma vant konkurransen om å tegne det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. - Juryen har tatten dristig avgjørelse, sier arkitekturkritiker LARS ELTON. * Pollenvåren kan bli tøff for allergikerne. Staten stikker kjepper i hjulene for effektiv medisinflyt, mener allergispesialister. *Når Arne Bendiksen skrudde på sjarmen, kunne han overtale hvem som helst til hva som helst, minnes tidligere musiker-kollega. Bendiksen døde i går kveld, 82 år gammel. 00:55:47
favoritt
Dagsnytt atten 23.03.09 ykisk syke gjerningsmenn har drept 18 mennesker de siste fem årene. - Myndighetene har en papiropplevelse av virkeligheten, sier psykiater. * Au pairer blir brukt som slaver, mener LO. Nå krever organisasjonen at ordningen avvikles hvis ikke myndighetene stammer inn kontrollen * SV vil kvitte seg med alle privatskoler. Dette er totalitært og lukter gammelkommunisme, mener Misjonssambandet. Heller ikke Steinerskolen er særlig fornøyd. * I dag begynte rettssaken mot den eneste overlevende terroristen etter terrorangrepet i Mumbai i fjor. Hva får det å si for forholdet mellom Pakistan og India, spør vi i Dagsnytt atten -------------------------------- Vel møtt til ukas første Dagsnytt atten på P2 og NRK2. I studio denne mandagen: Sigrid Sollund 00:55:26
favoritt
Dagsnytt Atten 20.03.2009 TOPPER Arbeids- og inkluderingsministeren lover opprydding i NAV - 710 millioner ferske kroner tilføres. Anne Orderud Paus som var målet for den eller de som sto bak trippeldrapene på Orderud går i 1999. Det PÅSTÅR privatetterforsker Tore Sandberg etter nytt teknisk funn Politiet overså og han forklarer i Dagsnytt Atten. Eldre demente blir dopet ned for å holde seg i ro, sier overlege ved sykehjem. Er dette måten vi skal ta vare på våre gamle når vi idag har 3 ganger fletre pleietrengende enn for 40 år siden, spør vi? En av fire prester møter veggen, og nå vurderer flere å gå til streik. Prestegjerningen er ikke bare et kall, det er hardt arbeid, sier Presteforeningen 00:55:44
favoritt
Dagsnytt Atten 19.03.09 * Statssekretær Raymond Johansen BLIR ny partisekretær i Arbeiderpartiet. I dag er han gjest her i Dagsnytt 18. *SVs landsmøte er i gang. Hvor hardt har regjeringsdeltakelsen egentlig slitt på partiet, spør vi? *Joseph Fritzl ble i dag funnet skyldig på ALLE tiltalepunkter, og dømt til LIVSVARIG forvaring. *Fattige mennesker i U-land er prøvekaniner for medisiner som skal kurere rike i vesten. FNs etiske kontroll i utviklingslandene må styrkes, forlanger etikk-professor Jan Helge Solbakk. *Storstreik i Frankrike - mot president Sarkozys politikk. Fagbevegelsen har stor støtte i folket, men ikke i regjeringa. * Fattige mennesker i U-land er prøvekaniner for medisiner som kurerer rikinger i resten av verden. Styrk FNS etiske kontrollkomiter i utviklingslandene, forlanger medisinsk etikk-professor. *Kampanjen "Har du det i deg" skal rekruttere flere lærere. - Bortkasta tid og penger, mener Kristin Clemet, som møter Tora Aasland til debatt. 00:56:00
favoritt
Dagsnytt Atten 17.03.2009 *Partisekretær Martin Kolberg lover å fortsette kampen mot radikal islam - mens nestlederen i SV mener Arbeiderparti-sekretæren gjør en liten sak til et stort problem. *NRK må ikke ødelegge lørdagskvelden, mener høyremann og medlem i kringkastingsrådet, Hallgrim Berg, mens kulturredaktøren i Klassekampen vil ha mer fotball.. * Presidenten på Madagaskar trekker seg, hæren godtar ikke avgangen. (programleder Per-Arne Bjerke) 00:55:50
favoritt
Dagsnytt atten 03.03.09 Det kan bli forbudt med selprodukter i EU. - Regjeringens Europa-politikk har spilt fallitt, sier Høyre. * Se til Skottland, der er alt blitt bedre etter at de kastet markeds-tankegangen ut av helse-sektoren, viser ny rapport. * Olje-utvinning i nord vil gi flere tusen arbeidsplasser ifølge ny undersøkelse. Faktagrunnlaget er syltynt, fnyser Bellona. og * Det skal graves i søppeldynger, rennesteiner og latriner - nå skal arkeologene undersøke århundrene etter reformasjonen. 00:55:32
favoritt
Dagsnytt Atten 27.02.09 *** Det blir svært vanskelig å bygge opp igjen Gazastripen uten en palestinsk samlingsregjering. Det mener Jonas Gahr Støre som besøkte de krigsherjede områdene i dag. *** Forskningsrådet krever at all forskning legges ut på nettet. - Lite gjennomtekt, mener forskere. *** I dag falt dommen i Rasool-saken. - Den er helt unik i norsk rettsammenheng, mener journalist som har fulgt saken. og *** Forskere vil gi gravide tilbud om ultralyd når de er 12 uker på vei? Nok et skritt mot sorteringssamfunnet, mener Høyre. 00:56:09
favoritt
Dagsnytt atten 25.02.09 * Kirken vil ikke stille seg bak Siv Jensens korstog mot islam, mener prost Trond Bakkevig. - Presteskapet er på kollisjonskurs med kristne flest, svarer Frp * Barack Obama setter skyhøye mål i talen sin til Kongressen. - Fallhøyden er like stor, ifølge USA-ekspert * Dødssyke anorektikere nektes privat behandling som fungerer. -Trist at venstresidens ideologi går foran pasientenes beste, sier opposisjonen og * Oslo sentrum bør skifte navn til Kristiania, synes et flertall i bystyret. Tåpelig forslag, mener Rune Gerhardsen ----------------------------------------------- Velkommen til Dagsnytt atten på NRK2 og P2 denne onsdagen. jeg heter sigrid sollund 00:55:51
favoritt
Dagsnytt Atten 23.02.09 ** Siv Jensen vil hindre snik-islamisering og møter utenriksminister Jonas Gahr Støre til debatt. - Men hvor islamisert er vi allerede? spør Dagsnytt 18. ** Deler av Nav-reformen utsettes. - En bauta over regjeringens udyktighet, sier Høyres Jan Tore Sanner ** Økende kritikk mot paven - nå kommer kravet om at han bør gå, også fra egne rekker. ** og vi får besøk av den nye generalsekretæren i Norges Røde Kors. Han heter Børge Brende. 00:56:05
favoritt
Dagsnytt Atten 20.02.09 ** Justisdepartementet slår full retrett i hijab-saken, men har justisministeren kontroll over hva som skjer i sitt eget departement, spør vi når Knut Storberget kommer til Dagsnytt 18. ** Politikerne bygger veier bare for å sanke stemmer, hevder professor. ** Ni av ti ansatte i NAV får ikke nødvendig opplæring. - Nå må Regjeringen bla opp penger slik at rotet i NAV ikke går ut over de ansatte, sier lederen i UNIO, Anders Folkestad. ** OG forholdet mellom USA og Kina det viktigste mellom to land i verden i dag, mener forsker - mens Hillary Clinton har landet i Beijing. ------------STEMPEL---------- ** God fredagskveld - og velkommen til Dagsnytt 18, der vi også skal feire Annette Sagens historiske medalje i det aller første hopp-VM for kvinner. Jeg heter Per-Arne Bjerke. 00:55:57
favoritt
Dagsnytt atten 16.02.09 Fastlegene må ha færre pasienter og jobbe mer på skoler og sykehjem, mener regjeringen. - Det innebærer 2000 flere leger, og hvor kommer de fra, spør Allmennlegeforeningen TV-2 journalist anklager både politi og riks-synsere for at attentatet på William Nygaard ikke er oppklart. - Vi markerer 20 års-dagen for fatwaen mot Salman Rushdie. HUGO CHAVEZ kan velges til president til han dør, avgjorde folket i Venezuela. - Et mareritt, mener kritiker fra Høyre Fremskrittspartiet vil dømme 17-åringer til behandling og avrusing i mer usiviliserte strøk av landet. - Kynisk og kaldt, mener Kristelig Folkeparti. (programleder Sverre Tom Radøy 00:55:38
favoritt
Dagsnytt 18 13.02.09 * Regjeringen lover full gjennomgang av NAV-etaten FORDI arbeidsløse ikke får den hjelpEN de har krav på. - Regjeringen har vært mer opptatt av å hjelpe bankene enn folk flest gjennom finanskrisEN, mener Jan Tore Sanner i Høyre * Erik Solheims nye stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk er et SV-seminar verdig, sier Venstre. Ambisiøse mål er ikke nok, hevder Kirkens Nødhjelp. De møtes alle i Dagsnytt 18. * Fylkene overtar ansvaret for riksveiene, men det følger ikke med noen penger. Trafikk-organisasjonen frykter det vil gå på vei-sikkerheten løs. * Svenske myndigheter overvåker nordmenns elektroniske kommunikasjon til utlandet. - Helt horribelt, sier norske jurister - som nå melder Sverige inn for menneskerettighetsdomstolen. * Den norske filmen Nord fikk Kritikerprisen under filmfestivalen i Berlin i dag. Vi gratulerer manusforfatter Erlend Loe. 00:55:51
favoritt
Dagsnytt Atten 10.02.09 *Israelerne går idag til valgurnene. - Landet går i høyremilitant retning og palestinerne har grunn til å frykte framtida, mener norsk forsker. *Situasjonen i Midtøsten og i Afghanistan bekymrer utenriksminister Jonas Gahr Støre aller mest. I dag holdt han sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget. Høyre-leder Erna Solberg mener Støre har FOR stor tro på dialog, og er for SVAK når det gjelder menneskerettigheter. *Behandlingstida ved mange NAV-kontorer er nå så lang, at arbeidsløse må gå på sosialkontoret mens de venter. - Helt håpløst, sier FrP. - Enda et tegn på at NAV-reformen er mislykka, sier professor i soialmedisin. (programleder Eva Nordlund) 00:56:03
favoritt
Dagsnytt atten 09.02.09 Banker og bedrifter venter på 100 milliArder kroner, men NÅR er de på bordet og HVEM tar regninga? Finansminister Kristin Halvorsen svarer. - Den økonomiske krisa gjør oss ALLE til sosialdemokrater, sier kommentator Arne Strand. Mens Jens Ulltveit Moe mener den amerikanske æra nå er over. Har HAN også falt for sosialdemokratiet, spør vi. Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg foreslår Felles nordisk innsats-styrke. De nordiske utenriksministerne er begeistra. Og Kvaliteten på familiebarnehagene er for dårlig og reglene må strammes inn, sier kritikerne. - Da vil tusenvis av barn blir stående uten barnehageplass, svarer Private barnehagers forbund. 00:56:10
favoritt
Dagsnytt Atten 06.02.09 Regjeringen legger om lærerutdanningen. -De har skjønt poenget, men gjør ikke noe med det, sier Venstre. - Reindriften i Finnmark kommer til å dø hvis ingen griper inn, sier Olav Gunnar Ballo. Han møter Nils Henrik Sara til debatt på samefolkets dag. - Regjeringspartiene på Stortinget gir ekstra skattelette til næringslivet. Industrien er fornøyd, mens opposisjonen mener tiltakene er dårlige for bedriftene. - Og Dagsnytt atten skal på filmfestival-tur til Berlin, der blant annet en norsk film står på programmet. (Men kanskje ikke den filmen du skulle tro...) 00:55:54
favoritt
Dagsnytt Atten 02.02.09 * Bare åtte nye lærere er blitt ansatt det siste året. Samtidig lover SV på ny gratis skolemat. Litt av en prioritering, sukker Høyre * Israel er en apartheidstat, mener advokat. Nå ber han regjeringen jobbe for å stoppe etnisk diskriminering i Israel. * Røykere må betale mer i forsikring enn andre. Hva blir det neste, spør Helsedirektoratet og kaller bransjen inn på teppet. Vi tjuvstarter møtet i Dagsnytt atten og * Det har ikke vært så lyse utsikter for Somalia på 20 år, sier Somalia-ekspert. Ny president skaper håp på Afrikas Horn. (programleder Sigrid Sollund) 00:55:56
favoritt
Dagsnytt Atten 30.01.09 Ny lov gir Ingelin Killengreen mulighet til å lede Politidirektoratet i tre år til. - Prinsippløst av Justisministeren, mener politiske kommentatorer ikveld - Norge har fått gjennomslag for at Nordområdene må vektlegges tyngre i NATO og slipper å stå i kø mer etter f.eks Latvia for oppmerksomhet i alliansen. - Kronprinsesse Mette-Marit bør trekke seg fra styret i Kirkens Bymisjon, mener redaktør i Vårt Land. Mens KrF mener hun bør sitte. - Skiløper fikk munnkurv av sportssjef etter å ha snakket høyt om farlig tynne skiløpere. Sportssjefen møter ekspert på spiseforstyrrelser, Jorunn Sundgot-Borgen til debatt i dagsnytt 18. 00:55:44
favoritt
Dagsnytt Atten 23.01.09 Filosofen Tariq Ramadan som kalles Islams svar Luther til Dagsnytt 18: Mannen er en islamist, mener skribent. - Ny rapport viser at lekser øker forskjellene i skolen. - Lekser skaper tapere og er et overgrep mot barna, mener lege. Lekser er norsk skoles minste problem, svarer Høyre -- *Barack Obama varsler ny linje i utenrikspolitikken, men vil vi merke forskjell, spør vi i vårt panel. * Den kongolesiske opprørslederen Laurent Nkunda er arrestert. - Kan føre til større lidelser for sivilbefolkningen, mener Kongo-ekspert MORTEN BØÅS. *ERIK SOLHEIM kom hjem fra Burma i dag. Og kommer rett hit til Dagsnytt 18. Programleder Hans-Wilhelm Steinfeld 00:55:17
favoritt
Dagsnytt atten 22.01.09 *9 av 10 industri-bedrifter melder om avbestillinger og stans i nye ordrer. - Industrien er i FRITT FALL, sier sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri - som møter statsminister Jens Stoltenberg i studio. *- Israel MÅ åpne opp for nødhjelp til Gaza, sier statssekretær RAYMOND JOHANSEN. Mens Israel sier at palestinerne får den hjelpen de trenger. *Det blir nyvalg på Island. - Regjeringa har tapt ALL tillitt og kontroll, sier landets største opposisjonsleder. Og Språkprofessor Finn-Erik Vinje sier han "besvimer av latter" over navnene til barna til Ari Behn og Märtha. - La prinsessen og familien være i fred, ber sjefredaktøren i Vårt Land. 00:55:44
favoritt
Dagsnytt atten 19.01.09 Skjør våpenhvile i Gaza. Enorme ødeleggelser og stort behov for hjelp, melder NRKs reporter fra Gaza by. Ny lov garanterer funksjonshemmede adgang til offentlige bygg, men staten bruker 20 år på ombygginger. Det er for seint, mener handikapforbundet . Regjeringen vil fjerne blasfemi-paragrafen, men skjerper loven mot å krenke religioner. Dét bekymrer redaktørforeningen. Prostituerte må få sluttpakke for å finne seg nye jobber, mener SV. Politisk SVADA, svarer Liv Jessen i PRO-senteret Avisene må likestille bokmål og nynorsk hvis de skal beholde momsfritaket, mener tidligere NRK - topp Tor Fuglevik. Ikke aktuelt, svarer Aftenposten. Og grøssernes mester, Edgar Allan Poe, ble født for to hundre år siden i dag. Det skal vi også markere i Dagsnytt Atten 00:55:55
favoritt
Dagsnytt Atten 16.01.09 * Israel har tatt i bruk en ny doktrine på Gazastripen hvor det ikke skilles mellom sivile og militære mål, og det betyr større sivile lidelser. * Det må opprettes en spesialdomstol for Midtøsten for å dømme de ansvarlige bak krigsforbrytelselsene. Det mener høyesterettsdommer. * George W. Bush holdt sin avskjedstale i natt, han mener selv at krigen i Afghanistan og Irak har gitt positive resultater. * Del ut bibler og innfør bordvers, foreslår oppvekstkomitéen i Arendal. De vil snik-kristne elevene, svarer elevorganisasjonene. og * - "Det er alarm på vegne av vanvittig mange". Are Kalvø og Espen Berank Holm slutter i Hallo i uken. Men først kommer de hit til Dagsnytt 18. 00:55:45
favoritt
Dagsnytt atten 07.01.09 TOPP: Usikker optimisme i Midtøsten. Israel og selvstyremyndighetene har inngått en avtale, ifølge frankrikes president, men ikke ifølge Israel selv. Hamas er ikke med i forhandlingene, men kommer styrket ut av krigen uansett utfall, hevder eksperter. Hva er det som gjør Hamas til en vinner sett fra flykningleierne i Gaza, spør Dagsnytt 18. Skuespillerforbundet oppfordrer norske teatre til politiske markeringer til støtte for palestinerne. - Respektløst overfor publikum, sier FrP. Skal alle friske kvinner fra kreftbelastede familier få vite om kreftrisiko? - Det vil redde mange liv, men før til at mange friske organer fjernes, mener offentig utvalg. 00:56:02
favoritt
Dagsnytt atten 05.01.2009 - Israel avviser alle forslag om våpenhvile i Gaza. Dette er tidspunktet for en ny Oslo-prosess, sier JAN EGELAND. Vi spør JONAS GAHR STØRE om det finnes politiske løsninger. - Legg ned Norges Forskningsråd, mener Bergensprofessor. Han møter rådslederen i Dagsnytt Atten. - Bløff på forsiden og dårlig journalistikk inni. Ikke rart at leserne velger bort tabloidaviser, mener tidligere VG-sjef. - Og ingen vil sponse Hamsun-jubileet. Er det feigt ? Programleder Alf Hartgen 00:55:58
favoritt
Dagsnytt atten 02.01.2009 ** Nødhjelp kommer ikke frem til de trengende på Gaza. - Gaza er verdens største fengsel, sier palestiner til Dagsnytt 18 ** Ny stans i gassleveransene truer EU mitt i januarfrosten: Russland ber om ekstraordinært møte i Europarådet i dag. ** Et utviklingsutvalg nedsatt av Miljø- og utviklingsdepartementet, går inn for å stanse all videre oljeleting i fem år. - Dette vil legge store deler av oljeindustrien død, sier Oljeindustriens Landsforbund. ** Juss står mot vitenskap i diskusjonen om Snåsamannens egenskaper - høyesterettsadvokat møter professor i medisin til debatt i Dagsnytt 18. ** Cuba feirer 50 år med revolusjon, men vil revolusjonen leve i 50 nye år? Nei, mener cubaner som mener Fidel Castro allerede er død. ** I år blir det Oksens år i følge den kinesiske kalender. Troen på dyretegnene er sterk i Kina. 00:55:45
favoritt
Dagsnytt Atten 30.12.08 *Norge gir 30 millioner kroner i nødhjelp til Gaza. - Situasjonen er prekær, sier JONAS GAHR STØRE. *Politiets overtidsbruk lå på et lavnivå da politifolk begynte å nekte overtid. Det viser ferske tall fra Politidirektoratet. - Ingen tvil om at det har vært en politiaksjon på gang, sier politimester Anstein Gjengedal i Oslo. *Møt fotografen og eventyreren Paul Olai-Olssen, som i årevis har studert Balkan, Venezia og Egypt fra sykkel og kajakk, og av og til fra tog og buss. Bilferier tilhører forrige århundre, mener han. *Demp lysene i byen, sier Venstres nestleder, som vil ha stjernehimmelen tilbake. - Vil hun ha blendingsgardinene tilbake? spør FrP. *SV glemmer familiepolitikken og felleskapet, hevder tidligere stortingsrepresentant for SV, Torild Skard, - som møter Bård Vegard Solhjell til debatt. Og VG får ny politisk redaktør fra 1. januar: Hanne Skartveit er gjest i Dagsnytt 18. 00:55:49
favoritt
Dagsnytt Atten 23.12.2008 TOPPER Innvandrere har høyere trygdeforbruk enn resten av befolkningen, viser tall fra statistisk sentralbyrå. - Enkelte innvandrergrupper er fullstendig avhengige av velferdsordninger, sier Frps PER-WILLY AMUNDSEN, som møter Arbeids- og inkluderingsministeren til debatt. Monarkiet må avvikles, før det går helt galt med vår kongefamilie, mener statsvitenskap-student Marielle Minutella. Hun møter dannet motbør fra kongebok-biograf Per Egil Hegge i DagsnyttAtten. Tiden for billig gass går mot slutten, sa Russlands statsminister Vladimir Putin til verdens største, gassproduserende land i Moskva idag. - Utdaterte steriotypier råder når norske tegneserier omtaler andre kulturer, mener journalist MALA WANG-NAVEEN. - Vi må tillate videre grenser innen denne sjangeren, svarer Anders Heger. Åtteåring i Saudi-Arabia ble giftet bort til en 58år gammel mann, og hun nektes skilsmisse. Norsk matskribent nominert til pris i kokebøkenes Oscar-utdeling. Han hyller Bergensk 00:56:02
favoritt
Dagsnytt Atten 19.12.08 19.12.08 - Konebankerne skal straffes hardere mens tyvene skal straffes mildere - forslag til ny straffelov lagt fram for Stortinget i dag. - Øystein Djupedal blir fylkesmann i Aust-Agder. Det oser av politisk kameraderi, svarer Per-Kristian Foss. - Prisen på olje fortsetter å falle, til tross for kutt i produksjonen. - Hamas forlenger ikke våpenhvilen med Israel. Fare for opptrapping av den militære konflikten på Gaza. 00:55:47
favoritt
Dagsnytt atten 16.12.08 Terrorfrykt i Frankrike. sprenstoff funnet på kjøpesenter i Paris. - Presidenten maner til ro. Arbeiderpartiets Jan Bøhler vil stenge kranene klokka to. - Mener Siv Jensen har skylda for natte-fylla. Wall Street-investor svindlet for 50 milliArder dollar. - En ufattelig historie, sier Børsekspert Norge gir Pengestøtte til irakere som drar hjem, frivillig. - Lokkepenger, mener Amnesty Skyhøye forventninger til Barack Obamas nyutnevte miljøteam - Forventninger er skuffelsens mor, sier forske 00:56:07
favoritt
Dagsnytt Atten 11.12.08 *Fritt fram for politisk TV-reklame etter at Norge tapte sak for menneskerettighetsdomstolen. Kulturministeren vurderer å anke. *Alle kutter rentene, bortsett fra Lånekassa. Der skal det bli dyrere å låne penger. - Hvor er logikken? spør vi. *Frelsesarmeen mister statsstøtte på grunn av sin holdning til homofile. - Urimelig, mener misjonssambandet. *og - mot slutten av denne sendingen skal du få vite hvem som er årets nordmann. 00:56:05
favoritt
Dagsnytt atten 08.12.08 - Justisminsteren vil ha strengere alkoholpolitikk for å få mindre gatevold. Mer politi er det som trengs, svarer utelivsbransjen, som mener de TAR sin del av ansvaret. - Ufattelig krenkende og dypt smakløst, sier historieprofessor om Otto Jespersens Jødevitser. Tull - dette må alle tåle, svarer TV - 2 . - NRK ble dømt for å ha vist vist nakenscene med Gøril Mauseth. En stor seier, mener skuespillerne - men dommen blir anket. - Det er feil at Prøysens musevise ble sensurert - det sier biograf Ove Røsbak. Han møter Da Capo-general Vidar Lønn Arnesen til førjulsdebatt i Dagsnytt Atten. ' -------- Det er noen av temaene her i P2 den nærmeste timen, jeg heter Alf Hartgen 00:55:57
favoritt
Dagsnytt Atten 05.12.08 TOPPER - USA trenger en NEW DEAL for vår tid, sier professor Paul Krugman. I morgen får han Nobels økonomipris i Stockholm. I kveld er han gjest i Dagsnytt 18 - Norske politikere må anerkjenne at vi kriger i Afghanistan, sier soldater, som også vil kalle seg krigsveteraner. De møter Forsvarsdepartementet til debatt. - Patriarken i Russland er død, Overhodet for 200 millioner russisk-ortodokse var viktig for åndelig samling etter at ateiststaten USSR ble oppløst. - Dødssyk kreftpasient skulle få 900.000 i erstatning etter legetabbe. Men han får bare en brøkdel. Grunnen er at han snart skal dø. - Prestisjeprosjektet Henrik Ibsens Skrifter, sprekker med over 20 millioner kroner. Arrogant av de bak prosjektet å ikke styre økonomien mener kulturredaktør. 00:55:13
favoritt
Dagsnytt atten 01.12.2008 Helseministeren vurderer å gi heroin til narkomane. - Naivt, mener forskningsdirektør. SV-representanter bør gå ned i lønn, mener Carl I Hagen. - Absurd svarer INGA MARTE TORKILSEN. De årlige innsamlingsaksjonene i NRK ville blitt stemplet som korrumperte i andre land, sier professor Terje Tvedt. Det synes NRK-sjefen er for drøyt. Alle spor fra Mombay peker mot Pakistan. Frykt for opptrapping av konflikten mellom de to atom-maktene. (programleder Sverre Tom Radøy) 00:55:27
favoritt
Dagsnytt atten 25.05.09 * Haakon Lie er død, Arbeiderpartikjempen ble 103 år gammel * Verden fordømmer Nord-Koreas atomprøvesprengning. Et forsøk på å bli hørt - men man kan ikke sprenge seg til forhandlingsbordet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. * Frp vil åpne for aktiv dødshjelp i Norge. - Det blir galt å gradere menneskeverd, mener SV-politiker og lege Olav Gunnar Ballo. * Festspill-direktør Per Boye Hansen stoppet også andre forestilling av "Vildanden" under festspillene i Bergen i natt - fire timer på overtid var stykket fortsatt i første akt. Han er beredt til å gjøre det samme i fire netter til! * Norsk klatrer alvorlig skadet etter enebestigning av Mount Everest. Setter rekordjakten i Himalaya sikkerheten til side, spør vi? ------------------------------- Dette er blant sakene i Dagsnytt atten på P2 og NRK2 i dag, der vi også skal snakke med filosof Lars Fredrik Svendsen om liberalisme. Jeg heter Sigrid Sollund 00:55:56
favoritt
Dagsnytt Atten 27.05.09 * Siv Jensen og Fremskrittspartiet kan ikke styre landet ut av den økonomiske krisa, sier Jens Stoltenberg. Siv Jensen og Jens Stoltenberg møtes til debatt i Dagsnytt Atten * Regjeringa vil satse på spesialundervisning for de flinkeste elevene. - Reint valgkamputspill, svarer Høyre * Fremskrittspartiet vil gi alle gravide kvinner rett til ultralyd-undersøkelse før 12. svangerskapsuke. - Det vil føre til langt flere aborter, sier Kristelig Folkeparti. * 20 drepte etter en bilbombe i Lahore i dag. Myndighetene i Pakistan tror Taliban står bak, men ingen har så langt tatt på seg skylda. 00:55:55
favoritt
Dagsnytt Atten 28.05.09 *- Drektige kuer behandles BEDRE en gravide kvinner, sier Høyre, som krever at gravide kvinner som har mer en en times reise fra sykehuset skal ha jordmor med på turen. *- Regjeringa SVIKTER de aller svakeste, sier Kristelig Folkeparti. Over 6000 mennesker er bosteds-løse i Norge. *- Regjeringa SVIKTER distriktene, sier Fremskrittspartiet, som vil gi distriktene mer makt i vernespørsmål. FrP møter Senterpartiet til debatt. 00:56:00
favoritt
Dagsnytt atten 29.05.09 Det BLIR USA-ambassade i Husebyskogen i Oslo. Aksjonistene som har sloss mot plasseringen i årevis, tapte i Høyesterett i dag. I morgen brant Våler kirke i Hedmark ned til grunnen. Hva er galt med sikringen når 33 kirker har brent i Norge de siste 40 årene, spør vi. Stortingsflertallet stadfestet forbud mot politisk fjernsynsreklame. Men politiske partier og organisasjoner får gratis sendetid i Frikanalen uten innblanding fra redaktører Oslo Børs har avsluttet sin sterkeste måned på over tjue år, mye takket være gode nyheter fra Asia. Men er virkelig krisEN i ferd med å slippe taket, spør vi. (programleder Hans-Wilhelm Steinfeld) 00:55:56
favoritt
Dagsnytt atten 18.06.09 Mistillitforslaget mot næringsminister Silvia Brustad ble avvist i Stortinget i dag. - Men angrer hun selv på noe som helst, spør vi, og Brusatd svarer. Hundre tusen demonstranter i Teheerans gater. - Men Kanskje er Ahmadinejad den EGENTLIGE valgvinneren, sier vår Iran-ekspert, Skatteparadisene må bekjempes, Og Norge bør lede an i kampen, sier rapporten som ble overlevert utviklingsminister Erik Solheim i dag. - Vil legge press på allerede pressede norske bedrifter, sier Frp om tiltakene. Filosofen og sosiologen Jurgen Habermas fyller 80 år i dag. Han er den viktigste nålevende filosofen, mener norsk professor og mesterens elev ,som kommer til Dagsnytt 18. 00:56:07
favoritt
Dagsnytt Atten 16.06.09 *Iranske myndigheter strammer grepet, sender alle utenlandske journalister ut av landet. *Kraftig kritikk av Norsk Tipping i ny rapport. Pengene fløt i årevis før direktøren fikk sparken i 2007, mener Riksrevisjonen. *Saab kjøpes opp av norsk investor og Koeningsegg, dersom myndighetene gir lånegarantier. - De ansatte jubler, og håper på flere arbeidsplasser. Tiltalt i narkotikasak fikk halvert soningstida ved å tyste. - Fullstendig feilslått og helt uakseptabelt, sier Høyre. Norske akademikere stemmer ikke Fremskrittspartiet. - De bør LESE mer for å vite hva de snakker om, sier Siv Jensen, 00:56:30
favoritt
Dagsnytt atten 22.06.2009 I Iran frykter menneskerettighetsforkjempere det går mot blodbad og ber verdenssamfunnet gripe inn, men er dèt mulig, spør vi? Skyteepisoder i norske skoler skal forebygges. Politidirektoratet sender nå ut en gjerningsmannprofil på potensielle skoledrapsmenn til alle landets politidistrikt. Prøver Kreml pånytt å styre historie-skrivningen gjennom ny statskommisjon? Nei mener Russland-ekspert mens Aftenpostens utenriksredaktør er betenkt og vi tar debatten Norske politiker kjemper om de unge velgerne, og bryr seg lite om de eldre. Dette til tross for at det er dobbelt så mange stemmer å hente hos de over 62: Carl I. Hagen og AP-sekretæren møter Ingeborg Moræus Hansen i debatt. (programleder Hans-Wilhelm Steinfeld) 00:55:46
favoritt
Dagsnytt atten 02.07.09 * Norge har feiget ut mot Iran, mener Erna Solberg. Vi må trå varsomt, svarer utenriksminister Jonas Gahr Støre. De to møtes i Dagsnytt Atten. * Karen Espelund trekker seg som generalsekretær i fotballforbundet øyeblikkelig. Vi spør hva som fikk henne til å gå. * Amerikanernes storaksjon i Afghanistan kan være en gavepakke til Taliban, frykter fredsforsker og * SV kan ikke lenger vente å få tillit i klimasaken, sier redaktøren i Natur og Ungdoms miljømagasin. Han mener partiet har sviktet miljøet og møter SV til debatt 00:55:54
favoritt
Dagsnytt Atten 01.07.09 * Regjeringen strammer inn asylpolitikken ytterligere. - Mer av det som ikke virker, mener Antirasisitisk Senter og møter Dag Terje Andersen til debatt. * Politiet bruker skitne metoder, mener statsviter. Drøy kost, svarer lederen i Politiets Fellesforbund om den påstanden * Mosse Jørgensen var alt vi drømte om - humanist, kulturradikaler, varm, lyttende og åpen for nye tanker, sier Tom Remlov og minnes henne her i Dagsnytt Atten. og * Glem å bygge hytte i sjøkanten - i hvert fall i de populære kommunene. Regjeringens nye regler bryter med selvråderetten og Soria Moria, sier Frp, som vil fjerne hele strandsone-ordningen --- Velkommen til Dagsnytt Atten i NRK P2, her vi også får besøk av forfatteren bak boka om kappløpet om sydpolen - i tegneserieform. Jeg heter Sigrid Sollund. 00:55:57
favoritt
Dagsnytt atten 13.07.09 Rundt 40 fotballbaner med natur i byene har blitt spist opp av barnehageutbygging. - Regjeringens marsjordre har gjort det tvingende nødvendig, raser bergensbyråd. 500 Heimvernmannskap må bruke ferieuke på Landsskytterstevne - Jeg føler meg skikkelig misbrukt, sier befal. Venstresida bør være redde, veldig redde, sier høyres Torbjørn Røe Isaksen og møter radikaleren Magnus Marsdal til debatt om ideologi (programleder Hege Holm) 00:56:16
favoritt
Dagsnytt atten 14.07.09 På Island drøfter Alltinget for og imot EU-medlemskap akkurat nå. - Et ja vil ikke påvirke den norske debatten, mener Nei til EU. Kirken må slutte å blande politikk og religion, mener Fremskrittspartiet. Det handler ikke om politikk, men om menneskeverd, sier Mellomkirkelig råd. Utenlandske småkryp truer norske hager- og det er vi som betaler for de uønskede gjestene 00:56:08
favoritt
Dagsnytt atten 15.07.09 80 personer er nå smitta av svineinfluensaen i Norge. Tallet er dobbelt så høyt som for en uke siden. Skaper Fremskrittspartiets valgkamputspill politisk interesse eller politikerforakt? - Frank Aarebrot og Elizabeth Hartmann svarer i Dagsnytt 18. Stor økning i antall barn som frykter tvangsekteskap. - Barna må lære å protestere mot foreldrene, mener norsk-pakistansk politiker. Likestillingsombudet vil ha slutt på at pappapermisjon brukes til ferie for hele familien, for mødrene skal ut i arbeid. - Utidig innblanding i privatlivet, sier Civita-leder Kristin Clemet. 00:55:54
favoritt
Dagsnytt atten 16.07.09 Island søker om medlemsskap i EU. Hva med EØS-avtalen da? spør vi. Enda en russisk journalist og menneskerettighets-aktivist er brutalt drept. - Vi visste at Natalia Estemiirova var utsatt for fare, sier Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen. Kunst og kremmerånd må gå hånd i hånd: Operaen må få MER penger ut av turistene, mener Venstre. - Ingen forstår seg så godt på penger som kunstnere, svarer Operasjefen. - SV-representant reagerer på Regjeringas intime spørsmål til asylsøkere. - Vi ville aldri behandla våre egne på denne måten, sier Rolf Reikvam. Datatilsynet kaller det "statsautorisert dyneløfting". (programleder Eva Nordlund) 00:55:50
favoritt
Dagsnytt atten 28.07.09 * Kulturministeren advarer i dag mot BRÅSTOPP I NORSK KULTUR-SATSING, dersom FrP kommer i regjering. - Tull, sier nestlederen i FrP, som mener kulturlivet blir BEDRE når folk må stå på egne ben. *Forsker mener det er gode grunner til å STØTTE TIGGING. - Reaksjonært, sier byrådsleder Erling Lae. *Fisketurismen er ute av kontroll, sier Torger Samuelsen fra SV, som møter Fiskeridepartementet til debatt. *Senterpartiet mener miljøbevegelsen skyter skivebom når de utpeker sauebønder til miljøverstinger. Og I kveld står hun på scenen på Valle Hovin. Madonna er i Norge for første gang. 00:55:55
favoritt
Dagsnytt atten 31.07.09 To skip forliste i stormen. 6 personer savnet fra et norsk skip ved Koster. Oljesøl fra Panamabåt kan føre til en en miljøkatastrofe i Vestfold og Telemark, hevder miljøorganisasjoner. Skandale at Fridtjof Nansens humanitære innsats glemmes, mener rektoren ved Nansenskolen. Frykter at polareventyrene skal få all oppmerksomhet ved 150 års markeringen i 2011. Stopp kjeltringene ved svinesund. SP-politiker vil ha passkontroll ved svenskegrensen. - Som et gufs fra senterpartiets grumsete fortid, mener Europeisk Ungdom. Regjeringen vil støtte organisasjoner som diskriminerer kvinner, mener Noregs Ungdomslag. - Det gjør vi ikke, svarer regjeringen. 00:56:11
favoritt
Dagsnytt atten 30.07.09 Eskplosjonen på Mallorca kan være starten på en ny voldsbølge. Havner og flyplassen på mallorca stenges. - Og i morgen fyller ETA 50 år. Høyre lover velgerne mer penger til veiutbygging for å få ned dødstallene. -Bedre veier er ingen garanti mot dødsfall i trafikken, sier regjeringen. -Gjennomsnittsmålinger av fart langs norske veier truer personvernet, mener Venstre. Og redder liv, svarer regjeringen. Kommunistene tapte, de liberale vant valget i Europas fattigste land. Men har Moldovova RÅD til å vende Russalnd ryggen? For første gang har svart arbeid resultert i en fengselsdom. Fint mener Arbeiderpariet, dumt mener frP. 00:55:55
favoritt
Dagsnytt atten 10.08.09 Om 8 år tar oljen slutt og det er Jens Stoltenberg har skylda. Det mener oljeforsker i ny bok . Svartmaling, svarer AP- politiker Fremskrittspartiet krever eldreminister og lovfestet rett til sykehjemsplass. FRP er ikke troverdig, svarer Trond Giske - En politisk fallitt, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten om SVs miljøpolitikk. - Tøys og tull, svarer Erik Solheim. Vi tar debatten ------------------------------------------ Dette er tre av debattene du får høre i dagsnytt 18 i dag. Programleder er Hege Holm. 00:56:03
favoritt
Dagsnytt atten 20.08.09 Det Afghanske folket har stemt. Karzai er Norges og resten av vestens favoritt, men har forspilt sine sjanser, mener Kristian Berg Harpviken. Valget har vært mindre preget av vold enn fryktet, og oppslutningen skal også være bra, FNs Kai Eide mener Afganistan har grunn til å feire,- Men er Karzai mannen som kan snu utviklingen i Afganistan? spør vi utenriksminister Jonas Gahr Støre og forfatteren Åsne Sejerstad. --------------------- Her hjemme vil regjeringen at ungene skal bevege seg mer på skolen, men er usikkere på hvordan. - Useriøst, mener Høyre. Mens nesten 11 000 unge får uførestønad, og tallet har økt kraftig de siste 4 årene. - Den rødgrønne regjeringen bør be de unge om unnskylding, mener Venstre. 00:55:57
favoritt
Dagsnytt atten 24.08.09 Frps politikk vil føre til mer kriminalitet og vold, mener fagfolk. Det dummeste vi har hørt, svarer Per Sanberg, og møter justisministeren til debatt. Eksplosiv vekst i private helseforsikringer. - Det er de rødgrønnes politikk som fører til større forskjeller og mer privatisering, sier Erna Solberg - Hun møter helseminieteren til debatt. Idealistiske dyrevernere er til skade for dyra, sier pelsdyrnæringens egen veterinær. Han møter aktivistene som avdekket tre-beinte sølvrever med avbitte ører. Og landbruksministeren til debatt.' VG var først ute med å offentliggjorde både navn og bilde av den såkalte Lommemannen. - Uholdbar presseetikk sier medieviter. - I allmennhetens interesse, sier VGs sjefredaktør. Og Israelske angrep på Jonas Gahr Støre og Carl Bildt viser landets behov for å framstå som venneløs og forfulgt, mener ekspert. 00:55:57
favoritt
Dagsnytt Atten 28.08.09 *Fremskrittspartiet vil gi karakter på oppførselen til åtteåringer. - Et gufs fra fortiden, sier SV. *Rettssaken mot de to nordmennene i Kongo nærmer seg slutten. - Ikke et normalt afrikansk land på NOEN måte, sier professor *Foran det tyske valget i september har sosialdemokratene panikk og allierer seg med de tidligere kommunistene - nå også i vest: 3 delstatsvalg på søndag og Folk som IKKE drikker alkohol, blir mer deprimerte enn andre, viser ny forskning. - En dram i ny og ne gjør godt for sjela, sier konjakkgrunder, som møter avholdsfolket hos oss. 00:57:00
favoritt
Dagsnytt atten 31.08.09 *Den norske kritikken av FNs generalsekretær BAN KI-MOON fortsetter under Norgesbesøket. -Generalsekretæren svekker FN, sier Flyktningehjelpen *Opposisjonen på Stortinget vil kvitte seg med de regionale helseforetakene. - Det har blitt for mye butikk og for lite politikk, mener Kristelig Folkeparti. *Folk flest vil gjerne ha programledere som snakker dialekt, viser ny undersøkelse. - Spar oss for mer av det, ber Riksmålsforbundet. *Ehud Olmert, tidligere statsminister i Israel, er tiltalt for korrupsjon. -Israelerne er i ferd med å miste all tillitt til det demokratiske systemet i landet, sier forsker. Og *Valgskred for opposisjonen i Japan: - Kan bringe Japan nærmere Kina, mener ekspert. Programleder Eva Nordlund 00:55:36
favoritt
Dagsnytt atten 03.09.09 Oljefondet trekker seg ut av israelske selskap. - Flott, mener NOR WATCH --Kun politisk indremedisin for oss nordmenn, sier økonomisk redaktør NRK selger rettighetene til fotball VM i Sør-Afrika. - Trist, mener Trond Jiske. - Trist som faen, sier Jon Michelet., og møter NRK tiil debatt. Norsk valgkamp er for navlebeskuende til å fange opp millioner av sultende barn på Afrikas Horn, mener Norsk Folkehjelp. - 6 millioner er i akutt nød, bare i Etiopia, hevder professsor. Og et tre år gammelt journalist-drap i Moskva skal etterforskes på ny. - Viser det at Putins makt er svært begrenset, spør Dagsnytt 18. 00:55:58
favoritt
Dagsnytt Atten 11.09.09 Russland trenger demokrati og samarbeid mot vest for å legge sine uhyggelige tradisjoner bak seg: Det sier President Dmitrij Medvedev nå og Jonas Gahr Støre har videre samarbeid med Russland som sin første prioritet. *Matvarebransjen er Norges mest fordekte, mener Forbrukerrådet, og krever granskning. - Helt unødvendig, svarer bransjen. *St Sunniva skole er nedleggingstruet og må kutte to klassetrinn *Dette kan skje med alle de private skolene i Norge, sier skoleråden for de katolske skolene. Regjeringen kveler privatskolene, mener Høyre. *Studenter utnyttes grovt ved norske scener, sier fagforening som mener at studentene skal ha betaling for det de gjør. -En vinn-vinn situasjon, svarer teaterdirektør. *Våkn opp godtfolk, sier professor Per Fugelli, som mener høyrepartiene vil myrde velferdsstaten dersom de kommer i regjering. - fullstendig skivebom, svarer Henrik Syse. Programleder Hans-Wilhelm Steinfeld 00:55:37
favoritt
Dagsnytt atten 14.09.09 Valglokalene stenger snart: - Det sikreste tipset er at det er høyst usikkert hvem som vinner, sier valgekspert Geir Helljesen. - Det er i kommuner med flest skilsmisser det er flest hjemmesittere, sier valgforsker. - Olav Gunnar Ballo vil savne de politsike motsanderne mer enn fiendene i eget part, og Inge Lønning gir råd til to ungdommer som kjemper om den siste plassen på Opplands-benken. *Møt "Annerledestenkerne". De som tenker "ureglementerte tanker", og hør hva DET kan føre til. * Og om noen minutter oppsummerer Barack Obama finanskrisen ett år etter. Vi skal til Washington. (programleder Eva Nordlund) 00:55:46
favoritt
Dagsnytt 18 15.09.09 *Fire nye år med Rødgrønn regjering: Hva skal de BRUKE regjeringsmakta til? Vi spør Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete *Hvordan kan høyre-partiene finne en felles, politisk plattform til neste valg? Partilederne svarer. *Venstres tid i norsk politikk KAN være over, mener EN politisk redaktør. - I så fall ikke første gangen, svarer en annen. Og nordiske journalister har fulgt det norske valget. - I Sverige er vi mest forundra over Fremskrittspartiet, sier svensk journalist 00:56:17
favoritt
Dagsnytt atten 21.09.09 * Mette Hanekamhaug fra var både UTE og INNE av Stortinget - på samme dag. Hva gjør slike feil med tiltroen til systemet, spør Dagsnytt 18. * Debattklimaet i Norge er rasistisk og ekstremt, og det er FrPs feil, hevder Klassekampen. Frps Christian Tybring-Gjedde møter politisk redaktør Anders Horn * Regjeringen vil at ansatte på asylmottak skal fortelle videre opplysninger de får av asylsøkerne. Men de ansatte advarer mot å svekke asylsøkernes tillit gjennom angiveri og * Fotballforbundet svikter unge talenter, mener Erling Fossen. - Vi tar de små på alvor, svarer fotballforbundet ------------------ Velkommen til ukas første Dagsnytt atten på P2 og NRK2, i studio Sigrid Sollund 00:55:53
favoritt
Dagsnytt 18 23.09.09 Svenske ranere brukte helikopter og James-Bond triks i nordens største utstyrs-ran. -Norske mål kan bli neste offer, mener ranseksperter. Renta står på stedet hvil - det gjør ikke boligprisene. Pumper Norges Bank opp boligbobla, spør Dagsnytt atten. NRK og TV2 utelater viktige fakta for at seerne skal få sympati for folk som nektes asyl, hevder Terje Skjeggestad i UNE. - Han møter nyhetsredaktøren i NRK til debatt. FRP gråt og Høyre merker allerede savnet: Byrådsleder Erling Lae gikk av i dag. 00:56:05
favoritt
Dagsnytt atten 24.09.09 *FNs sikkerhetsråd vil fjerne alle atomvåpen i verden. *Konedrapet i Toten kunne vært unngått, mener privatetterforsker Finn Abrahamsen, og refser politiet. Som han møter hos oss. *Norske veier er farlige på grunn av dårlig vedlikehold, sier Riksrevisor Jørgen Kosmo. - Ingen overraskelse, sier Fremskrittspartiet, som mener norsk veipolitikk er en katastrofe. *Raftoprisen går til journalist fra Aserbajdsjan. - Dette kan redde livet hennes, sier leder av norske PEN klubben. *** Velkommen til Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. I studio: Eva Nordlund. 00:56:13
favoritt
Dagsnytt atten 28.09.09 * Regjeringen forhandler om de neste fire årene. Jo mindre de avtaler nå, desto lettere får de det siden, ifølge sjefredaktør * Forfatter Aslak Nore advarer mot Ekstremistan i Norge. Hvis Nore får sine virkemidler igjennom blir det katastrofe, advarer Dagbladets Marte Michelet. * Jeg satt bare og ventet på et "kyllingstunt", sier sosiolog som føler seg lurt av Harald Eia i nytt NRK-program om forskning. Han møter Eia i Dagsnytt atten og * Alle bør skjule asylsøkere som har fått avslag på opphold i Norge, sier professor. Det gjør alt vondt verre, svarer Arbeiderpartiet. ----------------------- Dette er noen av sakene i ukas første Dagsnytt atten på P2 og nrk2 der vi også skal innom det tyske valget. Jeg heter Sigrid Sollund 00:55:36
favoritt
Dagsnytt atten 29.09.09 Torbjørn Jagland blir ny generalsekretær i Europarådet. - En stor dag for Norge, jubler Europabevegelsen. * Kirkevalget minner om valg i DDR, sier Frank Aarebrot. Normalt med litt voksesmerter, svarer Kirkerådet. * Knut Arild Hareide er for folkelig - og ikke lenger VÅR kronprins, sier Krf-topp fra Jæren, men kronprinsen akter ikke å abdisere og * Fotballklubben LYN har kniven på strupen - mangler 17 millioner kroner. - ALT er galt i norsk fotballøkonomi, mener Trygve Hegnar 00:56:04
favoritt
Dagsnytt Atten 30.09.2009 Jordskjelv og tsunami har ført til store ødeleggelser på øyer i Stillehavet. Hundrevis av frivillige jobber på spreng, forteller Røde kors presidenten Helga Pedersen går ut av regjeringen og inn på Stortinget. Men trenger vi Stortinget når flertallsregjeringen uansett bestemmer alt? Forfatteren Sigurd Evensmo slet med skyldfølelse fordi han overlevde krigen- det kommer fram i ny biografi Og det blir debatt om partiet Rødt er rødt nok * Det er noen av sakene i onsdagens utgave av Dagsnytt 18 i NRK P2 og på NRK 2. Jeg heter Hege Holm Først i denne sendingen skal vi til regjeringskabalen som legges i disse dager på statsministerens kontor. Nå forsvinner en statsråd fra regjeringen og over til Stortinget for å overta som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet. Helga Pedersen går fra ministerpost til Stortinget. Men hvilken makt har egentlig Stortinget med en flertallsregjering som bestemmer alt? 00:56:19
favoritt
Dagsnytt atten 01.10.09 Over tusen mennesker er døde i jordskjelvene i Indonesia. Erik Solheim lover norsk hjelp til gjenoppbygging. Økonomer skaper frykt når de snakker om "boligbobler" mener eiendomsmeglerne. Boligprisene nærmer seg toppåret 2007 Fredrik Skavlan suger, han burde latt Anna Anka være i fred, sier Nationens kommentator - All underholdning trenger en Langbein, sier medieviter ---------------------- Velkommen til Dagsnytt 18 i p2 og på NRK2. Jeg heter Hege Holm og vi starter også dagens sending i Asia. I Indonesia er minst tusen mennesker døde, og flere tusen er skadet i jordskjelvet . Det fortalte Indonesias utenriksminister JUSUF KaLLA deg i dag, utviklingsminister ERIK SOLHEIM. - Hva fortalte han mer om den jordskjelv-katastrofen landet hans er oppe i nå? 00:56:01
favoritt
Dagsnytt atten 02.10.09 Greenpeace blokkerer Lasteanlegget for Svea-gruven på Svalbard for å få politikerne til å stoppe kullgruvedriften. Politiet har nettopp kommet til åstedet, men Greenpeace møter politikerne under mer bekvemme forhold her Dagsnytt 18. Spanjoler skal ikke betale for nisselue og brunost til nordmenn på solkysten, akkurat som vi ikke skal betale for at innvandrere får ta med seg sin kultur til Norge. Det mener Klassekampens spaltist Arild Rønsen, etter at flerkulturell redaktør kaller Regjeringen Nyrasistisk. Grete Roede vil slanke tjukke 13-åringer. Dette kan bli veldig farlig, svarer Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Og avgørelsen om hvilken by som får Sommer-OL i 2016 faller mot slutten av sendingen: Barrach Obama tok København med storm på vegne av Chicago idag, men den fotballspillende president Lula fra Brazil møtte ham høyt på banen, ledsaget av fotballegenden Pelè og Chicago er ute! Hvem som vinner får du i denne sendingen 00:56:17
favoritt
Dagsnytt atten 12.10.09 *De første dosene av svineinfluensa-vaksine til Norge i dag. Nordmenn skal vaksineres i prioritert rekkefølge. - Grisebøndene vil fremst i køen. * - Vanvittig at Obama får fredsprisen, sier norsk politiker. Mens amerikanske medier ber Obama takket NEI. * - Hodeskaller, lik-kister, kyssing av sverd, kostymer OG kameraderi. Frimurerlosjens hemmeligheter avsløres i ny bok. Og *Kirkens Nødhjelp frykter ny borgerkrig i Sør-Sudan - Flere hundre tusener av mennesker på flukt fra vold og sult. Programleder Eva Nordlund 00:55:43
favoritt
Dagsnytt atten 14.10.09 Gir pengene til kulturen og gir blaffen i kirken, sier kirkeledere, som vil kaste Kirkeminister Trond Giske. Leder i Presteforeningen møter Kirkeministeren til debatt. Nei til konge, ja til president. Det sier nesten halvparten av stortingsrepresentantene. - De er i utakt med folket, sier Høyres Torbjørn Røe Isaksen. I dag vedtok Riksdagen loven som gjør det mulig å overvåke 90 prosent av NORSK data-trafikk. - DETR faller mange nordmenn tungt for brystet. Og Karita Bekkemellem kan forandre verden, sier Leger uten grenser. - Men Direktør Bekkemellem i Legemiddelindustrien er lite villig til det. 00:55:55
favoritt
Dagsnytt atten 19.10.09 * Hun var Norges yngste statsråd. 20 år etter gir hun seg i topp-politikken. Sylvia Brustad forteller hvorfor i Dagsnytt atten - hvor vi også har siste nytt om regjeringssammensetningen * Den pakistanske hærens offensiv mot Taliban fortsetter, og dødstallene stiger. Taliban sier de vil kjempe til siste bloddråpe. * Nordmenn råkjører mer enn før. Årsaken kan være for lave fartsgrenser, mener NAF og møter trygg trafikk til debatt. * Nesten ingen nye nordmenn vil delta i statsborger-seremonier. Obligatorisk deltakelse kan være løsningen, mener Abid Raja. 00:55:56
favoritt
Dagsnytt atten 22.10.09 * Ankesaken til Tjostolv Moland er utsatt i én uke fordi han har psykiske problemer. De ble slått opp på forsiden av Dagbladet i dag - usmakelig, mener Høyrepolitiker * Helsemyndighetene vil trolig anbefale at alle nordmenn tar vaksine mot svineinfluensa. Men flere leger er bekymret over at det ikke er nok doser til alle. * Norsk billedkunst er usunn, usjenerøs og på jumboplass i Europa, mener en av Norges mest anerkjente kunstnere. - det er ikke direktøren for nasjonalmuseet helt enig i. og * Prinsesse Märtha Louise gir ut bok om å finne seg selv og sin egen skytsengel. Hvordan det skal skje, forteller hun her i Dagsnytt atten ------------------------------- Dette er noen av sakene i Dagsnytt atten på P2 og NRK2. I studio i dag: Sigrid Sollund 00:55:52
favoritt
Dagsnytt atten 09.11.09 Feiringa av 20års-jubileet for Murens fall er i gang. - Men mange av DDR-regimets ofre sliter ennå, sier dokumentarist. - Og HATET ulmer fortsatt, sier Hans-Wilhelm Steinfeld i ny bok. Vi spør hvordan Berlinmurens fall har påvirka Europa. Forskere ved NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag vil ha AKADEMISK BOIKOTT av Israel. - De er på fullstendig villspor, sier Kristelig Folkeparti. - Nå er vi RETTSLØSE, sier norske kulturarbeidere, etter at TONO tapte rettssaken mot Telenor om ulovlig nedlasting. 00:56:08
favoritt
Dagsnytt Atten 10.11.09 Jeg forårsaket dødsfallet og ber om tilgivelse, skal drapssiktede Moland ha skrevet til sjåførens familie. - KAN være et skritt i retning benådning, sier Kongoekspert - Norske spesialstyrker utgjør et demokratisk problem, sier Erling Borgen ny bok. -og møter forsvaret i Dagsnytt 18. - FrP vil kastrere pedofile overgripere. Nyttelåst og Tåpelig forslag mener sexolog. - Og skal presten nå si: I MODEREN, sønnen og den hellige ånds navn? - Guds kjønn debatteres i arbeidet med gudstjeneste-reform... Og i Dagsnytt 18. Programleder Sverre Tom Radøy 00:56:05
favoritt
Dagsnytt atten 12.11.09 Norsk journalist frigitt etter én uke i talibansk fangenskap. Utenriksminister Støre har pressekonferanse under vår sending. Mange norske journalister visste om bortføringen, men alle holdt munn. - Ville vi oppført oss på samme måte om det ikke hadde var livet til en kollega det gjaldt, spør vi, - og NRK-sjefen svarer. - Taliban er blitt proffe på propaganda, mener kommandørkaptein ved Forsvarets høgskole. Og mange gjør det, men få vil innrømme det. - hva med løspenger i slike saker, spør Dagsnytt 18.? 00:55:47
favoritt
Dagsnytt atten 23.11.09 Senterpartiets Per Olaf Lundteigen vil ha Regjerinfga med på et påbud om fem prosent biodiesel i all diesel fra første januar 2010. - Norge henger fast i et gammeldags tankesett som hemmer grønn industri, sier en av verdens ledende analytikere. LO avdelinger over hele landet truer med politisk STREIK dersom Regjeringa endrer sykelønnsordningen. Landslagets skøytetrener Peter Müeller fikk sparken for å ha trakasserert kvinnelig skøyteløper. - Skøytesporten ER prega av macho-kultur, sier idretts-sosiolog. (programleder Eva Nordlund) 00:56:07
favoritt
Dagsnytt Atten 27.11.2009 Gjeldskrisen i Dubai sender sjokkbølger inn i aksjemarkedet verden over. - Nå er det bråstopp i Dubai, sier sjefsøkonom. - Norske politikere må tørre å være like åpne som Obama sier SV, som ønsker klarere regler og registrering av lobbyvirksomhet. Regelverket er klart nok som det er sier FRP. NAF frykter for trafikksikkerheten etter det ble slutt på automatisk innkalling av biler til EU kontroll. Grunnløs frykt, svarer vegdirektoratet som skal spare penger. Regjeringen planlegger kun 3 kilometer ny sykkelvei neste år. Regjeringens sykkelsatsning har punktert, sier Knut Arild Hareide. - Idag fyller Bergensbanen 100 år, den kostet et helt statsbudsjett og vi spør kjennerne om et slikt prosjekt ville blitt realisert idag. I studio Hans-Wilhelm Steinfeld 00:55:58
favoritt
Dagsnytt Atten 11.12.09 * Slapp Obama løs et spøkelse da han sa at krig noen ganger må til for å skape fred? Forrige forsvarsjef møter stortingsfolk fra venstresiden som er i tvende sinn. * Fredsprisfeiring til salgs, mener tidligere stortingspresident Inge Lønning. Nobel-direktør Geir Lundestad avviser kritikken. * Rettsaken mot de narkotiltalte norske jentene i Bolivia skulle startet i dag. Uverdig og uheldig at Norge ikke gir dem den samme støtten til advokathjelp som de to i Kongo får, mener norsk advokat. * Forsvarets sikkerhetstjeneste drev ikke ulovlig overvåking av norske toppolitikere, mener statsadvokaten. Saken er nå henlagt som intet straffbart forhold. * Bare en elev fra Kunsthøgskolen har fått fast jobb i Nasjonalballetten de siste seks årene. En ballerina, en ballettsjef og en danseanmelder kommer til Dagsnytt 18. 00:55:21
favoritt
Dagsnytt atten 21.12.09 Kraftige sammenstøt i Iran etter begravelsen av en av landets mest fremstående regimekritikere. Hundretusener kan ha deltatt i opptøyene. Israelsk medisiner bekrefter at hornhinner, hud og bein ble hentet fra likene til både israelere og palestinere, uten tillatelse. Svensken som avslørte historien er med i Dagsnytt 18. Språkrådet til kamp mot dataengelsken: - Alle vet at DÅTT betyr noe annet på norsk, sier Sylfest Lomheim, som vil at folk skal si PUNKT. Og norsk matkultur forfaller, hevder Arne Brimi. - Vi kan ANDRE ting NÅ enn før, svarer matskribenten Andr-eas Viestad, men som selv frykter amerikanske tilstander. *** 00:56:00
favoritt
Dagsnytt Atten 22.12.09 -Jeg er flinkere til å glede meg over det som går bra, enn å dvele med det som går galt, sa Stoltenberg i sin halvårlige oppsummering. Vil han ikke lære av feil, spør Dagsnytt 18, og statsminsiteren svarer. Hvilke internasjonale kriser var de største og de verste i 2009? - Leger Uten Grenser har SIN årlige oppsummering av verdens elendighet. Mangel på arbeidsmoral er vanlig i alle rike oljeland, hevder forfatter. - Han vet ikke hva han snakker om, svarer professor. Hvordan i all verden har Sherlock Holmes klart å holde vår interesse oppe i over hundre år, spør vi mens en ny film gjøres premiereklar på nosrke kinoer. - Alle fiktive detektiver står i gjeld til Sherlock Holmes, mener Holmes-ekspert. Det gjør også andre helter i populærkulturen, mener Fredrik Wanderup. 00:56:08
favoritt
Dagsnytt atten 04.01.10 Somaliere i Norge og Danmark frykter for framtida etter drapsforsøket på dansk karrikaturtegner. Sparedusjer og bretting av melkekartonger står i veien for klimakampen. Hvis alle gjør litt, blir lite gjort, mener klimaforskere. Og i kveld feirer kriserammede Dubai innvielsen av verdens høyeste hus. Programleder Hege Holm 00:56:00
favoritt
Dagsnytt Atten 05.01.2010 Senterpartiet truer med skatteøkninger hvis sykefraværet ikke går ned. Unnfallenhet, sukker skattebetalerforeningen. Et forvarsel, frykter Høyre... Islands president nekter å betale gjeld til Storbritannia. - Nok et kapittel i den tragiske islandske sagaen, mener kommentator, men hvordan vil den ende- spør Dagsnytt 18 Kommuner forbyr ansatte å røyke noe sted i arbeidstiden. - Helt tullete, mener Frp. - Man burde gått mye lenger, svarer overlege Programleder Hege Holm 00:56:07
favoritt
Dagsnytt atten 06.01.10 Vi er mange som IKKE føler oss krenket av karikaturtegningene, så hvorfor er det alltid de konservative muslimene som slipper til? spør liberal muslim Ambulansetjenesten i Oslo forskjellsbehandler innvandrere og folk som snakker godt norsk. Det mener Organisasjonen mot offentlig diskrimnering. Togtilbudet mellom Oslo og Stockholm har nådd et lavmål. Nå vil togentusiast JAN ERIK VOLD forby flyreiser på under 600 kilometer! 00:57:00
favoritt
Dagsnytt atten 11.01.10 - Hvor mye press kan fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen egentlig tåle, spør Dagsnytt 18 Universitetet i Oslo vil bli blant de beste i verden, men stikker hodet i sanden når det får kritikk, mener AP politier. Hun møter dekan til debatt. Erna Solberg fikk karakteren 0 i fransk skriftelig og beskjed om å ta seg sammen. Nå slår hun et slag for alle med lese - og skrivevansker. 00:55:59
favoritt
Dagsnytt Atten 15.01.10 - Arbeidsministeren varsler gjennomgang av arbeidsdeligen i NAV, etter dagens høring i Stortinget. Men når blir NAV-friskmeldt, spør Dagsnytt 18. Hanne Bjurstrøm svarer - Kritisk for mange jordskjelvofre i Haiti. - Nå må alle de humanitære organisasjonene kooridinere har sin egen innsamlingsaksjon for Jordskjelvofrene i Haiti. Vi må koordinere sammen, sier Care og møter Røde Kors i Dagsnytt 18 - Justisdepartementet bryter loven når de forbyr hijab i politiet! Det sier Likestillingsombudet som blåser nytt liv i hijabdebatten 00:55:48
favoritt
Dagsnytt atten 29.01.10 TOPPER Offensiv Tony Blair forsvarte invasjonen av Irak idag med at Saddam Hussein var et internasjonaklt utskudd som brøt FN-sanksjoner gjennom ti år - atomvåpen eller ikke! Norsk arbeidsliv har sine problemer, men LO må slutte å svartmale, sier YS. - Vi er ikke fornøyde med bare gjennomsnittlig bra, svarer LO. Fagforeningene møtes hos oss Det russiske fangeleirsystemet Arkhipelag GULAG skal reformeres etter norsk model: Idag var Russlands justisminister på Bredtvedt Kvinnefengsel. Kristelig Folkeparti er mer upopulært enn noensinne og har flere medlemmer over 80 enn under 40. KrF tekkes ingen fordi de prøver å tekkes alle, sier tidligere rådgiver i Bondevik-regjeringen. -Religion har fått en plass i samfunnet som vi aldri kunne forutsett for 20 år siden. Det sier forfatter TORGRIM EGGEN som tar for seg temaet i sin nye bok, "JERN". Ny pille skal gi kvinner mer lyst på sex, 12 år etter at mennene fikk sin Viagra. 00:56:06
favoritt
Dagsnytt atten 02.02.10 Birgit Strøm, stemmen bak Titten Tei, kan ha utført tjenester for norsk etterretning i Tsjekkoslovakia, kommer det fram i ny bok - Antakelig oppspinn, mener seniorforsker - En spesiell tid, minnes JAN GUILLOU. FRP vil kutte antall kommuner til rundt 100. - En dårlig ide, mener Senterpartileder og kommunalminister Liv Signe Navarsete og truende objekter fra rommet kan utslette alt liv på jorda Nå vil amerikanerne kartlegge verdensrommet. 00:55:57
favoritt
Dagsnytt atten 03.02.10 Nesten alle kan jobbe litt alltid! I dag la regjeringens ekspertutvalg fram forslag for å få ned sykefraværet. - Partene møter i dagsnytt 18. Domstolen i Haag vil utvide siktelsen mot sudans president til også å gjelde folkemord. - Kan hindre en positiv utvikling i landet, hevder forskere. Kvinnebevegelsen får ikke være med i regjeringens Kvinnepanel. Likestillingsdebatten kan ikke fornyes uten oss, mener Kvinnefronten. 00:56:59
favoritt
Dagsnytt Atten 22.02.10 * Nok en gang har NATO drept sivile i et luftangrep Afghanistan - og nok en gang lover alliansen å skjerpe rutinene. * Statsministeren mangler evne til å delta i de store verdispørsmålene, sier politisk redaktør i VG. - Stoltenberg kan ikke være alle steder samtidig, svarer sjefredaktøren i Nordlys. * Konflikten om råderetten over Falklandsøyene tilspisser seg. Argentina ser på britisk oljeboring som en provokasjon. * Fremskrittspartiet vil forby bruk av burka og niqab i det offentlige rom. - Muslimhysteri mener Klassekampen-journalist. Og * Petter Northug nekta å snakke med pressen på lørdag etter fiasko i OL. - Nærmer seg skandaleoppførsel, sier kommentator. - Nordmenn er late, provinsielle og trege. Det viser en ny undersøkelse av hvordan folk i 19 land oppfatter oss. - Ikke overraskende resultat, sier kommunikasjonsrådgiver. I studio Eva Nordlund 00:56:09
favoritt
Dagsnytt Atten 10.03.10 Eiendomsmeglere presser takstmenn til å lyve om feil og mangler, viser NRK-undersøkelse. - Hvis takstbransjen lar seg presse, har de seg selv å takke, svarer Norges Eiendomsmeglerforbund. SV vil gjeninnføre Flyseteavgiften. - Typisk SV, Ny dag - Ny avgift, svarer Høyre Melodi Grand Prix-arrangørene måtte leke katt og mus med journalister for å holde valget av programledere hemmelige. Alle tre kommer til Dagsnytt 18 00:55:49
favoritt
Dagsnytt Atten 09.03.2010 Tobakksgiganten Phillip Morris vil ha sigarettpakkene tilbake på synlig plass i butikk-hyllene, og går til sak mot Den norske stat for å få det til. Møter statssekretæren i Helsedepartementet til debatt. *Norsk Kulturhistorie råtner på rot, mens Kulturdepartementet sitter og ser på, sier leder i Norges museumforbund. - Vi bevilger nok penger og dette er museumenes eget ansvar, svarer Anniken Huitfeldt *Lobbyistene på Stortinget kan fortsette å jobbe i det skjulte. Venstres forslag om lobby-register blankt avvist av Presidentskapet. *Utenriksministeren ber norske biskoper stoppe alle tanker om boikott av israelske varer. - Norge oppfører seg som USAs puddel, ser lege Mads Gilbert. *Harald Eia krever å bli tatt på alvor som forskningsjournalist, men driver samtidig åpenlys kampanje for sine synspunkter. - Problematisk rolleblanding, mener Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for journalistikk. (programleder Eva Nordlund) 00:56:03
favoritt
.dagsnytt atten .19.03.10 Om ti år vil norskspråkelige elever være i MINDRETALL i Oslo. - Vi må sikre 25% NORSKE ELEVER i hver skole, sier Ap - Ikke mulig, svarer Høyre Sponheim og Lae blir de rød-grønnes forlengede arm i fylkene. - Hvordan takler de politiske elitespillerne DEN OVERGANGEN , spør Dagsnytt 18. - Bokmessen i Leipzig åpner idag, mens nordmenn har mistet fokus på hva som skjer i Tyskland, mener forfatteren Erik Fosnes Hansen. Tre av ti norske journalister har INGEN AMBISJONER om å forandre samfunnet - Norske redaksjoner tør ikke ta sjanser, sier Pål Refsdal som ble bortført av Taliban. - FNs samtaler med Taliban våren 2009 ble sabotert av Pakistan. Det sier Kai Eide, tidligere spesialutsending for FN, og han er gjest hos oss. Nyhetssending 00:56:06
favoritt
Dagsnytt atten 15.04.10 - All Flytrafikk i Nord-Europa er stanset. - Askeskyen kan være over oss i ukevis, frykter myndighetene. Ved oljeboring i Lofoten er risikoen for ulykke lav, men miljøkonsekvensene kan bli store, konkluderer ny rapport. Nå strides politikerne om det betyr grønt eller rødt lys, for oljeboring i nord Historisk TV-duell i London i kveld. For første gang møter den regjerende statsministeren sin hovedkonkurent i en debatt. - Men eksperten i Dagsnytt 18, har allerede kåret en vinner. I går døde Lars Jacob Krogh. Bjørn Hansen og Arne Treholt minnes det omstridte mediefenomenet, som også var Dagsnytt 18's første programleder. Programleder Sverre Tom Radøy Nyhetsmagasin 00:56:02
favoritt
Dagsnytt 18 Vi trenger en havarikommisjon for å granske feilbehandlinger ved norske sykehus, mener overlege ved Asker og Bærum Sykehus. Oslo FrP vil bare gi barnetrygd til de to første barna - Da blir det innvandrerfamiliene som får svi, mener Arbeiderpartiet Oppslag i lokalpressen skremmer folk til utrygghet. - Det er ikke medias oppgave å glatte over, sier lokalavisredaktør i Skien der folk er MEST skremt --------------------------------- Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. I morgentimene visste alle det. Det var altså en av landets mest kjente katolikker, pater Pollestad, som var den eldre presten som pastor Reidar Voith anklaget for misbruk av seksuell art. Det kom fram i Aftenposten der Pollestad tilbakeviser beskyldningene som vås, og beskylder tjenestemenn hos biskopen for ren trakassering. Dagsn 18 00:55:59
favoritt
Dagsnytt Atten *- Vi må passe oss for aske-hysteri, sier reiselivsdirektør, som mener det er trygt å bestille sommerferien NÅ. Luftrommet over Norge er nå åpent. *Underholdningsprogrammet "Hjernevask" har revet samfunns-forskningen ned fra pidestallen, og GODT ER DET, sier redaktør i Forskning.no. *Regionalminister Navarsete avslutter sin Norgesturne under mottoet "Oslo trenger motmakt. - Dette er ikke motmakt, men MOT-SLAPT, sier Høyre. Og det blir debatt. Og Og Venstres nye leder har fått seg en helt i den britiske liberal-demokraten Nick Clegg. (programleder Eva Nordlund) Dagsnytt 18 00:56:00
favoritt
Dagsnytt Atten 20.05.10 Transportstreiken utvides. Grand Prix-ledelsen ber om dispensasjon for å få kostymene frem i tide. Tyskland regulerer finansmarkedene på egen hånd - får kjeft av Frankrike mens børsene faller. Malerier flere hundre millioner kroner er stjålet i Frankrike. Løsepenger er motivasjonen tror privatetterforsker. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. I denne sendingen får vi også høre at fiolinist og Rosenborg tilhenger Arve Tellefsen mener at dette er en gledens dag. Dagsnytt Atten 00:56:00
favoritt
Dagsnytt atten 10.05.10 *Europa puster letta ut. EU har lagt fram GIGANTISK redningspakke. Børsene stiger kraftig. - MEN de grunnnleggende problemene er IKKE løst, sier økonomiprofessor. *Vi skal også høre hva Utenriksminister Støre SIER, fra Brussel, der han har hatt møte med EUs kommisær for økonomiske saker, Olli Rehn. *- Legg ned Politidirektoratet, sier lederen for Politiets Fellesforbund, som møter motbør i Justisdepartementet. Og *Storbritannia KAN få sin første koalisjons-regjering siden 1920-tallet, men usikkerheten råder i britiske medier. (programleder Eva Nordlund) Dax18 00:55:48
favoritt
Dagsnytt atten 07.05.10 - Politisk kamp om makten i Storbritannia fordi parlamentsvalget ikke ga rent styringsmandat for første gang 34 år. Er de formelle britene innstilt på et liv med politiske kompromisser, spør vi? - Arbeiderpartiet er den største trusselen mot utviklingen av velferdssamfunnet. Det sa Høyre-leder Erna Solberg i sin tale til landsmøtet i dag men Siv ligger fortsatt foran Høyre som borgerlig maktutfordring. - Vulkanen på Island gjorde Vest-Europa askefast. - Hvis du trodde askeskyen var stoppet må du tro om igjen, sier geolog som spår mer aktivitet fra Eyjafjallajökull! - og flere mediehus pålegger journalistene munnkurv når de er på twitter og facebook - mens VG vil at journalistene skal bruke 10% av tida på sosiale medier. Nyhetsdebatt 00:55:58
favoritt
Dagsnytt atten Demente pasienter dopes ned og feilbehandles på norske sykehjem. Regjeringen har spilt fallitt når bare 1 av 5 får hjelp av fagfolk, mener Høyre, og møter regjeringen til debatt. Statsbudsjettet må snekres på en annen måte, for å få på plass langsiktige investertinger, mener Siv Jensen. - Hvorfor det?, spør Per Kristian Foss og Per Olaf Lundteigen Det blir færre kvinnelige grundere til tross for at regjeringa har satset 2 milliarder kroner på dette i året. - Politisk styring gjør det vanskelige for kvinner å lykkes, mener Høyre * OG Munch-maleriet "Fruktbarhet" kan i dag sette prisrekord med 250 millioner kroner i New York. Bra prisøkning siden 1902, da Munch solgte det for 1000 kroner. Nyhetsdebatt 00:56:01
favoritt
Dagsnytt atten 28.04.10 - Oljevirksomhet i BARENTSHAVET er greit, HVIS miljøet ivaretas, mener FrP, H, Krf; V, Arbeiderpartiet, og Senterpartiet... OG nå er også SV på gli, med støtte fra Havforskningsinstituttet. - Vi er i mot,- sier Natur og Ungdom. - Utenriksdepartementet RASER mot NRKs dokumentar om Pål Refsdal. - Et klart tillitsbrudd, mener UD. - Redusèr antall politidistrikter fra 27 til fem, foreslår lederen av Stortingets justiskomitè. - Svært dårlig idè, svarer Politiets Fellesforbund. Nyhetsdebatt 00:56:02
favoritt
Dagsnytt Atten 04.06.2010 TOPPER: & GOD HELG! Statoil er inhabil som har patent på renseteknologi rettet mot gasskraftverk mener konkurrenten Sargas. Målet er å skape konkurranse, sier Statoil. 440 stillinger forsvinner i politiet på landsbasis som følge av budsjettkutt, påstår lederen i Politiets fellesforbund, Arne Johannessen. Vi kjenner oss ikke igjen i disse tallene, sier politidirektør Ingelin Killengren. - I Afghanistan får presidenten støtte fra den spesialinnkalte nasjonale forsamling jirga til fredsforhandlinger med Taliban: "Ikke ett ord før utlandske tropper er trukket ut av landet!" - gjentar Taliban som sitt stående svar. Politikernes mål om elevgjennomstrømming i videregående skoler gjør at lærere presses til å gi karakterer til unnasluntrere. - Urettferdig overfor de samvittighetsfulle elevene, mener lektor. Dagsn 18 00:56:10
favoritt
Dagsnytt Atten 08.06.2010 Oljekatastrofen i Mexicogolfen fører trolig til utsettelse av avgjørelse om oljeboring i Lofoten og Vesterålen . - Skulle bare mangle, sier Fredrik Hauge i Bellona. *Venstres Abid Raja bruker kastenavnet for å skaffe seg politisk gevinst, hevder AP-s Aslam Ashan. - Jeg har alltid kjempet MOT kastesystemet, svarer Raja * Nybakte foreldre bør gå på foreldrekurs slik hunder går på dressurkurs, mener Arbeiderpartiets Marianne Aasen FRP sammenligner forslaget med stalinisme. Dagsn 18 00:56:03
favoritt
Dagsnytt Atten 11.06.10 Obamas fordømmelse av BP kan føre til at selskapet går konkurs, mener analytiker. - Nå kaller presidenten BPs styreleder inn på teppet i Det hvite hus. Regjeringen stopper utdeling av nye dypvannsfelt, men lar planlagte prøveboringer på store dyp gå sin gang. - Ingen stor forskjell på Gulfen og norsk sokkel, hevder norsk ekspert. Transportarbeiderforbundet innfører havne-boikott for israelske skip fjorten dager i juni. Helt uakseptabelt at forbundet driver privatpraktiserende utenrikspolitikk, hevder KrF. Ett år etter valget i Iran går generalsekretæren for det høye råd for menneskerretigheter i landet inn for å avskaffe dødsstraff for narkotikahandel idag. I morgen blir tusen vektere tatt ut i streik. De har skutt seg selv i foten, sier Petter Furulund i NHO Service. (I studio Hans-Wilhelm Steinfeld.) Nyhetsdebatt 00:55:58
favoritt
Dagsnytt atten 10.06.10 Nok en dødsdom for nordmenne i Kongo, men spiontiltalen mot Norge er frafalt. - Hva gjør Utenriksdepartemenet nå? Er det greit at Ali gifter seg med sin pakistanske kusine og at Ahmed vil ha hjemmeværende kone? Slike spørsmål vil Arbeiderpartiets integreringsutvalg med Jonas Gahr Støre i spissen, ta stilling til. - Han må slutte å prate og begynne å handle, svarer Venstre-politiker Abid Raja Svensk journalist mener Norsk Folkehjelps arbeid i Sør-Sudan forlenget borgerkrigen, - og møter Folkehjelpa til i Dagsnytt 18. Fotball-VM starter i morgen i Sør-Afrika. En fantastisk samlende opplevelse som vil knytte folk nærmere hverandre, mener Sør-Afrika-ekspert. Nyhetsdebatt 00:56:00
favoritt
Dagsnytt Atten Ordføreren i Ulvik vil lenke seg fast for å stanse anleggsmaskinene. Regjeringen har bestemt at de omstridte kraftlinjene i Hardanger skal bygges for å hindre strømkrise i Bergen. Ordkrig om krigføringen i Afghanistan e r krig, og der ingrediensene er SVs krigsallergi, soldatæren og borgerkrig undiskutabelt er med! Strid om økokrim skal bruke krefter og sjekke brudd på skjerpet lov om ulovlig byggevirksomhet i strandsonen: Er folkevalgte organer som har godkjent slikt i ettertid medskyldige, spør vi Økokrim. Så får vi besøk av den nyutnevnte direktør for Muchmuseet som er musiker og ikke kunsthistoriker, så nå skytes det på pianisten fra mange hold. Programleder Hans-Wilhelm Steinfeld Nyheter 00:56:29
favoritt
dagsnytt atten 30.06.10 Bør norske Afghanistan-helter få Krigskorset? Ja, sier tidligere forsvarssjef som selv innstilte en av de falne soldatene, til utmerkelsen. Del inn skoleklasser etter ETNISITET, ber tidligere skolebyråd i Oslo . - Han vil innføre apartheid, mener kommentator i Dagbladet Englands VM tap mot Tyskland har fått fart på debatten om videodømming - Drillo tror mer på CHIPS i buksa. Og: Full krangel etter fransk laksedokumentar. Oppdretternes talsmann kaller Kurt Oddekalv for en FARLIG KLOVN. nyhetsmagasin 00:56:04
favoritt
Dagsnytt Atten 25.06.10 Statsministeren fornøyd med den politiske våren og forsommeren til forskjell fra SV, men bekymret for bedrifter som er avhengig av eksport til Europa foran helgens toppmøter i G8 og G20 Sterke reaksjoner på at helsetopp har forfalsket eksamenspapirer. - Norge ligger 20 år bak resten av verden i kontroll av bakgrunn, mener dokumentgransker Næringsminister TROND GISKE mener EU-tilhengerne bare kan gi opp kampen om medlemskap. Statsråden er bliitt politisk impotent svarer Høyres MICHAEL TETZCHNER. Kreftprogram kan bli lagt ned. Datatilsynet krever tillatelse fra ALLE i registeret for å kunne lagre informasjon. 60 år siden Koreakrigen startet, og Nord Korea ble i etterkant verdens mest isolerte nasjon. Landets inntreden i fotball VM gir et lite håp om mer åpenhet, og befolkningen lever på sultegrensen under KIM-dynastiets jerngrep. Nyhetsmagasin 00:56:16
favoritt
Dagsnytt atten 24.06.10 David Petreus blir Obamas nye sterke mann i Afghanistan. Obama har kvittet seg med en brysom konkurrent i neste presidentvalg, mener ekspert Kun en av 250 somaliere fikk fast jobb etter et tre års prosjekt for å få dem inn i yrkeslivet. Satsingen var altfor lite gjennomtenkt , hevder forsker. Før bøyde beboerne seg mot Mekka, nå er gata blitt et meklermekka for den hvite middelklassen. Feilslått politikk gjør norske byer fattigere, mener forskeren bak boka Tøyengata. Ny rapport om NAV vil ta tjenester ut av NAV-systemet og til kommunene. - Må få færre oppgaver, sier professor. Men FrP frykter at folk blir kasteballer i systemet. dax18 00:56:06
favoritt
dagsnytt atten 21.06.10 - Det er nok med 99 kommuner i Norge, mener Fremskrittspartiet. - Fullstendig urealistisk, svarer kommunalminister Liv Signe Navarsete. Dr James E. Hansen mottar Sofieprisen i morgen. Får prisen for å øke forståelsen for menneskeskapte klimaendringer. Ta fra de rike, og gi til de fattige. Slik vil Bent Høie i Høyre endre helsetilbudet for nordmenn. Mennesker som dyrker seg selv blir oftere ledere enn andre. - Problematisk mener doktorgradsstipendiat. Vidar Lønn-Arnesen blir 70 år i morgen. - Allerede i dag starter feiringen av NRK-profilen, med sort belte i allsang, her i Dagsnytt 18! (programleder Hans-Wilhelm Steinfeld) dax18 00:56:30
favoritt
Dagsnytt Atten 16.06.10 Thorvald Stoltenbergs rusutvalg foreslår 22 tiltak for bedre rusomsorg. - Rapporten skjemmes av at de vil gi de tyngste narkomane heroin, svarer Krf kriomjournalistikken er blitt dårligere fordi politiet har sluttet å lekke informasjon til journalistene, mener tidligere politispaner. Nord-Korea er i sitt første VM på 44 år. Innleide kinesere med nordkoreanske flagg sørget for at det lukkede landet i hvert fall hadde en liten heiagjeng på tribunen. Dagsnytt Atten 00:56:10
favoritt
Dagsnytt atten 27.07.10 *Omfattende lekkasje av militærdokumenter fra krigen i Afghanistan: - Viser at det begås krigsforbytelser i landet, hevder nettstedet som står bak lekkasjen. * Per Olav Lundteigen mener boplikten er HELT nødvendig: Den hindrer rike Oslofolk å eie hele sørlandskysten. *Nei-til-EU flertall OGSÅ i Høyre: Må partiet VELGE MELLOM EU-standpunkt og økt oppslutning? Og *Terrorister kan rehabiliteres, viser ny studie. - Den beste rehabiliteringa er å bure dem inne så lenge som mulig, mener Fremskrittspartiet. dax atten 00:56:08
favoritt
Dagsnytt atten 22.07.10 øyre større enn Arbeiderpartiet på ny meningsmåling. - Velgerne er lei av de RØD-GRØNNE, mener Høyre. Millardsprekk allerede før flyttingen har startet Nå kan det bli omkamp om plasseringen av Veterinærhøyskolen Politiet må bruke MINDRE TID på sexsalg og tigging og prioritere de STORE FISKENE, mener justisministeren - Han er ikke troverdig, svarer Fremskrittspartiet Nyhetsdebatt 00:56:02
favoritt
Dagsnytt Atten 26.08.10 Boka om norske skarpskyttere er et tegn på at soldatene i Afganistan begynner å bli trøtte, sier PRIO-direktør. Den er en politisk markering sier NUPI-rådgiver. Tvillinggutter født av indisk surrogatmor blir nektet norsk pass - Myndighetene må la hensynet til barna gå først, sier kommentator Regjeringen vil ikke lovfeste retten til heltidsjobb. - Vi gir oss ikke, sier LO, som mener alle bør kunne gå til sjefen å kreve jobb på heltid. og Vibeke Løkkebergs Gaza-film er et mislykket bidrag i Palestina-debatten, mener Flykningehjelpen - kritikken er ubegripelig svarer filmskaper Erling Borgen Dagsnytt Atten 00:56:03
favoritt
Dagsnytt atten 23.08.10 For enkelt å gi sjåfører ansvar for å redusere dødstallene, mener Frp. Og ber Kleppa bla opp penger til fire felts motorvei i stedet. - Jens Stoltenberg tar selvkritikk etter masteskandalen i Hardanger - men holder det - spør Dagsnytt 18 OG: - Krigsfilmen som fikk hele Danmark til å diskutere krigen i Afghanistan, har førpremiere i dag. Til oss kommer Armadillo-regissøren som risikerte livet under opptakene. --------------- Dette er noen av overskriftene på sakene i kveldens sending. Jeg heter Hege Holm Vi skal også lære noen triks for å takle andres hersketeknikker. Nyhetsdebatt 00:55:57
favoritt
Dagsnytt Atten * Hva er viktist for familielykken, billige sydenreiser eller skolegang? Undervisningsdirektør ber rektorer si nei til Syden-turer i skoletida. * Send færre pressemeldinger , gjør noe i stedet- sier Høyre til justisminister Knut Storberget som ikke klarer å sende utenlandske fanger hjem. * Har fylla skylda for Dagbladets dalende opplagstall? Ny bok om fyll og økonomisk rot i avisa. ------------------------------- Velkommen til Dagsnytt 18. jeg heter Hege Holm og dette er noen av sakene i denne sendingen. Men vi skal også innom dilemmaene med teknologi som gir oss mulighet til å overvåke barna våre. Først skal vi til Pakistan der over 6 millioner pakistanere trenger nødhjelp på grunn av flommen. I dag sier Røde Kors Børge Brende- til Dagbladet at hjelpen kommer til de mest folkerike områdene, der det bor flest velgere. ELISABETH RASMUSSON, generalsekretær i Flyktningehjelpen. - Du kom hjem fra Pakistan i går - er politikerne så kyniske som Brende beskriver Dagsnytt 18 00:56:03
favoritt
Dagsnytt Atten 12.08.10 Oppslutningen om de rødgrønne har aldri vært lavere. Senterparti-kjenner mener regjeringen sprekker i kommunevalget, om ikke før. Og meningsmålinger gir Høyre og FrP rent flertall, Mens Erik Solheim mener vi ikke tar Gud alvorlig nok. Og norske banker vurderer sharialån for å tjene penger på muslimer. Nyhetsmagasin fra NRK 00:56:02
favoritt
Dagsnytt Atten 11.08.10 Høyre-leder Erna Solberg mener det er påfallende at SV innkasserer seieren for regjeringens snuoperasjonen i Hardanger. Hun møter SV-leder Kristin Halvorsen i Dagsnytt 18. - Vi vil også ha ny utredning om sjøkabler, sier flere ordførere på vestlandet og i nord, som møter senterpartitopp dagen derpå. Og Norge møter i kveld Frankrike som er ribbet for stjernespillere etter sommerens fiasko under fotball-VM. Nyhetsmagasin 00:55:48
favoritt
Dagsnytt atten 09.08.2010 Statistisk Sentralbyrå har regnet seg frem til at det er Oslo-folk som skaper de største verdiene her i landet. Tallene ljuger, mener BI-professor. Politiet henter ikke tjuvgods selv om de vet hvor sakene er. - Jeg mister tilliten til politiet , sier Høyres Anders Werp. Mannsdominans skaper dårlig sportsjournalistikk, mener idrettsprofessor. - Vrangforestillinger, svarer Davy Wathne Dax atten 00:56:05
favoritt
Dagsnytt atten 05.08.2010 Barnehagesaken viser at de rød-grønne ikke er til å stole på og at de skremmer de private fra å investere i helsesektoren. Det mener NHO som møter Regjeringa til debatt. NRK-s utenriksdekning bygger på et verdensbilde som hører fortida til, mener Halle Jørn Hanssen. - Helt feil, svarer NRK-s nyhetsredaktør De største forlagene satser ikke på elektroniske bøker, fordi de vil verne egne bokhandlere, mener forlegger Arve Juritsen. Fullstendig snudd på hodet, svarer informasjonsdirektøren i Gyldendal. Et par knudrete steiner i en pung, og en supermodell,- det er hva som måtte til for at verden ble interessert i blodbadet i Vest-Afrika... Tomm Kristiansen har resten av historien Dax18 00:56:03
favoritt
Dagsnytt Atten 02.09.10 Forsvaret setter afghanske kvinner i fare, og styrer medienes dekning av krigen, sier journalist og forfatter. Han møter forsvaret - og mediene - til debatt. "Min partner for fred", Det kalte israels statsminister sin palestinske motpart i natt. - Hva i all verden mente han med det? Siv Jensen mener Høyre er politisk korrekte, og med i hylekoret mot FrPs innvandringspolitikk. Hun møter Høyre i Dagsnytt 18. 50 år, men til hvilken nytte, spør Dagsnytt 18, og kommentatorene svarer, mens Kristin Halvorsen jubilerer. Dagsnytt Atten 00:56:02
favoritt
Dagsnytt Atten 01.09.10 Høy glamourfaktor, høyt spill for galleriet... og det er alt- sier Midtøstenekspert om toppmøtet i USA i dag. Jeg håper, men har ikke troen på et gjennombrudd, sier Jan Egeland. Oljeindustrien har blitt arrogant og selvtilfreds, og verre enn noensinne, mener Bellona. - Kom med fakta og ikke følelser, svarer bransjen. Gordon Brown var til å bli gal av, skriver Tony Blair i sine memoarer. Blair var vel ikke alltid helt på høyden selv, mener tidligere korrespondent. Og Helseforetakene jukser og Regeringen har skylapper, hevder Høyres fremste helsepolitiker. - Ny rapport viser at helsekøene vokser Dagsnytt Atten 00:56:04
favoritt
Dagsnytt Atten 10.09.2010 * Hvor viktig var egentlig det såkalte pengebeviset i Treholtsaken? Og blir saken gjenopptatt? Dagsnytt 18 spør, dagen derpå. * Hvis det er korrupt å gi gaver til politikere: Hva skal vi da kalle milliondonasjoner til politiske partier? Norske politikerene beveger seg i et minefelt, mener korrupsjonsekspert. * Emmanuel Vigeland tegnet Kristus den ene dagen og malte gruppesex den neste. Helt naturlig, sier biografen, som til daglig jobber for biskopen. * Gud skapte aldri universet, sier matematikeren Stephen Hawkings. Vi tar debatten om Gud er død. * Så skal vi møte en person som ikke finnes. Maria har fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse i Norge, og nå har hun skrevet bok om sin historie. Nyhetsmagasin fra NRK 00:55:36
favoritt
Dagsnytt Atten 09.09.2010 * Politiet fabrikerte det fellende beviset i Norgeshistoriens mest omtalte spionsak, hevder tidligere politimann. Hvis dette er riktig, er det norgeshistoriens største rettsskandale med svimlende konsekvenser, mener Harald Stanghelle. Dommen må da oppheves, sier sakkyndig, forsvarer, og Treholt selv i Dagsnytt 18. * Norges Astma- og Allergiforbund støtter forbud mot røyking i private hjem - Som å forby Nugatti som pålegg, mener Fremskrittspartiet * Statlig våpenselskap lager grusomme, termobarbariske våpen som brukes i strid mot folkeretten, hevder masterstudenter. - og møter staten til debatt. Nyhetsmagasin fra NRK 00:55:59
favoritt
Dagsnytt Atten 28.10.10 Norske våpen dreper sivile i Irak, viser lekasjer fra Wicky Leeks. Naturlig at våpen brukes, mener Espen Barth Eide i UD, og møter Erling Borgen i debatt. Norske kuler kan havne i tredje verden, frykter Kirkens Nødhjelp, og spør UD om rollen som våpeneksportør er forenlig med vårt ønske om å være en fredsnasjon. De borgerlige feministene er bortskjemte, mener Marie Simonsen. - Hun møter kvinnepolitisk leder i Høyre til debatt. Regjeringen seigpiner lokalsykehusene og skaper utrygghet blant folk, mener Legeforeningen og møter regkeringen til debatt. Og vi skal hedre den ypperste blandt våre egne. "En norsk variant av Eleanor Rigby " kaller juryen historien som ga Dagblad-journalisten Den store journalistprisen i dag. på 100-årdagen til Norsk Presseforbund. Nyhetsmagasin fra NRK Dagsnytt 00:56:01
favoritt
Dagsnytt Atten 25.10.10 * - Vi bør få en norsk "sannhetskommisjon" for å finne ut hva norske soldater har vært med på. Det mener journalist og forfatter Erling Borgen etter de siste Wikileaks-avsløringene. * - Overvektige koster samfunnet mange millioner kroner. Hvorfor skal alle være med og betale for dette, spør Høyre. - Fordi det er et samfunnsansvar, svarer SV. * Innvandrere må spres over hele landet - og over hele hovedstaden, ellers får vi etniske konflikter, skriver Carl I Hagen i ny bok. Han møter Arbeiderpartiets Rune Gerhardsen og Høyres Michael Tetzschner til debatt. (programleder Eva Nordlund) Dagsaktuelle analyser, debatter og kommentarer 00:55:50
favoritt
Dagsnytt Atten 15.10.2010 * Det var ikke en hard vinter som knekket NSB. Togene tåler ikke engang 10 cm med snø, viser ny rapport. Politikere og jernbanefolk kommer hit: Hvem kjøpte togene som ikke tåler vinter? * Norge vil redde regnskogen i Amazonas, men oljefondet investerer i selskaper som ødelegger regnskogen. - Skandaløs dobbelmoral, sier Regnskogfondet og møter Erik Solheim til debatt. * Alle skal måle leiligheter og hus innen midnatt. En Moskva-prosess, sier advokaten som ber oss boikotte påbudet. * Hørt om Valdres-kompaniet? De deltok i den amerikanske borgerkrigen hvor mer enn 600 000 soldaterer døde. Nyhetsmagasin fra NRK 00:56:01
favoritt
Dagsnytt atten 13.10.10 Akkurat nå blir gruvearbeider nr 16 reddet opp fra dypet i San Hose. - Like mange gruvearbeidere som reddes nå, dør hver enste dag, sier Norsk Arbeidsmandsforbund. Halvparten av pappaene tar fedrepermisjon samtidig med mor. - Pappapermen har blitt en lang familieferie, mener Høyre som møter SV til debatt. Myndighetene bidro til å overdrive farene ved svineinfluensa, og bør forbedre seg på 25 punkter. Ny rapport gir ros og ris, og tips til forbedringer. Og Gunnar Stålsett trekker seg som fredsmekler i Øst-Timor, og forteller hvorfor, i Dagsnytt 18. - hvis han ikke erstattes, faller nok et norsk fredsprosjekt faller i grus, mener jornalist, og Erik Solheim svarer. Nyhetsdebatt 00:56:08
favoritt
Dagsnytt Atten 11.10.2010 * Nestleder i Fremskrittspartiet etterforskes av politiet. Per Arne Olsen trakk seg i dag fra alle politiske verv. * Fiskeriministerens møte med kinesiske myndigheter avlyst i dag. Norske fiske-eksportører frykter konsekvensene. - Vi har mer å lære av Kina enn de h